LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen Global Compactiin

YK haastaa maailmanlaajuisessa Global Compact -yritysvastuualoitteessa yritykset ja yhteisöt kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä. LAB-ammattikorkeakoulu hyväksyttiin mukaan haasteeseen elokuussa 2021.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuonna 2000 käynnistämä  UN Global Compact on yritysvastuualoite, joka kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Aloitteessa yhteisöt sitoutuvat omassa vaikutuspiirissään muun muassa edistämään kestävämpää ja osallistavampaa maailmantaloutta, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan ympäristöä.

LUT-korkeakoulujen kestävyyspäällikkö Kati Koikkalainen kertoo, että LAB pyrkii edistämään tavoitteita toimimalla vastuullisena työnantajana, osaamisen tuottajana sekä yritysyhteistyökumppanina.

"LABin strateginen tavoite on parempi työelämä sekä kestävän talouskasvun ja työllisyyden edistäminen. Ilmastoon liittyvä kunnianhimoinen tavoitteemme on saavuttaa hiilinegatiivisuus vuoteen 2030 mennessä. On hienoa olla mukana yritysvastuualoitteessa. Se on meille tärkeä työkalu myös oman toimintamme kehittämiseen", Koikkalainen sanoo.

Global Compact -verkosto tarjoaa myös vertaistukea, tiedonvaihtoa ja kumppanuuksia sen jäsenille. Verkoston työtä ohjaavat Global Compactin kymmenen periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030).

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita LAB edistää

Yritysvastuualoite velvoittaa myös julkisesti ja vuosittain raportoimaan vastuullisuustyössä edistymisestä. LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kertoo, että kestävyyden tavoitteellinen edistäminen sekä työn mittaaminen ja raportoiminen saavat LABissa alati vankempaa jalansijaa.

Äskettäin LAB valitsi kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals), joita se erityisesti edistää strategiakaudella 2030 koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta. Tavoitteet ovat:

  • SDG 3 Terveyttä ja hyvinvointia
  • SDG 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • SDG 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • SDG11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12 Vastuullista kuluttamista
  • SDG 13 Ilmastotekoja
  • SDG 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

"Rajaamalla tavoitteet voimme fokusoida toimintaamme ja aidosti edistää niiden saavuttamista. Määrittelemme parhaillaan sitä, miten valikoituja tavoitteita edistetään eri aloilla ja toiminnoissa", Kilpeläinen kertoo.

LABin tavoite on, että sieltä valmistuneet sekä koko henkilöstö tuntevat keinot edistää kestävää kehitystä.

"Olemme uusi organisaatio, mutta voimme saada aikaan isoja vaikutuksia yhdessä. Se, mitä kestävän kehityksen edistäminen on juuri meidän organisaatiossamme on vasta työnalla, mutta asia on meille äärimmäisen tärkeä", Turo Kilpeläinen tiivistää.

Lue lisää:

Lab.fi/kestavakehitys

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
kati [dot] koikkalainenatlut [dot] fi