LAB edistää kestävää kehitystä yhteisönä ja yritysten kanssa – teot esillä vastuullisuusraportissa

Kuva
LAB Lahti campus bicycles.
LAB-ammattikorkeakoulun tavoite on edistää kestävyyttä ja hillitä ilmastonmuutosta. Tuore vastuullisuusraportti kertoo, miten tavoitteita on edistetty vuonna 2021.

LAB-ammattikorkeakoulu edistää kestävää kehitystä yritysyhteistyössä, kampustoiminnassa, koulutuksessa sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Tuoreessa vastuullisuusraportissa tekoja esitellään LABin seitsemän strategisen kestävän kehityksen (Sustainable Development Goals) mukaan.

Esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin tavoitetta (SDG 3) LAB edistää osana Bioprot-projektia, jossa suojavarusteita, kuten kasvomaskeja, valmistetaan biopohjaisista materiaaleista. Tekstiilejä ja muoveja tutkivassa tiimissä kehitetään materiaalikiertojen ja sitä kautta kuluttamisenkin vastuullisuutta (SDG 12).

Teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin kestävyyteen (SDG 9) vaikutetaan kehittämällä laadukkaita työkaluja mekaniikan etäopetukseen. Verkkototeutuksilla LAB pyrkii myös estämään opintopudokkuutta.

”Hankkeilla vastaamme työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin huomioiden sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuudet. Hyödynnämme opit ja kokemukset omassa opetuksessamme”, LABin rehtori Turo Kilpeläinen kertoo.

Kestävyyttä edistävät vaikutukset ulottuvat paikalliselle, kansalliselle ja globaalille tasolle. Kilpeläinen johtaa Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä kestävän kehityksen työryhmää, ja LAB on mukana myös Lappeenrannan ja Lahden tiedekasvatuksen organisaatioissa.

Hiilijalanjäljestä ja ihmisoikeuksistakin raportoidaan

Vastuullisuusraportti vastaa lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen, johon LAB on sitoutunut yhtenä harvoista ammattikorkeakouluista. Maailman suurimman yritysvastuualoitteen periaatteilla edistetään kestävämpää maailmantaloutta, ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

LABissa on äskettäin päivitetty tasa-arvosuunnitelma, ja tavoitteena on aiempaa inklusiivisempi yhteisö.

”Henkilöstöllemme on tarjottu ohjausta kulttuurisen monimuotoisuuden ja sukupuolisensitiivisen opetuksen huomioimiseen”, kestävyyspäällikkö Kati Koikkalainen kertoo esimerkkejä.

Vuonna 2021 LABin hiilijalanjälki oli 974 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Suurimmat päästöt aiheuttavat hankinnat 601 t CO2ekv (62 %), kiinteistöt 245 t CO2ekv (25 %) ja liikematkojen päästöt 127 t CO2ekv (13 %). LAB pyrkii hiilinegatiiviseksi vuoden 2030 loppuun mennessä.

”Ympäristöä suojellaan esimerkiksi ostamalla 100 % uusiutuvaa sähköä ja osallistumalla kaupunkipyörien kustannuksiin Lappeenrannassa. Työ jatkuu päästöjen kitkemiseksi sekä henkilöstön ja opiskelijoiden kestävän kehityksen valmiuksien kasvattamiseksi.”

Kestävyyspäällikön mukaan 2-vuotiaassa organisaatiossa tekemisen tahti on hyvä.

”Rehtorin johdolla 76 prosenttia henkilöstöstämme osallistui kokoamaan tekoja, joilla edistämme kestävyyttä ja vastuullisuutta yhteisönä ja yritysten kanssa. Raportti nostaa esiin vain pienen osan teoistamme ja suunnitelmistamme”, Kati Koikkalainen hymyilee.

Lisätietoja:

LAB Report on Sustainability 2021

LABin kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
kati [dot] koikkalainenatlut [dot] fi

LAB Report on Sustainability 2021