LAB-ammattikorkeakoulun koronaohjeet ja -suositukset

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme koronaohjeistustamme tarpeen mukaan. Tavoitteemme on jatkaa opiskelua ja työskentelyä mahdollisimman normaalisti, mutta samalla tehdä osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

» Huom. tätä sivua ei enää päivitetä. Tutustu voimassaoleviin toimintaohjeisiin eLAB.fi. 
 

Tiedotearkisto 03/2020–03/2021

Autamme viranomaisia altistuneiden jäljittämisessä. Koronaan varautumisen ja konkreettisten toimenpiteiden osalta pyydämme viranomaisia ottamaan yhteyttä LUTin ja LABin koronaryhmän vetäjään, Liisa-Maija Sainioon (liisa-maija [dot] sainioatlut [dot] fi, 040 515 4944).

**

Päivitetty 18.3.2021 klo 12.10

Lisätty tiedote: Kampusten sulku jatkuu kevätlukukauden loppuun saakka LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Tämä sisältö korvaa tässä artikkelista aiemmin julkaistun vastaavan sisällön.

**

Koronatiedote LABin ja LUTin opiskelijoille ja henkilöstölle 18.3.2021

Kampusten sulku jatkuu kevätlukukauden loppuun saakka LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Koronaepidemian tilanne molemmilla kampusten toiminta-alueillamme on huonontunut eikä kansallinen tilanne ole rajoitustoimista huolimatta oleellisesti helpottanut. Sairaaloiden kuormitus on huolestuttavalla tasolla. Näyttää siltä, ettei epidemiatilanne Suomessa ja toiminta-alueillamme myöskään ole pian helpottamassa.

Olemme päättäneet, että LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampusten sulku opiskelijoilta jatkuu pääsiäisestä kevätlukukauden loppuun saakka. Sulku on edelleen tarpeen kontaktien vähentämiseksi ja epidemian pysäyttämiseksi. 

Opiskelijoille välttämätön lähiopetus jatkuu nykyjärjestelyin. Koulutuksen vararehtorin luvalla yksittäiset opiskelijat saavat luvan työskennellä kampuksilla yritysyhteistyöprojekteissa tai lopputöiden parissa, jos työskentely edellyttää kampuksella olevia erityislaitteita.

Muilta opiskelijoilta kampukselle kulku on suljettu.

 

Tenttijärjestelyt ja valmistujaistilaisuudet kevätlukukauden osalta

LAB: 

Kaikkien kurssien tentit ja rästitentit järjestetään 5.4.–30.7. verkossa koulutuksen vararehtorin päätöksellä. Alkusyksyyn voidaan tarvittaessa järjestää kampuksille ylimääräisiä rästitenttejä epidemiatilanteen niin salliessa.

Kampustenttejä voidaan edelleen pitää nyt järjestettävän välttämättömän lähiopetuksen yhteydessä. Koulutuksen vararehtori voi myös myöntää yksittäisiä poikkeuslupia muille kampustenteille.

LABin toukokuun tutkintojuhla järjestetään etänä.

LUT: 

Kaikki tentit järjestetään 5.4.–30.7. verkossa koulutuksen vararehtorin päätöksellä. Alkusyksyyn järjestetään ylimääräisiä rästitenttejä kampuksille epidemiatilanteen niin salliessa. Näistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

LUT ei järjestä valmistujaistilaisuuksia touko–kesäkuussa. Kesän jälkeen järjestetään ylimääräinen valmistujaistilaisuus epidemiatilanteen niin salliessa.

LAB ja LUT:

Exam-tenttitila on toistaiseksi käytössä turvajärjestelyin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla sekä LUT Mikkelin alueyksikössä.

Kampuksilla toteuttava välttämätön lähiopetus jatkuu

Kampusten ulko-ovet pysyvät lukittuna opiskelijoilta kevätlukukauden loppuun saakka. Lähiopetuksena jatkuvat vain nyt jo käynnissä olevat, opintojen etenemisen ja valmistumisen kannalta kriittiset kurssit.

Opettaja noutaa lähiopetuksiin osallistujat ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä. Opiskelijoita pyydetään sisään tullessaan käyttämään sähköistä avaintaan ulko-ovessa, jotta jäljittäminen on päivätasolla mahdollista.

Kampusten kesäkauden toiminta

LAB ja LUT eivät ota vastaan palkattomia kansainvälisiä perustutkintotason harjoittelijoita tulevana kesänä. 

Opiskelijoiden palkkaaminen kesätöihin on mahdollista, kun heidät perehdytetään kampusten turvatoimiin. Mikäli henkilö tulee Suomen ulkopuolelta, hänen tulee noudattaa 14 päivän varoaikaa.

LAB ja LUT tarjoavat laajan valikoiman verkko-opintoja opiskelijoilleen kesän aikana. Näistä tiedotetaan erikseen. LUT Summer School on peruttu tulevana kesänä. 

Henkilökunnan työskentely kampuksilla jatkuu nykyohjein

Henkilökunnan laaja etätyösuositus jatkuu. Välttämätön ja kriittinen työ kampuksilla on edelleen mahdollista koronaohjeita noudattaen. Työskentelyä jatketaan etänä aina kun omat työtehtävät sen sallivat. Henkilöstö ei tarvitse esimiehen lupaa kampuksilla käyntiin.

Muun kampustoiminnan ja -palveluiden osalta jatketaan 4.3. annettujen ohjeiden mukaisesti.

OKM:ltä erityisavustus opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen

LUTin, LABin, LTKY:n ja KOEn yhteinen Linjakas ja Liikkuva LUT-korkeakouluyhteisö -hanke sai OKM:ltä 220 000 euroa opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen korona-aikana. 

Hyvinvointipalveluihin rekrytoidaan hyvinvointiohjaaja, jonka tehtävänä on koordinoida ja viestiä ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluista sekä kehittää yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä yhdessä LTKY:n ja KOEn kanssa. 

 

**

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilöstölle ja opiskelijoille 4.3.2021 

LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampukset suljetaan opiskelijoilta 5.4. saakka

Suomen valtioneuvosto totesi yhdessä presidentin kanssa poikkeusolot 1.3. nopeasti heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen tavoitteena on tiukentaa kansallisia rajoitustoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi erityisellä kolmen viikon sululla 8.-28. maaliskuuta. 

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueiden korkeakouluille on suositeltu laajasti etäopetusta ja etätyötä, ja tämän suosituksen mukaisesti olemme toimineet. Viime viikkojen kampussulut pois lukien olemme pystyneet pitämään kampuksia auki opiskelijoille, koska tilanne toiminta-alueillamme on aiemmin pysynyt pääosin hallinnassa. 

Kampuksille on päässyt välttämättömän lähiopetuksen lisäksi itseopiskelemaan, tekemään ryhmätöitä sekä syömään opiskelijahintaista ruokaa. Uskomme, että tämä on tukenut opintojen etenemistä ja auttanut myös osaltaan opiskelijoita jaksamaan pitkän koronapandemian keskellä.

Nyt kuitenkin kansallinen kokonaistilanne on nopeasti huonontunut. Lisäksi sekä Lahden että Lappeenrannan kampusten sekä Mikkelin alueyksikön alueet ovat leviämisvaiheessa. Vain Kouvolan alueyksikön alue on toistaiseksi kiihtymisvaiheessa. Koronaviruksen muunnokset ovat herkemmin tarttuvia ja levinneet nopeasti sekä pääkaupunkiseudulla että monilla muilla alueilla. Ennakoimme, että epidemiatilanne Suomessa pahenee entisestään lähiviikkoina.

Olemme päättäneet, että suljemme LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampukset opiskelijoilta pääsiäismaanantaihin 5.4. saakka. Sulku tehdään kontaktien vähentämiseksi ja epidemian etenemisen pysäyttämiseksi. 

Opiskelijoille välttämätön lähiopetus, tentit, yritysyhteistyöprojektit sekä valmistumiseen liittyvät kriittiset toimet mahdollistetaan erityisjärjestelyin. Muilta opiskelijoilta kampukselle kulku on suljettu. 

Jos epidemiatilanne paranee merkittävästi, harkitsemme kampuksen varovaista avaamista opiskelijoille pääsiäisen jälkeen itseopiskelua ja opiskelijaruokailua varten. Välttämättömän lähiopetuksen määrä ei kevätlukukaudella kasva pääsiäisen jälkeen.

Käytännössä Lahden ja Lappeenrannan kampusten jo käynnissä oleva sulut jatkuvat opiskelijoiden osalta 5.4. saakka. 

LABin ja LUTin koulutuksen vararehtorit ohjeistavat tarkemmin välttämättömän lähiopetuksen sekä tenttien erityisjärjestelyistä perjantaihin 5.3. mennessä.


Henkilökunnan työskentely kampuksilla

Henkilökunnan laaja etätyösuositus jatkuu. Välttämätön ja kriittinen työ kampuksilla on edelleen mahdollista koronaohjeita noudattaen. Henkilökunta pääsee sisään sähköisellä kulunvalvonta-avaimella. Työskentelyä jatketaan etänä aina, kun omat työtehtävät sen sallivat. 

