Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​. Hakemus jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Jos olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen LAB-ammattikorkeakoulussa, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen LAB-ammattikorkeakoulun sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta (linkki julkaistaan myöhemmin). Älä käytä tällöin paperista lomaketta.

Kevään 2020 yhteishaussa yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.