Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Episkele ensihoitajaksi

Sairaanhoitaja, opiskele ensihoitajaksi joustavasti työn ohessa

Oletko valmis sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK), joka on kiinnostunut hoitotyöstä akuuteissa tilanteissa? Näetkö itsesi osana moniammatillista tiimiä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla? Vai olisiko haaveesi työskennellä hoitotason ensihoitajana ambulanssissa? LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon muuntokoulutus mahdollistaa uran suunnan muutoksen.

Ensihoidon muuntokoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Teoriaopinnot suoritetaan pääsääntöisesti verkossa ja harjoituksiin ja simulaatioihin painottuvia lähipäiviä Lahden kampuksella on noin kaksi kuukaudessa.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneena ensihoitajana olet ensihoidon asiantuntija. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskeluusi kuuluu ensihoidon taitojen harjoittelua, joka toteutuu ammattikorkeakoulun oppimis- ja simulaatiotiloissa.

Ensihoitajakoulutuksesta 18 op on ammatillista harjoittelua, joka suoritetaan ensihoidon yksiköissä.

Mitä osaamista ja taitoja ensihoitajalta vaaditaan?

Ensihoitajana autat äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sekä sairaalassa että sairaalan ulkopuolella. Tunnistat ja ennakoit potilaan henkeä uhkaavat tilanteet ja osaat toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Kiireettömillä ensihoitotehtävillä osaat arvioida potilaan palvelu- ja hoidontarpeen, suunnitella jatkohoidon ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Ensihoitajan palkka

Ensihoitajan keskipalkka on

3751 €/kk

(Kuntatyönantajat, palkkatilastot 2021)

Missä ensihoitaja voi työskennellä?

Ensihoitajan uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistymisnäkymät erinomaiset.

Ensihoitajan työpaikka voi olla esimerkiksi:

ambulanssissa | perusterveydenhuollossa | erikoissairaanhoidossa | sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa | sosiaalihuollossa | yksityisellä tai kolmannella sektorilla | Suomessa tai ulkomailla 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita