Muotoiluinstituutin YAMK-valintakokeet

Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava muotoiluajattelu, Lahti
Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti

Valintakoe koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja videona toteutetusta haastattelusta. Ennakkotehtävät sisältävät ammatillisia kehittämismahdollisuuksia analysoivan miniportfolion ja motivaatiokirjeen, jossa käsitellään työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelmaa. Haastatteluna toimii hakijan itsenäisesti laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin.

Valintakoeohje

Ennakkotehtävät ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen on palautettava 10.5.2021 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

• Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut
• Kulttuuriala (ylempi AMK), Uudistava muotoiluajattelu

Hakija saa tuloksen kumpaankin saman valintakoeryhmän hakutoiveeseensa suorittamalla yhden valintakokeen.

 

Kulttuuriala (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmassa on käytössä ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa Opintopolun hakulomakkeelle 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävä on digitaalinen portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta: CV ja kuvia teoksista. Lisäksi erillinen motivaatiokirje kuvataiteilijana toimimisesta PDF -muodossa (yksi A4 sivu, fontti 12, riviväli 1,5). Ennakkotehtävät on ladattava Opintopolkuun 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävän perusteella kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on haastattelu, jossa hakijan tulee esitellä 3 – 5 alkuperäistä työtään. Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa tai verkon välityksellä viikolla 19. Tarkempi koeaika ja -paikka ilmoitetaan LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja opintopolussa.

 

Kulttuuriala (ylempi AMK), taide ja teknologia, Lappeenranta

Taiteen ja teknologian YAMK-koulutusohjelmassa on käytössä ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa Opintopolun hakulomakkeelle 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävä on digitaalinen portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta: CV ja kuvia teoksista. Lisäksi erillinen motivaatiokirje kuvataiteilijana toimimisesta PDF -muodossa (yksi A4 sivu, fontti 12, riviväli 1,5). Portfoliossa ja motivaatiokirjeessä tulee ilmaista visuaalinen sekä digitaalinen osaaminen. Ennakkotehtävät on ladattava Opintopolkuun 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävän perusteella kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on haastattelu, jossa hakijan tulee esitellä 3 – 5 alkuperäistä työtään. Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa tai verkon välityksellä  viikolla 19. Tarkempi koeaika ja paikka ilmoitetaan LAB -ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja opintopolussa.