Mikromuovien etsintä maa-aineksista laajenee LAB-ammattikorkeakoulussa kehitettyjen ja valmistettujen menetelmien ansiosta

Kuva
Mikromuoviputket
LAB-ammattikorkeakoulussa saatiin päätökseen viime vuodenvaihteessa Kiemura-hanke, jossa tutkittiin muovien kierrättämisen haasteita sekä mikromuovien esiintymistä komposteissa ja maaperässä. Tehdyssä tutkimuksessa syntyi menetelmä mikromuovin erottelemisesta ja analysoinnista maaperänäytteistä.

Maaperän mikromuoveja on etsitty ja tutkittu maailmalla jo ainakin kymmenen vuoden ajan ja tutkimuksen intensiteetti on ollut jatkuvasti kiihtyvä. Nyt Kiemura-hankkeen myötä kehitettiin uudenlainen mikromuovien erotusmenetelmä, jolla saadaan muovihiukkaset erottumaan maa-aineksesta tunnistamista ja analysointia varten.

”Menetelmässä sekoitetaan tutkittava maa-aines veden ja öljyn kanssa. Kun seosta ravistetaan voimakkaasti ensin vedessä ja sitten veden ja siihen lisätyn öljyn seoksessa, näytteessä oleva mikromuovi erottuu omaksi kerrokseksi veden ja öljyn rajapintaan öljyn puolelle seoksen selkeydyttyä kahden tunnin aikana”, LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja Reijo Heikkinen selventää.

Menetelmän kehittäjänä ja tutkimuksessa syntyneen artikkelin pääkirjoittajana toimi Helsingin yliopiston tutkija Costanza Scopetani.

Tutkimuksessa huomattiin, että parhaiten erilaisista öljyistä toimi oliiviöljy. Sekoittaminen tapahtuu erityisissä PTFE-muovista valmistetuissa putkissa. Tämän jälkeen näytteet pakastetaan -40 ºC lämpötilaan, jossa vesi jäätyy. Putkesta voidaan tämän jälkeen poistaa öljy ja jäätynyt vesi erityisellä männällä.

Kun ylimääräinen jää maa-aineksineen poistetaan suodattimesta ennen sen sulamista ja näyte huuhdellaan huolellisesti ensin puhtaalla vedellä ja lopuksi heksaanilla öljyn poistamiseksi, saadaan puhdas mikromuovinäyte tutkittavaksi (Scopetani et al. 2020). Jäädyttäminen on tärkeää siksi, että tällöin erotetun muovinäytteen mukana ei putkesta sekoitu siihen mitään maa-ainesta tukkimaan suodatinta ja häiritsemään muovien tunnistamista.

Erotusputkien jäädyttäminen oleellisena osana menetelmää on ideoitu LAB-ammattikorkeakoulun laboratoriossa, jossa putket myös suunniteltiin ja valmistettiin tutkimusta varten.

Menetelmä on herättänyt myös kiinnostusta ulkomailla. Sveitsiläinen korkeakoulu ZHAW Zürichissä vertailee vielä julkaisemattomassa tutkimuksessa erilaisia mikromuovien erotusmenetelmiä. Heille on myös toimitettu Kiemuran tutkimuksessa käytetyn erotuslaitteiston piirustukset. Toinen yhteydenotto tuli Yhdysvalloista National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA:lta. He tilasivat valmiit erotusputket, jotka toimitettiin hiljattain heidän laboratorioonsa New Jerseyhin.

”Odotamme mielenkiinnolla heidän tutkimustuloksiansa, jotta voimme vertaille mikromuovin esiintymistä erilaisissa paikoissa ja maa-aineksissa”, Heikkinen toteaa.

 

Costanza Scopetani, David Chelazzi, Juha Mikola, Ville Leiniö, Reijo Heikkinen, Alessandra Cincinelli, Jukka Pellinen. Olive oil-based method for the extraction, quantification and identification of microplastics in soil and compost samples. Science of the Total Environment. 2020

Reijo Heikkinen
Yliopettaja
reijo [dot] heikkinenatlab [dot] fi