Yksittäisiä välttämättömiä työskentelyyn liittyviä vieraita voidaan ottaa vastaan nykyohjein: enintään 6 henkilöä samassa tilassa turvajärjestelyin.

Lahden kampuksen viikon 8 joukkoaltistumisen takia Lahden kampuksen henkilöstö tarvitsee rehtorin myöntämän luvan kampuksella työskentelyyn viikon 10 loppuun saakka.

Kampuksilla toteuttava välttämätön lähiopetus

Kampusten ulko-ovet pysyvät lukittuna opiskelijoilta 5.4. saakka. Poikkeuksena ovat erikseen järjestettävät välttämättömät lähiopetukset koulutuksen priorisointisuunnitelmien mukaisesti, lopputöiden tekeminen kampuksella olevia erityistiloja ja -laitteita hyödyntäen sekä tentit, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Opiskelijat voivat myös saada koulutuksen vararehtorilta erillisluvan välttämättömiin TKI- ja yritysyhteistyöprojekteihin osallistumiseen kampuksilla.

Välttämätön lähiopetus järjestetään mahdollisimman väljästi. Opettaja noutaa lähiopetuksiin osallistujat ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä. 

Yksittäisten valmistumisvaiheen opiskelijoiden kulkuluvista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa. 


Väitöstilaisuudet sulun aikana

Sulun aikana pidettäviin väitöstilaisuuksiin suositellaan hybridimallia, jossa kampusten tiloissa tilaisuuteen osallistuvat vain välttämättömät henkilöt, ja suurin osa osallistujista seuraa tilaisuutta etäyhteydellä.


Kirjaston palvelut

Kampusten kirjastojen tilat ovat suljettuja sulun aikana. Asiakaspalvelu hoidetaan etänä. Välttämättömät kirjojen lainaus- ja palautuspalvelut hoidetaan tiedekirjaston kotisivuilta löytyvien erillisten ohjeiden mukaisesti.

 

**

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 27.2.2021

LABin ja LUTin Lahden kampus suljetaan kahdeksi viikoksi lähiopetuksen joukkoaltistuksen vuoksi 

Tiistaina 23.2.2021 LABin sairaanhoito-opiskelijoiden (ryhmä SH20S) lähiopetuksessa luokissa D230, D214 sekä D215 on tapahtunut joukkoaltistus. Ryhmässä on todettu kaksi koronatartuntaa. Ryhmässä on käytetty maskeja ohjeiden mukaan. Toistaiseksi tiedossa ei ole jatkotartuntoja tapaukseen liittyen.

Tällä hetkellä tiedossa olevia altistuneita on 41 opiskelijaa ja mahdollisesti kaksi opettajaa. Jäljittäjät tekevät parhaillaan työtänsä, ja kaikki altistuneet ovat saaneet tai saamassa karanteenimääräykset. Kaikki altistuneet saavat kutsun koronatestiin.

Koska lähiopetuksessa altistuneiden kokonaismäärä on näin merkittävä, tilanteeseen saattaa liittyä myös muita kampusaltistuksia. Toistaiseksi näistä ei ole tarkempaa tietoa.

Kokonaistilanteen vuoksi LABin ja LUTin Lahden kampus suljetaan 1.–14.3. sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta. Opiskelijoiden sähköiset avaimet poistetaan käytöstä täksi ajaksi.

Henkilökunnan välttämätön ja kriittinen työ kampuksella on mahdollista vain esimiehen kautta pyydettynä ja LABin tai LUTin rehtorin luvalla. Henkilökunnan avaimet pysyvät toiminnassa lyhyitä välttämättömiä kampuskäyntejä varten.

Suurin osa kampuksen toiminnasta on ollut etäopetusta marraskuusta 2020 lähtien, ja voimassa on ollut laaja etätyösuositus. Kampuksella on pidetty vain opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä lähiopetusta pienille ryhmille turvajärjestelyin.

Kampuksen käytössä olleita lähiopetusluokkia on siivottu päivittäin. Tilanteen takia yllä mainitut luokat tehosiivotaan.

Kehotamme kaikkia kampuksella kuluneella viikolla työskennelleitä ja opiskelleita tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan tarvittaessa matalalla kynnyksellä koronatestiin.

**

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 21.2.2021

LABin ja LUTin Skinnarilan kampus suljetaan opiskelijoilta kahdeksi viikoksi

LABin ja LUTin Skinnarilan kampuksen opiskelijoiden keskuudessa on viime päivinä ilmennyt kymmeniä koronavirustartuntoja kytkeytyen Holiday Club Saimaa -kylpylän koronavirusketjuun.

Vaikka 15.–20.2. ajalta ei tällä hetkellä ole tiedossa kampusaltistuksia, niiden riski on kohonnut suuren kokonaistartuntamäärän vuoksi.

Keskeytämme varotoimena kaiken LUTin ja LABin Skinnarilan kampuksen lähiopetuksen maanantaista 22.2. alkaen. Lähiopetuksen sulku jatkuu perjantaihin 5.3. saakka. 

Kampus on seuraavat kaksi viikkoa opiskelijoilta kokonaan suljettu. Opiskelijoiden sähköiset avaimet poistetaan toiminnasta 22.2.–7.3. ajaksi. 

Suurin osa opetuksesta on jo marraskuusta 2020 saakka järjestetty etäopetuksena. Lähiopetusta on järjestetty vain välttämättömissä oppiaineissa tarkoin turvajärjestelyin (esimerkiksi laboratorio-opetus, taito- ja taideaineiden opetus). 

Exam-tenttitila pidetään käytössä erillisen sisäänkäynnin kautta. Tiedotamme muista tenttijärjestelyistä keskiviikkoon 24.2. mennessä. Kurssien vastuuopettajat tiedottavat kurssiensa järjestelyistä erikseen.

Selvitämme mahdollisuutta järjestää tiedekirjastoon lainaus- ja palautuspalvelun sulun ajaksi. Tiedotamme tästäkin keskiviikkoon 24.2. mennessä.

Vahva etätyösuositus LUTin ja LABin henkilökunnalle jatkuu.  

Osa LUT erotustekniikan henkilökunnasta varotoimena etätöihin helmikuun loppuun saakka

LUTin Skinnarilan kampuksen membraanitekniikan laboratoriotilassa 2250 työskenteli 15.–16.2. henkilö, joka on loppuviikosta saanut tiedon koronatartunnasta. Henkilö on käyttänyt työskennellessään asianmukaisia suojavarusteita. EKSOTE ei ole tietojemme mukaan antanut karanteenimääräyksiä muille tilassa työskennelleille.

Ylimääräisenä varotoimena kehotamme 15.–16.2. kyseisessä tilassa olleita tekemään etätöitä helmikuun loppuun saakka. Niitä henkilöstön jäseniä, joita asia tietojemme mukaan koskee, on jo informoitu asiasta.

Koska koronapandemiatilanne Lappeenrannan alueella on nopeasti huonontunut, juuri nyt on erityisen tärkeää noudattaa kaikkia koronaohjeita ja hakeutua lievienkin oireiden ilmaantuessa koronatestiin.

Toivomme pikaista tervehtymistä kaikille sairastuneille yhteisömme jäsenille.

**

Koronatiedote LUTin ja LABin henkilökunnalle ja opiskelijoille 19.2.2021

Vapaa-aikaan liittyvä opiskelijoiden joukkoaltistus 10.2. Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella Lappeenrannassa Rauhan alueella sijaitsevalla Holiday Club Saimaalla on tapahtunut koronaviruksen joukkoaltistus keskiviikkona 10.2. iltapäivän ja illan välisenä aikana.

Keskiviikkona 10.2. LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Skinnarilan kampuksen opiskelijoita on ollut viettämässä yhdessä vapaa-aikaa Holiday Club Saimaalla, jossa on tapahtunut koronaviruksen joukkoaltistus. Tämänhetkisen tiedon mukaan kylpylävierailusta on seurannut yli kymmenen koronavirustartuntaa. Lisäksi kymmeniä opiskelijoita on altistunut, testattu ja karanteenissa helmikuun loppuun saakka. On todennäköistä, että tartuntojen määrä nousee nykyisestä, kun uudet testitulokset valmistuvat.

Pääosa sairastuneista ja altistuneista asuu Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) osoitteessa Karankokatu 4. LUT ja LAB kehottavat kaikkia tässä opiskelijatalossa asuvia välttämään kaikkia kampusvierailuita helmikuun loppuun saakka.

Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan sairastuneista ei ole vieraillut altistavana Skinnarilan kampuksella.

EKSOTE, LUT ja LAB kehottavat kaikkia paikalla olleita tai heidän lähipiiriinsä kuuluvia tarkkailemaan vointiaan, tekemään lievienkin infektio-oireiden ilmaantuessa herkästi oirearvion omaolo.fi -sivustolla tai soittamaan numeroon 116 117 ja hakeutumaan koronatestiin. Kaikkia yhteisiä kokoontumisia tulee nyt välttää.

Aikaa tapahtumasta on kulunut jo yli viikko, joten kaikkien siellä olleiden opiskelijoiden kanssa tekemisissä olleiden on tärkeä seurata mahdollisia infektio-oireita ja niiden ilmaantuessa mennä koronatestiin. Koronavirustesti pyritään ottamaan nopeasti, 1–2 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.

Eksote testaa kaikki koronavirukselle tyypillisiä oireita sairastavat, myös lieväoireiset. Päänsärky, nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, maku/hajuaistin menetys, vatsaoireet ovat yksittäisinäkin oireina esiintyessään syy hakeutua koronavirustestiin. Infektio-oireisena ei saa osallistua varhaiskasvatukseen, mennä kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. 

Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi julkisessa liikenteessä ja julkisissa tiloissa, mikäli 2 metrin turvaväliä ei voi noudattaa. Maskien käyttöön tulee kiinnittää huomiota etenkin kaupoissa ja kauppakeskuksissa liikkuessaan, sisätiloissa tapahtuvissa harrastuksissa sekä muussa vapaa-ajanvietossa, joukkoliikenteessä sekä yksityisjuhlissa.

Eksoten alueella on voimassa yksityishenkilöitä koskeva 10 hengen kokoontumisrajoitus. 

Lisätietoja: 

Sami Raasakka, ylilääkäri, Eksote, 040 651 1594

Liisa-Maija Sainio, professori 040 515 4944, LUTin ja LABin koronaryhmän vetäjä, LUT-yliopisto

 

**

Koronatiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle 2.2.2021

LUTin ja LABin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat etäopetuksessa kevätlukukauden 2021 loppuun

Kansallinen epidemiatilanne on edelleen epävakaa. Tartuntojen määrä ei ole tiukoista rajoituksista huolimatta laskenut perustasolle, rokotusaikataulu on viivästynyt ja lähestyvä hiihtolomakausi lisää riskiä viruksen leviämiselle sairaanhoitopiirien välillä. 

LUTin ja LABin yhteinen koronaryhmä on 1.2. kokouksessaan päättänyt, että LUTin ja LABin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat nykyisessä toimintamallissa kevätlukukauden loppuun saakka.

Koulutus järjestetään etänä. Kampuksilla pidetään ainoastaan välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöihin liittyvä toiminta koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki ne molempien kampusten henkilöstöstä, jotka voivat työskennellä etänä, jatkavat etätyötä. Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa kampuksilla jatkuvat maskeja käyttäen.

Vahva maskisuositus kampuksilla jatkuu

Nykyisessä epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä ja teemme osamme pitääksemme kampukset auki nykymallissa.

Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä sekä huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli matkustat Suomen rajojen ulkopuolelle, sinun tulee noudattaa 14 päivän varoaikaa ennen kampuksille palaamista. Varoajan pidentyminen johtuu uusien virusvarianttien pidemmästä tartuttavuudesta.

**

Koronatiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle 8.12.2020

LUTin ja LABin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat etäopetuksessa tammikuussa 2021

Kansallinen epidemiatilanne on viime viikkoina nopeasti huonontunut. Valitettavasti rajoitusten vaikutukset eivät vielä näy tartuntalukujen tai sairaalassa olevien määrän laskuna. Arvioimme, ettei epidemiatilanne ole kansallisesti ja toiminta-alueillamme vielä vuodenvaihteessa merkittävästi nykyistä parempi.

LUTin ja LABin yhteinen koronaryhmä on 7.12. kokouksessaan päättänyt, että LUTin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat nykyisessä toimintamallissa 7.3.2021 saakka. Vastaavasti LABin kampukset Lahdessa ja Lappeenrannassa jatkavat nykyisessä toimintamallissa 14.3.2021 asti.

Koulutus järjestetään etänä. Kampuksilla pidetään ainoastaan välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöihin liittyvä toiminta koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki ne molempien kampusten henkilöstöstä, jotka voivat työskennellä etänä, jatkavat etätyötä. Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa kampuksilla jatkuvat maskeja käyttäen.

Marraskuussa 2020 annetut ohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille kampusten toiminnasta turvallisen ydintoiminnan mallista pysyvät voimassa. Tiedote on lähetetty henkilöstölle ja opiskelijoille sähköpostitse.

Jos epidemiatilanne alkuvuodesta 2021 olennaisesti paranee, kampusten harrastetiloja voidaan avata ja muita koulutukseen liittymättömiä kampustoiminnan rajoituksia lieventää jo aikaisemmin. Seuraamme jatkuvasti epidemiatilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista erikseen.

Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus kevätlukukaudella 2021

Lähtökohtaisesti kaikilta kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta edellytetään saapumista Suomeen; poikkeuksena LABin liiketalouden IB- ja BIT-ohjelmien opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa etänä tammikuussa 2021.

LUT ja LAB eivät suosittele opiskelijavaihtoon lähtemistä keväällä 2021. Halukkaat vaihtoon lähtijät voivat lähteä omalla harkinnallaan.

LUT ja LAB ottavat vastaan vaihto-opiskelijoita. Saapuville vaihto-opiskelijoille on tiedotettu, että suurin osa opetuksesta on etäopetuksena. Jokaisen saapuvan kansainvälisen opiskelijan tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampukselle tuloaan sekä muita koronaohjeita kampuksella oloaikanaan.

Tenttijärjestelyt joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi yli puolet LUTin joulukuun ja tammikuun tenttiviikkojen tenteistä toteutetaan poikkeuksellisesti muuten kuin kampustenttinä. Näin kampuksien kävijämääriä saadaan laskettua merkittävästi ja kampuksella joulu–tammikuussa tehtävät tentit suoritettua turvallisesti. LABin rästitenttien osallistujat jaetaan tarvittaessa useampiin luokkiin, jotta tentit saadaan pidettyä turvallisesti.

Kampuksille tullaan joulu- ja tammikuussa suorittamaan vain ne tentit, joissa paperitentti on selkeästi toimivin tapa toteuttaa osaamisen arviointi. Kaikkia kampustentteihin tulijoita muistutetaan kampuksen koronaohjeiden noudattamisesta ja kampukselle tulemisesta vain täysin terveenä.

Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli matkustat Suomen rajojen ulkopuolelle, sinun tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampuksille palaamista.

**

Koronatiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle 23.11.2020

Skinnarilan kampus pääosin etäopetukseen torstaista 26.11. alkaen

Koronaviruksen epidemiatilanne on viime päivinä huonontunut erittäin nopeasti erityisesti pääkaupunkiseudulla. Koska siellä tänään voimaan tulleet tiukemmat rajoitukset ja suositukset vaikuttavat viiveellä, varaudumme huonon epidemiakehityksen jatkumiseen.

Koronaryhmä on aamun kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt, että LUTin ja LABin Skinnarilan kampus siirtyy varautumissuunnitelman vaiheeseen 3 (turvallinen ydintoiminta kampuksilla).

Kampuksella päivittäin liikkuvien määrää rajataan, jotta tartuntariski ja koronalle altistuminen minimoidaan.

Opetus siirtyy pääosin etäopetukseen. Kampukselle jää ainoastaan välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöihin liittyvä toiminta koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki ne Skinnarilan kampuksen henkilöstöstä, jotka voivat työskennellä etänä, voivat siirtyä etätöihin. Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen.

Kaikki uudet järjestelyt ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Koulutukseen liittyvät ohjeet

Etäopetukseen siirtyvien kurssien opettajat voivat käynnistää järjestelyt välittömästi. Järjestelyt tehdään torstaihin 26.11. mennessä. Mikäli loppuvuoden opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, opintojakson opettaja tiedottaa niistä ryhmäkohtaisesti viimeistään keskiviikkona 25.11.

Kampuksella toteutettava välttämätön lähiopetus ja tenttitilanteet järjestetään turvavälit huomioon ottaen maskeja käyttäen. Tenttejä koskevista asioista ohjeistetaan joulukuun alussa.

LABin tutkintojuhla järjestetään joulukuussa etänä. LUTilla ei järjestetä valmistujaistilaisuutta kampuksella joulukuussa.

Opiskelijat pääsevät jatkossakin kampukselle sähköisellä avaimellaan ruokailemaan ja opiskelemaan.

Mikäli täydennyskoulutuksen tai muun ei-tutkintoon-johtavan koulutuksen osalta tulee loppuvuonna muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan palvelut ja järjestötila pidetään käytössä kampuksen ohjeita noudattaen.

Ohjeet henkilöstölle

Kaikki ne Skinnarilan kampuksen henkilöstöstä, joilla on mahdollisuus työskennellä etänä, voivat siirtyä etätöihin torstaihin 26.11 mennessä. Lähiesimiehet käyvät tiimiläistensä kanssa keskustelut lähi- ja etätyökäytäntöjen osalta.

Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen. Kampuksella työskentelee tarpeen mukaan myös rajattu määrä korkeakoulupalveluiden henkilökuntaa (mm. tilapalvelut, opintopalvelut IT-tuki, kirjasto). Opiskelijapalvelut palvelevat jatkossa myös Lappeenrannan kampuksella lyhennetyin aukioloajoin.

Henkilöstö pääsee omilla avaimillaan kampukselle jatkossakin tarpeen mukaan työskentelemään ja ruokailemaan.

Joululounaat on mahdollista pitää Skinnarilan kampuksella turvavälit huomioon ottaen. Suosittelemme että joululounaat nautitaan alle 10 hengen ryhmissä sekä kampuksella että sen ulkopuolella. Iltapikkujoulukokoontumisten osalta toimimme aiemmin ohjeistetun THL:n ohjeen mukaisesti eli juhlimme turvallisesti alle 10 henkilön ryhmissä.

Tässä epidemiatilanteessa emme suosittele tiimien kampusten välisiä yhteiskokoontumisia (ml. joululounaat).

Suosittelemme minimoimaan työmatkustamisen. Esimiehet voivat kuitenkin edelleen matkustaa kampusten välillä tapaamaan tiimiään perustelluista syistä. Välttämättömiin työmatkoihin pyydetään lähiesimiehen lupa. Lähiesimies konsultoi tarvittaessa omaa esimiestään.

Loppuvuoden väitöstilaisuudet rinnastetaan välttämättömään lähiopetukseen. Ne järjestetään väljästi turvallisuusohjeita ja kampuksen maskisuositusta noudattaen. Noudatattehan erityistä huolellisuutta turvaohjeiden osalta väitöskahvien, onnittelujen ja väitöskaronkkojen järjestelyissä. LUTin suositus henkilöstön sosiaalisiin kokoontumisiin on max 20 henkilöä.

Kampuksella järjestettävien muiden tilaisuuksien (tutkimus- ja tki-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.

Muutokset kampuksen palveluissa

Skinnarilan kampuksen kirjaston asiakaspalveluajat ovat tästä päivästä lähtien: ma 10–14.00 ja ti–pe 12–14.00.

Mahdollisista muutoksista ravintolatoiminnassa tiedotetaan erikseen.

IT- ja hybridituki jatkaa Skinnarilan kampuksella kevennetyllä miehityksellä. Tuen tavoittaa normaalien palvelukanavien kautta.

Skinnarilan kampuksen harrastetilat on suljettu. Sulkemispäätös on tehty opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Ne taukotilat, joissa turvavälit on mahdollista pitää ja joissa on vähän käyttäjiä, pidetään auki.

Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli matkustat Suomen rajojen ulkopuolelle, sinun tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampuksille palaamista.

 

**

Koronatiedote LABin ja LUTin opiskelijoille ja henkilöstölle 20.11.2020

Lahden kampuksen toiminnan rajoitukset alkavat 23.11.

PHHYKY arvioi Lahden kaupungin siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen 16.11. Siksi Lahden kampus siirtyy turvallisen ydintoiminnan malliin maanantaista 23.11. alkaen.

Noudatamme Suomen hallituksen kansallista suositusta. Suosituksen mukaan epidemian kiihtymisvaiheessa korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen pois lukien välttämätön lähiopetus. Kampuksella päivittäin liikkuvien määrää rajataan, jotta tartuntariski ja koronalle altistuminen minimoidaan.

Uudet ohjeet ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

LUT-korkeakoulujen molemmilla kampuksilla on voimassa yleinen maskisuositus. Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

HUOM! Alla olevan muutokset koskevat vain Lahden kampuksen toimintaa. Lappeenrannassa epidemiatilanne on toistaiseksi perustasolla, eikä siksi edellytä erityistoimia Skinnarilan kampuksella.

Ohjeet opiskelijoille

Mikäli loppuvuoden opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, opintojakson opettaja tiedottaa niistä ryhmäkohtaisesti. Kampuksella toteutettava välttämätön lähiopetus ja tenttitilanteet järjestetään turvavälit huomioon ottaen. LABin valmistujaistilaisuudet järjestetään loppuvuoden etänä.

Lahden kampukselle on järjestetty tiloja, joissa opiskelijat voivat tehdä opintoihinsa liittyviä tehtäviä pienryhmissä. Varaus tehdään erillisen järjestelmän kautta ja tarkemmat ohjeet varauksen tekemisestä tulevat intraan ja yammeriin perjantaina 20.11. Mukkulankadulta varattavat tilat ovat:

A126, A129, D239, D240, D241 ja D242.

Jos täydennyskoulutuksen tai muun ei-tutkintoon-johtavan koulutuksen osalta tulee loppuvuonna muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Opiskelijakunnan palvelut ja järjestötila pidetään käytössä kampuksen ohjeita noudattaen.

Opiskelijat pääsevät jatkossakin kampukselle sähköisellä avaimellaan opiskelemaan ja ruokailemaan.

Isku Centerin ravintolan opiskelijaruokailun tarjoiluajat ovat 23.11.2020 alkaen ma –pe klo 11–13.00. Chef´s Corner palvelee klo 11–14.00. Take away -ruokia saatavilla opiskelija-ateriahintaan 3,06 euroa. Maksu kahvilan kassalle, josta myös saatavana annosrasiat.

Ohjeet henkilöstölle

Kaikki ne Lahden kampuksen henkilöstöstä, jotka voivat tehdä etätöitä, siirtyvät etätöihin. TKI-työskentely laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen. Kampuksella työskentelee tarpeen mukaan myös rajattu määrä korkeakoulupalveluiden henkilökuntaa (mm. tilapalvelut, opintopalvelut IT-tuki, kirjasto). Henkilöstö pääsee omilla avaimillaan kampukselle jatkossakin tarpeen mukaan työskentelemään ja ruokailemaan.

Joululounaat on mahdollista pitää Lahden kampuksella turvavälit huomioon ottaen. Suosittelemme että joululounaat nautitaan alle 10 hengen ryhmissä sekä kampuksella että sen ulkopuolella. Iltapikkujoulukokoontumisten osalta toimimme aiemmin ohjeistetun THL:n ohjeen mukaisesti eli juhlimme turvallisesti alle 10 henkilön ryhmissä.

Tässä epidemiatilanteessa emme suosittele tiimien kampusten välisiä yhteiskokoontumisia (ml. joululounaat).

Suosittelemme minimoimaan työmatkustamisen. Esimiehet voivat kuitenkin edelleen matkustaa kampusten välillä tapaamaan tiimiään perustelluista syistä. Välttämättömiin työmatkoihin pyydetään lähiesimiehen lupa. Lähiesimies konsultoi tarvittaessa omaa esimiestään.

Kampuksella järjestettävien tilaisuuksien (TKI-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.

Muutokset kampuksen palveluissa

Lahden kampuksen kirjaston asiakaspalveluajat ovat 23.11. alkaen: ma 10–14.00 ja ti–pe 12–14.00.

IT- ja hybridituki jatkaa Mukkulan kampuksella kevennetyllä miehityksellä. Tuen tavoittaa normaalien palvelukanavien kautta.

Lahden kampuksen harrastetilat on suljettu. Sulkemispäätös on tehty opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön taukotilojen tilanne on tarkistettu. Taukotilat ovat erittäin väljiä ja käyttäjämäärät pienet, joten tilat pidetään auki.

**

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 16.11.2020

Lahti on koronapandemian kiihtymisvaiheessa – Mukkulan kampuksen toimintaa supistetaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä totesi tänään Lahden kaupungin siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. Siksi LABin ja LUTin Mukkulan kampus siirtyy varautumissuunnitelman vaiheeseen 3 (turvallinen ydintoiminta kampuksilla) ja kampuksella toimivien henkilöiden määrää rajoitetaan.

Koulutuksen tarkemmista järjestelyistä tiedotamme erikseen perjantaina 20.11.

Kaikki uudet järjestelyt ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Mukkulan kampuksen toimintaa rajoitetaan seuraavasti:

Kampuksen kaikki harraste- ja taukotilat suljetaan tiistaista 17.11. lähtien. Kehotamme opiskelijoita välttämään opiskeluun tai ruokailuun liittymätöntä oleskelua kampuksella.

Kampukselle jo aikataulutettu lähiopetus toimii nykyohjeiden mukaisesti tämän viikon loppuun. Perjantaihin 20.11. mennessä tiedotetaan, mitkä kurssit siirtyvät etäopetukseen ja mitkä kurssit pidetään turvajärjestelyin edelleen kampuksella. Valmistuvien opiskelijoiden välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöiden tekeminen priorisoidaan.

Kaikkia henkilöstön jäseniä, joiden työtehtävät eivät edellytä toimimista kampuksella, kehotetaan siirtymään etätöihin 20.11. mennessä. Lähiesimiehet käyvät omien tiimiläistensä kanssa keskustelut lähi- ja etätyökäytäntöjen osalta kuluvan viikon aikana.

Suosittelemme myös minimoimaan työmatkustamista ja keskustelemaan välttämättömistä työmatkoista esimiehen kanssa.

Tutkimus- ja TKI-toiminta kampuksen erityistiloissa jatkuu nykyohjein.

Kampuksilla on voimassa yleinen maskisuositus. Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä.

Skinnarilan kampuksen toimintamalliin ei tehdä muutoksia, koska Lappeenrannan alue on toistaiseksi epidemian perustasolla.

**

Päivitetty 28.10.2020 klo 12.50. Lisätty tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tämä sisältö korvaa tässä artikkelista aiemmin julkaistun vastaavan sisällön.

**

Yleinen maskisuositus käyttöön 2.11.2020

Tavoitteenamme on pitää kampukset auki mahdollisimman pitkään. Siksi otamme käyttöön laajennetun maskisuosituksen kampuksilla ja alueyksiköissä, vaikka omien toiminta-alueidemme viranomaiset eivät sitä meiltä vielä edellytä. Laaja maskien käyttö ruuhkapaikoissa ehkäisee oireettomien ihmisten aiheuttamia tartuntoja ja tartuntaryppäiden syntyä.

Suosittelemme maanantaista 2.11. lähtien kaikille kampusten ja alueyksiköiden yleisissä tiloissa liikkuville yhteisömme jäsenille ja vierailijoille maskien käyttöä. Käyttöä suositellaan erityisesti helposti ruuhkautuvissa tiloissa kuten aula- ja käytävätiloissa, ravintoloiden ja kahviloiden jonoissa sekä kirjastossa.

Suosittelemme maskien käyttöä myös kaikessa lähiopetuksessa, työkokouksissa ja kampuksilla pidettävissä muissa tilaisuuksissa.

Yksilötyöskentely omassa työhuoneessa tai väljässä monitoimitilassa ei jatkossakaan edellytä maskin käyttöä.

Olemme tilanneet LUTin ja LABin pestäviä kangasmaskeja sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käyttöön kaksi kappaletta per henkilö. Jatkamme maskien jakelua henkilökunnalle nykyohjeen mukaisesti (lisätietoa intranetissä)

Kangasmaskien jakelu opiskelijoille alkaa perjantaina 30.10. molemmilla kampuksilla.

Kukin opiskelija saa opiskelijakorttia näyttämällä kaksi kangasmaskia.

Skinnarilan kampuksella maskien jakelupiste on LUTin pääaulassa. Jakelu tapahtuu perjantaista 30.10. alkaen arkiaamuisin klo 8–12 perjantaihin 6.11. saakka. Tämän jälkeisestä jakelusta tiedotetaan erikseen.

Mukkulan kampuksella maskien jakelupiste on LABin sisääntulon aulapalvelussa. Jakelu tapahtuu perjantaista 30.10. alkaen arkisin klo 8–16 perjantaihin 6.11. saakka.  Tämän jälkeisestä jakelusta tiedotetaan erikseen.

Lisäksi jaamme jatkossakin kertakäyttöisiä maskeja sellaiseen toiminnalliseen lähiopetukseen tai laboratoriotoimintaan, jossa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Opiskelu ja työskentely jatkuvat aiemman ohjeistuksen mukaisesti

Koronavirusepidemia kiihtyy Euroopassa. Suomen hallitus antoi torstaina 15.10. suosituksen, että julkisen että yksityisen sektorin työntekijät työskentelisivät mahdollisimman laajasti etänä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.

LUT-korkeakouluissa hallituksen suositusten mukaiset toimet on huomioitu jo aiemmin. Siksi jatkamme työskentelyä ja opiskelua joustavasti kevätlukukauden 2021 loppuun saakka lähtökohtaisesti samoilla periaatteilla kuin nyt ja suosittelemme etätöitä aina kun se on mahdollista.

- Pidämme kampukset auki 50 %:n kapasiteetilla. Uutena asiana otamme käyttöön yllä kerrotun maskisuosituksen.
- Työskentelemme joustavasti sekä etänä että kampuksilla.
- Koulutuksessa suosimme monimuoto- ja hybridiopetusta ja priorisoimme kampuksilla sellaista opetusta, jossa lähiopetus on oppimisen kannalta välttämätöntä.
- Tavoitteenamme on turvallinen tutkimus- ja TKI-toiminta kampuksilla.
- Pienimuotoiset vierailut ja tapahtumat ovat mahdollisia.
- Harrastustoiminta on mahdollista 50 %:n täyttöasteella.

Kampuksilla opiskelu ja työskentely on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Huolehditaan yhdessä, että kampukset pysyvät auki myös jatkossa.

Koronatilanteen kehittyminen on jatkuvasti seurannassamme, ja meillä on valmius toimintamallien nopeaankin muuttamiseen kampusten alueellisen epidemiatilanteen muuttuessa. 

 

Ohjeistukset 17.8. alkaen 

Koulutuksen lukuvuoden aloitus LUT-yliopistossa ja LAB-ammattikorkeakoulussa

Uusi lukuvuosi käynnistyy koronatilanteen takia poikkeuksellisesti ja kampukset aukeavat erityisjärjestelyin. Kampuksien tilat (luokat, työtyötilat yms) ovat käytössä 50 %:n käyttöasteella.

Syksyn aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät järjestetään kampuksilla. Välttääksemme suurten massojen kasaantumista yhteen paikkaan osa orientaatio-ohjelmasta järjestetään verkossa. Pienemmissä ryhmissä toteutettavat sessiot toteutetaan kampuksilla.

Luokkatiloissa on ohjeet tilan maksimikäyttömäärästä ja merkittynä paikat, jotka eivät ole käytössä.

Osa opetuksesta toteutetaan opintojaksokuvauksesta poiketen kokonaan etäopetuksena. Opetus, jossa tarvitaan laboratoriota ja muita erityisiä tiloja tai koneita ja laitteita, pyritään järjestämään kampuksella (samoin kun erilaiset työ- ja taitopajat).

Kunkin ensimmäisellä periodilla alkavan kurssin suoritusmuoto (lähi- vai monimuoto-opetus) kerrotaan kurssin Moodle-sivulla viimeistään sunnuntaina 30.8.

Opetustilojen 50 %:n käyttöasteen vuoksi kaikki opintojaksolle osallistuvat eivät välttämättä mahdu samaan luokkatilaan kerralla. Sen vuoksi opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus seuranta opetusta verkon välityksellä. Tämä tarkoittaa, että kampuksilla tapahtuva luento-opetus live-striimataan tai tallennetaan.

Opiskelijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että luokkatilan 50 %:n täyttöaste ei ylity. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytössä olevat tuolit on jo käytössä tunnin alkaessa, ylimääräiset opiskelijat poistuvat luokkatilasta.

Syksyn aikana Exam- ja salitenttejä järjestetään kampuksilla suunnitelmien mukaisesti huomioiden tilojen 50 %:n täyttöaste.

Pääsääntöisesti kampuksella ei vaadita maskin käyttöä. Niissä opetustilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, opettajien ja opiskelijoiden tulee kuitenkin käyttää maskia. Näihin tilanteisiin korkeakoulut tarjoavat maskit myös opiskelijoille. Opiskelijoita tiedotetaan mahdollisesta maskin käytöstä opintojaksokohtaisesti.

Opiskelijapalvelut toimivat pääsääntöisesti sähköisinä palveluina. Huomioi kampuksilla opiskelijapalveluiden rajalliset asiakasmäärät.

Ravintoloiden käyttö

Lounasaikaan ravintoloissa tulee olemaan ruuhkia. Siksi keskipäivän ruuhkahuippua (11.30–12.30) toivotaan välttävän. Oma ruokailu kannattaakin sijoittaa joko ennen keskipäivän ruuhkapiikkiä tai sen jälkeen. Muistathan jonottaessasi turvavälit.

On myös toivottavaa hyödyntää kampusten kaikkia ravintoloita ja niiden take away -tarjontaa, jotta ihmismassat jakautuisivat tasaisemmin.

Kampuksen turvallisuuskäytännöt

Maanantaista 12.10.2020 alkaen kampuksille tullaan opiskelemaan ja työskentelemään 10 päivää ulkomaanmatkan jälkeen. Varoaika lasketaan Suomeen tulopäivästä. Varopäivien ajan opiskelet tai työskentelet etänä. Varoaika koskee saapumista kaikista maista.

Meidän kaikkien vastuulla on noudattaa turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta, luokkien kapasiteettirajoituksia ja ulkomailta tulon jälkeistä kahden viikon varoaikaa ennen kampuksille tuloa. Yhdessä voimme tehdä kampuksesta turvallisen paikan opiskella ja työskennellä.

Kampusten aukiolo opiskelijoille

Lappeenrannan ja Lahden kampukset ovat auki opiskelijoille sähköisellä avaimella arkisin 7.30–21.00. Viikonloppuisin tilat ovat opiskelijoilta kiinni.

Tiedekirjaston toiminta kampuksilla

Tiedekirjaston asiakaspalvelu on avoinna 17.8. alkaen ma, ke ja pe klo 10.00–14.00. Maanantaista 24.8. alkaen asiakkaita palvellaan ma–pe kello 10.00–14.00.

Kirjasto on opiskelijoiden käytössä omatoimisesti myös kampuksen aukioloaikoina. Henkilökunta pääsee kirjastoon sähköisellä avaimellaan aukioloaikojenkin ulkopuolella.

Tilan istumapaikkamäärää on rajoitettu.

