Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele ensihoitoa Lahdessa

Haluatko opiskella ensihoitajaksi verkkopainotteisesti?

LAB-ammattikorkeakoulun verkkopainotteisessa ensihoitajan koulutuksessa opiskelet teoriaopinnot verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen ja osallistuen säännöllisesti ryhmäsi verkkotapaamisiin etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. Lähiopetusta on 6-8 päivää lukukaudessa. Näiden päivien aikana harjoittelet hoitotyön taitoja moderneissa oppimis- ja simulaatiotiloissamme.

Ensihoitajakoulutuksesta yli kolmannes on ammatillista harjoittelua aidossa hoitotyön ympäristössä. Opiskelu verkkopainotteisessa ensihoitajakoulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneena ensihoitajana olet ensihoidon asiantuntija, jolla on sekä ensihoidon että sairaanhoidon osaaminen. Ensihoitajana autat äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sekä sairaalassa että sairaalan ulkopuolella. 

Ensihoitajan (AMK) tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia sairaanhoitajana kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Ensihoitajakoulutukseen eivät ole hakukelpoisia sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Edellä mainitulla pohjakoulutuksella sen sijaan suosittelemme muuntokoulutusta, joka on räätälöity nimenomaan työssä oleville valmiille ammattilaisille.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Ensihoitajan palkka

Ensihoitajan keskipalkka on

3751 €/kk

(Kuntatyönantajat, palkkatilastot 2021)

Missä ensihoitaja voi työskennellä?

Ensihoitajan uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistymisnäkymät erinomaiset.

Ensihoitajan työpaikka voi olla esimerkiksi:

ambulanssissa | perusterveydenhuollossa | erikoissairaanhoidossa | sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa | sosiaalihuollossa | yksityisellä tai kolmannella sektorilla | Suomessa tai ulkomailla 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita