Varhaiskasvatus tarvitsee lisää osaamista ja osaajia

Kuva
Varhaiskasvatus tarvitsee lisää osaamista ja osaajia.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormittuneisuus on ollut viime aikoina otsikoissa. Kuormittuneisuutta aiheuttaa erityisesti työvoimapula, joka tuottaa suuria haasteita varhaiskasvatussuunnitelman mukaiselle tavoitteelliselle tiimityöskentelylle.

LAB-ammattikorkeakoulun Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeen vuoden 2021 aikana toteuttamassa varhaiskasvatustiimien täydennyskoulutuksessa on tullut näkyväksi henkilöstön puutteen ja vaihtuvuuden vaikutus työhön sekä työssä jaksamiseen. Tällä on tutkitusti suora vaikutus lasten hyvinvointiin ja haastavaksi koetun käyttäytymisen lisääntymiseen varhaiskasvatuksessa.

”Varhaiskasvatusikäisellä lapsella ei vielä ole taitoa käsitellä tunteitaan ja säädellä tunnereaktioitaan, ja tästä kumpuavat haastavat tilanteet koettelevat niin vanhempia kuin varhaiskasvattajiakin. Neuvottomuuden tunne hämmentää ja kuormittaa aikuista, jolloin on myös mahdollista kasvattajan omankin kontrollin horjumiselle”, kertoo projektipäällikkö ja sosionomikoulutuksen lehtori Pipsa Murto LAB-ammattikorkeakoulusta.

”Lapsi tarvitsee aikuisen kannattelua omien tunnereaktioidensa käsittelyyn oppiakseen säätelytaitoja. Jos aikuinen kokee itsensä kovin neuvottomaksi, lapsen hätä lisääntyy ja tunnereaktiot saattavat entisestään voimistua”, Murto täydentää.

Hankkeessa saatujen tulosten mukaan lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia tunnereaktioidensa säätelystä, jos aikuinen ymmärtää lapsen tunnereaktioiden taustalla vaikuttavat tekijät sekä osaa havainnoida ja tunnistaa ne ajoissa. Aikuisen on hyvä tiedostaa myös omat tunnereaktiot ja niiden taustat, ymmärtääkseen lapsen tunnereaktioita. Tämän avulla täydennyskoulutuksen suorittaneet ovat saaneet menetelmällistä tukea työhön ja työssä jaksamiseen.

Hankkeessa asiantuntijana työskentelevä sosionomikoulutuksen lehtori Outi Kokko-Muhonen näkee varhaiskasvatustyön vetovoimaisuuden ja työssä jaksamisen kasvavan, mikäli työvoimatilannetta ja työntekijöiden kuormittuneisuutta saadaan helpotettua. Akuuttiin tarpeeseen vastaa myös LABissa toteutettavat täydennyskoulutukset.

Murron ja Kokko-Muhosen mukaan varhaiskasvatuksen sosionomilla on koulutuksensa pohjalta vahvaa osaamista havainnoida ja tukea lasten tunne-elämää, hyvinvointia ja vertaissuhteita. Vahvuutena on erityisesti vuorovaikutusosaaminen kasvattajatiimin työn tukena. Tämänhetkisessä varhaiskasvatuksen hankalassa työvoimatilanteessa varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisen potentiaali ja sen tunnistaminen tulisi nähdä osana ratkaisua valtakunnallisella tasolla.

Lisätietoja:

Pipsa Murto, lehtori ja projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5075, pipsa [dot] murtoatlab [dot] fi

Outi Kokko-Muhonen, lehtori ja TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 40 562 1458, outi [dot] kokko-muhonenatlab [dot] fi  

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.