LABin tunnuslukuja 2022

 • Ammattikorkeakoulututkintoja 1 503
 • Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 337
 • Tutkinto-opiskelijoita 9 388, joista 8 136 AMK-opiskelijaa ja 1 252 YAMK-opiskelijaa
  • Opiskelijoita Lahdessa 5 762
  • Opiskelijoita Lappeenrannassa 3 626
 • Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita 1 118, yhteensä 87 eri kansalaisuutta
 • Jatkuvan oppimisen opintopisteitä noin 22 653
 • Henkilökuntaa yhteensä 550 (htv)
 • Julkaisuja 1 611, joista avointen julkaisujen osuus 92,4 %
 • Rahoitus vuonna 2022: OKM-perusrahoitus 54 M€ ja täydentävä rahoitus 16,6 M€, josta ulkopuolista TKI-rahoitusta 10,2 M€