Kirjastokohtaiset aukioloajat löydät täältä: https://www.lut.fi/kirjasto/aukiolo-ja-palveluajat

Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä asiakaspalveluun kirjasto [dot] lappeenrantaatlut [dot] fi ja kirjasto [dot] lahtiatlut [dot] fi.

Vapaa-ajan toiminta kampuksilla

Kampusten avautuessa myös vapaa-ajan toiminta on taas mahdollista. Kaikessa vapaa-ajan kerho- ja liikuntatoiminnassa noudatetaan tilojen käytössä 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Toiminnasta vastaavien on tiedotettava tilojen hygieniaohjeista ja huolehdittava jäljitettävyydestä valitsemallaan tavalla. Mikäli 50 %:n täyttöasteperiaatetta ja hygieniaohjeita ei noudateta, vapaa-ajan tilat suljetaan. Toimijat tiedottavat kävijöitä itse tarkemmin toiminnan käytännöistä.

***

TIEDOTE LABIN HENKILÖSTÖLLE JA OPISKELIJOILLE 7.8.2020 (Muokattu 9.10.: varoaika muutettu 14 päivästä 10 päivään)

Ohjeita ulkomailta saapuville

Epidemiatilanne Suomessa on kuluneen viikon aikana huonontunut. Koska tavoitteemme on pitää kampuksemme turvallisesti auki, tästä päivästä lähtien ovat voimassa alla olevat lisäohjeet:

Kun palaat ulkomailta Suomeen (työ- tai lomamatkalta) tai saavut Suomeen työskentelemään tai opiskelemaan, voit tulla kampukselle vasta 10 päivän varoajan jälkeen. Nämä 10 päivää lasketaan Suomeen tulopäivästä.

Tämän ajan työskentelet tai opiskelet etänä. Varoaika koskee saapumista kaikista maista.

LAB-opiskelijoiden tulee tehdä poissaolostaan ilmoitus studentservicesatlab [dot] fi. LUT-opiskelijat laittavat poissaolotiedon osoitteeseen opintoatlut [dot] fi.

Kampusten ulkopuolella toimitaan Suomen matkustusohjeiden ja suositeltujen omaehtoisten tai lääkärin määräämien karanteeniohjeiden mukaisesti.

*** 

TIEDOTE LABIN HENKILÖSTÖLLE JA OPISKELIJOILLE 31.7.2020

Syksyn toiminta kampuksilla

Suomen hallitus on purkanut kesän aikana asteittain yhteiskunnan toiminnan rajoituksia koronaepidemian rauhoittuessa. Vaikka Suomessa tilanne on tällä hetkellä hyvä, globaalisti pandemia on huolestuttavassa vaiheessa. Siksi meiltä kaikilta edellytetään edelleen valppautta ja vastuullista yhteistyötä.

LUT ja LAB avaavat kampukset opiskelijoille maanantaina 17.8.

Samaan päivään mennessä yksiköiden johtajat sopivat joustavista työntekokäytännöistä tiimiensä ja työntekijöidensä kanssa. Siihen saakka henkilökunnan työskentely tapahtuu ennen kesälomia annettujen periaatteiden mukaisesti.

Jotta pystymme tarvittaessa jäljittämään koronalle altistuneita henkilöitä, opiskelijoiden ja työntekijöiden tulee käyttää aina sisään tullessaan sähköistä avaintaan.

Kampuksille paluu on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Jatkamme tehostettua siivousta yhteisesti käytössä olevissa tiloissamme (mm. aulat, wc-tilat, ravintolat ja kahvilat).

Koronatilanteen kehittyminen on meillä jatkuvasti seurannassa, ja meillä on valmius toimintamallien nopeaankin muuttamiseen tilanteen niin vaatiessa.

Epäillessäsi saaneesi koronavirustartunnan, olethan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin.

Pidäthän kampuksella liikkuessasi osaltasi huolta turvaväleistä käytävillä ja aulatiloissa, tauko- sekä oleskelutiloissa.

Koulutuksen toimintamallit

Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät toteutetaan kampuksilla.

Luokkatilojen täyttökapasiteetissa noudatetaan opetuksen ja tenttien osalta lähtökohtaisesti 50–70 %:n periaatetta.

Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen lähiopetus etenkin niillä kursseilla, joissa se on oppimisen kannalta välttämätöntä. Siksi suurimmat massakurssit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkko-opetuksena.

Muilla kursseilla sovelletaan lähi- ja etäopetusta yhdistävää hybridiopetusta ja monimuoto-oppimista. Kunkin kurssin tarkemmat toteutustavat ilmoitetaan maanantaihin 17.8. mennessä Moodlessa.

Kampuksen vapaa-aikaan liittyvien aktiviteettien ja palveluiden käytöstä tiedotamme niin ikään 17.8.

LUTin ja LABin opiskelijavaihtotoimintaa toteutetaan Suomen ulkoministeriön suositusten ja vastaanottavien korkeakoulujen ohjeiden mukaisesti.

Oleskeluluvan saaneet kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan kampuksille. Maahan tullaan Suomen ulkoministeriön ohjeiden ja mahdollisten karanteenisuositusten mukaisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansainvälisen liikkuvuuden määrät ovat merkittävästi normaalia pienempiä syksyn 2020 osalta.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tarvitsemat lähipalvelut ovat käytössä 17.8. lähtien. Palvelutilanteissa tarjoamme henkilökunnan käyttöön muovivisiirit (esim. IT Helpdesk, kirjasto, opintopalvelut).

Kirurgisia suu-nenäsuojaimia suositellaan henkilökunnalle ja opiskelijoille tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Opetushenkilökuntaa informoidaan erikseen suojaimien saatavuudesta.

Kirjastot aukeavat maanantaina 17.8. Tarkemmat ohjeet kirjastotilojen turvalliseen käyttöön annetaan erikseen.

Korkeakoulujen tiloissa järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoitus edellytetään tapahtumista, jonne ollaan kutsumassa ulkopuolisia osallistujia. Myös väitöstilaisuudet katsotaan tällaisiksi tilaisuuksiksi. Oleellista on varmistaa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, että tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti. Tarkennamme ohjeistusta 17.8. mennessä, mikäli sinulla on jo elokuun aikana vastaava tapahtuma, ota yhteyttä mika [dot] sipiatlut [dot] fi.  Sisäiset, normaaliin korkeakouluarkeen liittyvät tapahtumat (kuten opintojaksoihin liittyvät tavanomaiset seminaarit yms.) eivät edellytä ilmoituksen tekemistä.

LUT Buffet ja Street Café avautuvat 3.8.2020 ja Ravintola Skinnarila aukeaa 24.8. Palveluajat ja lounaslistat löytyvät Kampusravintoloiden nettisivuilta.

Vapaa pysäköinti korkeakoulujen eParking-pysäköintialueilla Skinnarilassa ja Mukkulankadulla jatkuu elokuun loppuun asti.

Henkilökunnan työskentely kampuksilla

LUT-korkeakouluissa annettu etätyösuositus päättyy heinäkuun lopussa.

Kokemuksemme organisaation suoriutumisesta etämoodissa ovat olleet erinomaisia. Toisaalta jatkuvassa etätyössä vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja uuden ideointi voivat olla haasteellista. Kohtaamisiakin muiden kanssa tarvitaan. Myös tiettyjen työtehtävien suorittaminen edellyttää läsnäoloa kampuksella. Siksi työskentelemme vuoden 2020 loppuun saakka joustavasti seuraavin periaattein:

Yksiköiden johtajat sopivat yksikkönsä sisällä (tarvittaessa lähiesimiehille delegoiden) työtehtävät ja työn tavoitteet huomioon ottaen, milloin työntekijät hoitavat tehtäviään lähtökohtaisesti kampukselta käsin.

Käytännöt sovitaan yksiköissä 17.8. mennessä. Siihen saakka töitä voi tehdä joustavasti ennen kesälomia sovituin toimintamallein. Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään syksyn 2020 aikana myös etäosallistumismahdollisuus ja lähikokoukset tulee järjestää riittävän väljissä tiloissa. Neuvotteluhuoneiden käytössä sovelletaan 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Esimiehellä on oikeus edellyttää työn tekemistä työpaikalla, kun siihen on hyvät perusteet. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden tulee ottaa yhteys työterveyteen ja saada sieltä lausunto kampuksella työskentelyyn.

Varmistaaksemme turvallisen työskentelyn jatkamme viikkotason henkilöseurantaa laboratoriotoiminnan ja monitilatoimistotyön osalta. Laboratoriotoiminnan seurannasta vastaa dekaani tai yksikön johtaja.

Monitilatoimistoissa otetaan käyttöön kiinteät työpisteet, ja päivittäiset huoneiden käyttöasteet saavat olla enintään 50 prosenttia. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa keskustellen (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Mikäli kutsut kampukselle ulkopuolisia vieraita, vastuullasi on varmistaa vierailun turvallisuus sekä itsesi, vieraidesi että muiden kampuksella työskentelevien osalta. Muistathan kirjata kaikkien vieraiden nimet ja sähköpostiosoitetiedot myöhempää jäljitettävyyttä varten.

