Virtuaalisella oppimisympäristöllä parannetaan raja-alueen turvallisuutta

Kuva
mies vr-lasit päässä tietokoneen äärellä
LAB-ammattikorkeakoulussa on kehitetty täysin uudenlainen virtuaalinen oppimisympäristö pelastusalan ammatti- ja opetuskäyttöön. Virtuaalinen harjoitusalusta mahdollistaa pelastuslaitosten koulutuksen nykyaikaistamisen. Vastaavaa oppimisympäristöä ei ole aiemmin tehty johtamisen harjoitteluun.

CB-SAFE-hankkeessa on kehitetty uusi virtuaalinen oppimisympäristö, jossa harjoitellaan pelillisesti riski- ja onnettomuustilanteisiin liittyvää päätöksentekoa sekä resurssien käyttöä. Oppimisympäristö toteutettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten kanssa. Alustalla simuloidaan riski- ja onnettomuustilanteita Saimaan kanavassa ja sen lähiympäristössä.

”Virtuaalisen oppimisympäristön avulla saadaan tehostettua harjoittelua, eikä se ole sidottu aikaan tai paikkaan. Harjoituksiin voi myös osallistua suuri määrä pelastushenkilöstöä, jonka myötä viranomaisten välinen yhteistyö paranee”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Kovalev.

Vaikka virtuaalinen oppimisympäristö rakennettiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten tarpeeseen, ohjelman muokattavuus on käytännössä rajoittamaton. Näin ollen se soveltuu myös muihin ympäristöihin. Peli annetaan ilmaiseksi käyttöön 22 pelastuslaitokselle ja Pelastusopistolle.

”Ohjelman käyttö ei vaadi kuin VR-tasoisen tietokoneen ja VR-lasit, joten alkuinvestointi on melko pieni. Siinä ei myöskään ole vuosilisenssiä, eikä sen käyttöä ole sidottu tiettyyn paikkaan”, Kovalev kertoo.

Virtuaalisen oppimisympäristön rakentamisessa käytettiin onnettomuuskäsikirjoituksia sekä kerättyä dataa, joka sisältää mittauksia, suunnitteluasiakirjoja ja rakennettujen kohteiden tietomalleja. Mallintamisessa on hyödynnetty Väylävirastolta saatua lähtöaineistoa, kuten pistepilviaineistoa, joka kattaa Saimaan kanavan pohjan ja lähiympäristön. Virtuaaliympäristön suunnitteluryhmä koostui pelastuslaitosten, rakennusalan ja rakennustietomallinnuksen, peli- ja alustakehityksen sekä sosiaalialan ja ensihoidon asiantuntijoista.

CB-SAFE (Cross-Border Safety, Accident Prevention and Management) -hankkeen tavoitteena oli modernisoida pelastusalan suorituskyvyn hallintaa ja pilotoida virtuaalisen harjoitusympäristön toimivuutta. Hankkeessa tähdättiin myös pelastusalan yhteistyötoimintamallin parantamiseen sekä testattiin uusinta teknologiaa edustavaa välineistöä pelastustilanteissa.

Virtuaalista oppimisympäristöä pääsee testaamaan hankkeen loppuseminaarissa 16.11. kello 12.15–15.15 Lappeenrannan kampuksen auditoriossa 1316. Loppuseminaarissa kuullaan myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen puheenvuoro raja-alueyhteistyön nykytilanteesta ja tulevaisuudesta kello 13.30.

Lisätiedot:

Uusimmat uutiset