LABin tunnuslukuja 2020

 • Ammattikorkeakoulututkintoja 1651
 • Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 294
 • Tutkinto-opiskelijoita 8737, joista 7654 AMK-opiskelijaa ja 1083 YAMK-opiskelijaa
  • Opiskelijoita Lahdessa 5362
  • Opiskelijoita Lappeenrannassa 3375
 • Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita 958, yhteensä 84 eri kansalaisuutta
 • Jatkuvan oppimisen opintopisteitä noin 21 600
 • Henkilökuntaa yhteensä 523
  • opettajia 65 %
  • TKI-henkilöstöä 23 %
  • muuta henkilöstöä 12 %
 • Julkaisuja 1310, joista avointen julkaisujen osuus lähes 94 %
 • Rahoitus vuonna 2020: OKM-perusrahoitus 53,2 M€ ja täydentävä rahoitus 14,8 M€, josta ulkopuolista TKI-rahoitusta 9,9 M€