Henkilökunnan ulkomaanmatkoihin ja ulkomailla työskentelyyn tulee pyytää lupa dekaanilta tai yksikönjohtajalta. Matkavaraukset tehdään peruutuskelpoisin lipuin sopimusmatkatoimiston kautta. Varauksissa noudatetaan Suomen ja kohdemaan matkustusmääräyksiä ja mahdollisia karanteenisuosituksia. 

Henkilökunnan työmatkustaminen Suomessa tapahtuu kansallisia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen lähiesimiehen luvalla. Kampusten väliseen liikkuvuuteen ei tarvita esimiehen lupaa.

**

Varautuminen syksyyn 2020

LUT ja LAB varautuvat syksyyn. Tarkkailemme epidemiatilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia kesän ajan, ja linjaamme elokuun alussa tarkemmasta toimintamallista.

**

Tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille 8.5.2020

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen

Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

LUTin ja LABin kampusten toiminnassa keskitytään nyt kahteen asiaan: mahdollisimman turvallisen ja riittävän väljän työskentely-ympäristön turvaamiseen sekä henkilöiden jäljitettävyyteen viranomaisten auttamiseksi, mikäli tartuntoja tai altistuksia kampuksilla työskentelevien osalta ilmenee.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

  • Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.
  • 50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. Selvitämme mahdollisuuksia avata yksittäisiä mikroluokkia 1.6. alkaen opiskelijoiden käyttöön.

Kirjojen lainaustoiminta käynnistyy 14.5. alkaen siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Kampusten kuntosalit ja liikuntatilat pidetään suljettuina 31.7. saakka.

 

Koulutuksen Q&A 

Q&A täydentyy tarvittaessa tilanteen kehittymisen myötä.

1.    Koulutus siirtyy etäopetukseen. Mitä se tarkoittaa?
Kaikki luennot ja muut opetustapahtumat, jotka voidaan siirtää verkkototeutukseen, siirretään. Kampukset on koulutustoiminnan osalta suljettu. Kampuksilla voi kuitenkin toteutua tenttejä, laboratoriotöitä ja muita kampuksella läsnäoloa vaativia koulutustapahtumia, jos toteutus on valmistumisen kannalta erittäin oleellinen. Päätöksen toteutuksesta tekee koulutusvararehtori osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä. Kampuksella tapahtuvat koulutustapahtumat ovat pienryhmä (enintään 10 henkilöä) tai yksilötapaamisia.

2.    Kuinka kauan poikkeusjärjestely pääosin opiskelun osalta jatkuu?
Päivitetty 8.5.2020:

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen

Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.

50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. Selvitämme mahdollisuuksia avata yksittäisiä mikroluokkia 1.6. alkaen opiskelijoiden käyttöön.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Kampusten kuntosalit ja liikuntatilat pidetään suljettuina 31.7. saakka.

3.    Voiko kampukselle tulla?

Päivitetty 8.5.2020:

Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. 

Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.

50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. Selvitämme mahdollisuuksia avata yksittäisiä mikroluokkia 1.6. alkaen opiskelijoiden käyttöön.

 
4.    Opiskelen väyläopintoja ja opiskelupaikkaan tarvitaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.

5.    Opiskelen LUTissa/LABissa ja olen lukuvuosimaksuvelvollinen. Tarvitsen apurahaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.
  
6.    Järjestetäänkö tenttitilaisuudet normaalisti?
Kampuksilla toteuttavat tentit perutaan. Tenttejä voidaan järjestää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikkö (LAB) ja koulutusohjelmavastaava (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este).

7.    Onko Exam-tenttitilat käytössä?
Exam-tila on käytössä ainoastaan erityistilanteissa. Examia voidaan käyttää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikkö (LAB) ja koulutusohjelmavastaava (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este). 

8.    Kuulun riskiryhmään tai en halua altistaa itseäni tartunnalle ja sen vuoksi en voi osallistua tenttiin. Tuleeko korvavia tenttejä?
Korvaavia tenttejä tullaan järjestämään, jos tilanne sitä vaatii. Tenttien tarve arvioidaan korkea-koulutasolla tilanteen normalisoiduttua.

9.    Olen harjoittelussa. Voinko jatkaa harjoittelua?
Seuraa harjoittelupaikan ohjeistusta koronavirusasiassa. Harjoittelupaikan esimies varmasti osaa auttaa tilanteessa. LABin/LUTin osalta harjoittelu voi jatkua, harjoittelupaikan ohjeiden ja oman terveytesi puitteissa. 

10.    Minulla piti alkaa harjoittelu, mutta harjoittelupaikka perui harjoittelun koronatilanteen vuoksi.
Me kunnioitamme harjoittelupaikan päätöstä. Jos mahdollista, harjoittelu voidaan aloittaa myöhemmin ja venyttää jaksoa pidemmälle. Myös harjoittelun osittainen suorittaminen korvaavilla tehtävillä voi mahdollista (lähinnä ensimmäinen harjoittelu)

11.    Kurssini suorittaminen vaatii kampuksella läsnäoloa. Kuinka tällaisen opintojakson opetus toteutetaan.
Jos opintojaksolle on mahdollista löytää korvaavia suoritustapoja tai siirtää ne verkkoon (harjoitustyön esitys live-session sijasta verkossa), niiden käyttöottoa suositellaan. Jos suunnittelet muutoksia suoritustapaan, keskustele asiasta ohjelmasta vastaavan osaamispäällikön (LAB)/koulutusohjelma-/ohjelmavastaavan (LUT) kanssa ennen uuden suoritustavan ilmoittamista opiskelijoille. 

12.    Jos olet kipeä tai flunssainen, voinko jatkaa harjoittelua?
Kipeänä ei pidä missään nimessä mennä harjoittelupaikkaan. Muista ilmoittaa myös harjoittelu-paikkaan, jos jäät sairauden vuoksi kotiin. 

13.    Opiskelija haluaisi palata kotiinsa Suomessa tai ulkomailla tekemään etäopintoja. 
Se onnistuu, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne.). Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi luvata/taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen. 

14.     Siirrymme laajamittaisesti etäopiskeluun. Se kuormittaa tietojärjestelmiä ja voi aiheuttaa ongelmia. Onko näitä selvitetty?
Odotettavissa on, että etätyövälineiden kuormitus kasvaa moninkertaiseksi normaalista ja se voi heijastua käytettävyyteen. IT tuki pyrkii ratkomaan ensisijaisesti etätyöskentelyyn ja –opetukseen liittyviä ongelmia. Kapasiteettihaaste on kansallinen ja tiettyjen palveluiden osalta eurooppalainen. Kapasiteetin tarve kasvaa merkittävästi koko Euroopassa. Tässä tarvitaan kärsivällisyyttä kaikilta niin opiskelijoilta kuin opettajilta.
 
15.    Voinko olla osallistumatta läsnäoloa vaativaan opetukseen? 
Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Opintojen edistymisen joustavuutta edistetään. 
 
16.    Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu (esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi)?
Saat tiedon muutoksista kurssin Moodlesta. Kaikki kurssin tiedotus kulkee Moodlen kautta. Seuraa kurssisi Moodlea. 
 
17.    Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?
Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoehtoisia suoritustapoja. Korkeakoulu seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.
 
18.    Ovatko kirjastot ja muut avoimet oppimistilat käytössä normaalisti? 

Päivitetty 8.5.2020:

Kirjojen lainaustoiminta käynnistyy 14.5. alkaen siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta: https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/rajoitettu-lainaus-ja-palautus-lut-tiedekirjastossa-14-5-%E2%80%93-18-6-2020
 
 
19.    Voinko tulla varattuun ohjausaikaan korkeakoululle (esim. harjoitustyön tai lopputyön ohjaus, opinto-ohjaus)? 
Kampukset on suljettu opiskelijoilta. Opintojen ohjaajat sekä hakuneuvojat antavat etäohjausta. Myös opettajien antama ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat etäohjauksena. 

20.    Voinko matkustaa ulkomaille? 

Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.

Päivitetty 9.10.: 14 päivän varoaika muutettu kymmeneksi päiväksi

Suosittelemme työmatkustamisen välttämistä 31.7. asti. Tarvittaessa dekaani, yksikönjohtaja tai palvelujohtaja antavat erillisluvan.  Sekä kotimaan että ulkomaan työmatkoihin tulee hakea lupa etukäteen. Ulkomaille työmatkustusta suunniteltaessa on syytä muistaa, että 10 päivän karanteeri koskee todennäköisesti sekä matkustusmaata että palattaessa kotimaahan. Muista matkaa suunnitellessasi tarkistaa ulkoministeriön matkustusohjeet sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet.

 
21.    Väitöstilaisuuteni on tulossa, mutta vastaväittäjä ei pysty matkustamaan tilaisuuteen. Miten toimin?
Väitöstilaisuus voidaan yrittää järjestää etäyhteydellä tai siirtää myöhempään ajankohtaan. 

