Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut

Kuva
Kiemuralogo
Kiemuran päätavoitteena on tehostaa muovien materiaalikierrätystä sekä vastata mikromuovien analytiikkaan ja tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. Projektin toteuttavat Lab -ammattikorkeakoulu, Muovipoli Oy ja Helsingin yliopisto.

Projektissa rakennetaan muovien pesu- ja kierrätyslinjasto, minkä avulla testataan etenkin tällä hetkellä polttoon menevien muovien materiaalikierrätystä. Mikromuovien osalta kehitetään analyysimenetelmä mikromuovien tunnistamiseen esimerkiksi kompostista ja kierrätyslannoitteista.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

 

 

Esite

Muovien pesu- ja kierrätyslinjaston toimintaperiaate on selitetty esitteessä. Klikkaamalla ao. kuvaa saat auki esitteen ladattavana pdf-tiedostona.

Kiemura_esite_kuva

 

Videoita

Muovien kierrätyslaitteistoa esitellään videoilla:

 

Tieteellinen julkaisu

Mikromuovien analyysimenetelmä: "Olive oil-based method for the extraction, quantification and identification of microplastics in soil and compost samples"

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139338

Artikkelit ja blogitekstit

Kaksiruuviekstruuderilla työstetään uusiomuovia: 

https://blogit.lab.fi/labfocus/kaksiruuviekstruuderilla-tyostetaan-uusiomuovia/

Uutta kiertotalouden liiketoimintaa jätemuoveista: 

https://blogit.lab.fi/labfocus/uutta-kiertotalouden-liiketoimintaa-jatemuoveista/

Kohti yhdyskuntajätteiden kestävää hallintaa kehittyvissä maissa: 

https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/kohti-yhdyskuntajatteiden-kestavaa-hallintaa-kehittyvissa-maissa/

Hankkeen vaikuttavuus
Projektin tuloksena saadaan pilot-mittakaavan muovien käsittely- ja kierrätyslinjasto Päijät-Hämeen alueen tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten yhteiskäyttöön. Linjastoa hyödynnetään erilaisten muovisivuvirtojen testauksessa, jotta muovijakeiden erilliskeräystä ja materiaalikierrätystä saadaan lisättyä. Laitteisto edistää alueellista tutkimus-ja kehittämistoimintaa sekä jatkossa myös uuden liiketoiminnan syntymistä.

Lisäksi projektin tuloksena saadaan mikromuovien analyysimenetelmä ja uutta tieteellistä tietoa kierrätyssivuvirroissa ja maaperässä esiintyvän mikromuovin määrästä ja laadusta, mikä on edellytys mikromuoveihin liittyvien riskien arvioimiseksi.