 

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään 2020 toisen yhteishaun valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kaksivaiheisena. Lue lisää 30.4.2020 julkistetusta tiedotteesta »

Lue lisää 9.4.2020 julkistetusta tiedotteesta »

 

Kevään ja kesän 2020 valmistujaiset

Päivitetty 30.3.2020 klo 16.30

LABin kampuksilla ei järjestetä valmistumistilaisuuksia touko- ja kesäkuussa. Kevään ja kesän aikana valmistuville opiskelijoille toimitetaan postitse tutkintotodistus.

 

Lähiopetus keskeytetty kevätlukukauden loppuun saakka

Päivitetty 23.4.2020 klo 16.05 

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu jatkavat koulutuksen osalta kevätlukukauden loppuun etämoodissa. Kaikki loppukevään tentit ja kurssit toteutetaan etäopiskeluna.

Myös LUT Summer School perutaan tältä vuodelta. LUT ja LAB ovat kuitenkin lisänneet merkittävästi muuta kesän opiskelutarjontaansa. Kesälle on tarjolla laaja valikoima erilaisia luentoja, kirja- ja verkkotenttejä sekä verkkokursseja. Kesän aikana voi tehdä myös tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä ja projektitöitä.

Tutustu LUTin verkko-opintoihin täällä.

Ja LABin verkko-opintoihin täällä.

Myös muilla yliopistoilla on maksuttomia avoimen yliopiston opintoja toisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Niihin pääset tutustumaan täältä.

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi: https://campusonline.fi.

**

Hallitus linjasi maanantaina lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta hallitus linjasi, että lähiopetus keskeytetään. Järjestely tulee voimaan huomenna keskiviikkona 18.3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisilla tavoilla.

Käytännössä toimimme pääosin perjantaina linjaamamme mukaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti vaihtoehtoisista opetustavoista huolimatta. Etenkin opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintonsa pyritään turvaamaan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea. 

Kun saamme tarkempia kansallisia ohjeita, tiedotamme niistä erikseen.
 

Kulkuohje 18.3.2020 alkaen

Korkeakoulujen ulko-ovet lukitaan keskiviikosta 18.3. alkaen. 

Henkilökunta pääsee sisään sähköisellä kulunvalvonta avaimella (eli lutikalla), mutta työskentelyä jatketaan etänä aina kun se on omien työtehtävien osalta mahdollista. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.

Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 henkilön opetus- tai tenttitilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Näihin tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.
 
LUTin koulutusohjelmavastaaville ja LABin osaamispäälliköille on tulossa tarkempi ohje, kuinka edellä olevaa käytännössä sovelletaan.

PÄIVITETTY 5.5.: Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Tämä mahdollistaa henkilökunnan osittaisen palaamisen kampuksille turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Lue lisää 5.5. julkaistusta tiedotteesta


Tutkimus- ja TKI-toimintaa koskevien tilojen käyttö

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea. 

LUT-yliopiston dekaanit antavat tarkemmat ohjeet LUTin tieteenalojen kriittisestä tutkimustoiminnasta. LAB-ammattikorkeakoulun osalta TKI-toiminnasta vastaava vararehtori antaa tarkemmat ohjeet kriittisestä TKI-toiminnasta.


Kampuksilla toteuttava koulutus

Läsnäoloa vaativaa opetusta ja tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa. 

Opetus ja tentit järjestetään enintään 10 henkilön ryhmissä. Tällä ja muilla tila- ja hygieniaratkaisuilla pyritään estämään mahdollisimman hyvin koronaviruksen leviäminen.


Tenttijärjestelyt

Kampuksella toteutettavat paperitentit ja Exam-tentit perutaan toistaiseksi. Tenteille pyritään löytämään korvaava suoritustapa. 

Tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa.


Tilojen käyttö opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa korkeakoulujen tiloissa noudattaen asianmukaisia varotoimia.


Kotiin kesken lukukauden palaavat vaihto-opiskelijat

Opiskelija voi saada kevään opintojaksosta kurssisuorituksen, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne). 

Lisäksi opintojaksojen vastuuopettajat pyrkivät löytämään korvaavia suoritustapoja. Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi luvata/taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen. 


Kirjaston palvelut

LUT-tiedekirjaston tilat on suljettu 18.3. alkaen. Asiakaspalvelu, neuvonta, tiedonhankinnan ohjaukset ja muut palvelut toimivat etänä. 

LUTin ja LABin tiedotus on tällä hetkellä keskitetty koronaryhmälle.

Kirjastotoimintaa avaamme 14.5. siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta.

 

Etäopiskeluun ja -työskentelyyn siirtyminen ma 16.3.2020 alkaen

Päivitetty 29.5.

Riskiryhmään kuuluvien työskentely kampuksilla

Jos sinun on työskenneltävä kampuksella ja epäilet kuuluvasi riskiryhmään, ota yhteys työterveyteen. 

Päivitetty 13.3.2020

Maanantaista 16.3. lähtien siirrymme etäopiskeluun toistaiseksi. Etätöihin siirtyvät myös ne työntekijät, joiden tehtävät sen sallivat.

Kampuksia ei kuitenkaan suljeta, vaan työn ja opiskelun vaatiessa niille voi tulla kuten ennenkin. Vähentämällä kampuksella liikkuvien ihmisten määrää voimme osaltamme hidastaa koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Pyrimme turvaamaan opintojen etenemisen etätoimista huolimatta.

Jokaisella on velvollisuus käydä läpi oman lähiesimiehensä kanssa työskentelytapaan liittyvät asiat. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kannalta kriittiset toiminnot jatkavat edelleen normaalisti. 

 

Tapahtumien järjestämiseen ja vierailuihin liittyviä ohjeita

Toistaiseksi LUTin ja LABin suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan, eikä uusia järjestetä. Yksittäisten vierailijoiden tapaamiset korvataan etäjärjestelyin. 

Edellytämme, että LUTin ja LABin työntekijät eivät osallistu kampusten ulkopuolella oleviin ulkopuolisiin tapahtumiin ja seminaareihin muuten kuin etäyhteyksien välityksellä. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä omaan esimieheesi.

 

Suositus riskiryhmiin kuuluville

Jos työntekijänä kuulut riskiryhmään (iäkkäät sekä perus- ja monisairaat) ja työskentelysi vaatii läsnäoloa kampuksilla, keskustele tilanteestasi esimiehesi kanssa.

Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden osalta suosittelemme etäopiskelua aina kun mahdollista. Kaikille tarjottavan etäopetuksen lisäksi emme voi tarjota riskiryhmiin kuuluville erillisiä korvaavia opetusjärjestelyitä. Kurssisuoritusten osalta olethan yhteydessä opettajaasi.

 

Korkeakoulujen harrastustoimintaan liittyviä ohjeita

Kampusten kuntosalit ja liikuntatilat pidetään suljettuina 31.7. saakka.

**

Kohonneesta koronavirusriskistä johtuen LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun harrastustoimintaan liittyvät toiminnat keskeytetään. Tällaisia toimintoja ovat mm. korkeakoulujen liikuntapalvelu MOVEO sekä Iloa elämään -toiminta. Myös korkeakoulujen kuntosalit ja liikuntasalit ovat pois käytöstä.

Toimimalla näin teemme osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Seuraathan tiedottamista intrasta, sähköpostistasi ja viranomaisten kanavista.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme koronaohjeistustamme päivittäin. Tavoitteemme on jatkaa opiskelua ja työskentelyä mahdollisimman normaalisti, mutta samalla tehdä osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

 

Tapahtumiin liittyviä ohjeita

Kaikkien epidemia-alueilta saapuvien vieraiden vierailut on peruttu. Epidemia-alueelta tulevia vierailijoita ei oteta vastaan. Suurentuneesta koronavirusriskistä johtuen myös kaikkien muiden ulkomaalaisten vieraiden vierailut on toistaiseksi peruutettu.

Suosittelemme kampusten väliset palaverit hoidettavaksi etäyhteyksillä. Myös työmatkustamista muualle Suomeen tulisi välttää.

 

Matkustamiseen liittyviä ohjeita

Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa. Myös kaikkien ulkomaisten vieraiden vierailut kampuksillemme on joko peruttu tai siirretty.

Kaikkien ulkomailta työ- tai lomamatkalta palaavien työntekijöiden ja opiskelijoiden edellytetään jäävän 10 vuorokaudeksi etätöihin tai -opiskelemaan. Vuorokaudet lasketaan maahantulopäivästä. Työntekijät ilmoittavat poissaolostaan viipymättä esimiehelleen ja HR:ään. Juuri nyt työmatkalla olevia suositellaan aikaistamaan kotiinpaluutaan.

Päivitetty 14.5. (Päivitetty 9.10. varoaika 14 päivästä kymmeneen)

Suosittelemme työmatkustamisen välttämistä 31.7. asti. Tarvittaessa dekaani, yksikönjohtaja tai palvelujohtaja antavat erillisluvan. Sekä kotimaan että ulkomaan työmatkoihin tulee hakea lupa etukäteen. Ulkomaille työmatkustusta suunniteltaessa on syytä muistaa, että 10 päivän karanteeri koskee todennäköisesti sekä matkustusmaata että palattaessa kotimaahan. Muista matkaa suunnitellessasi tarkistaa ulkoministeriön matkustusohjeet sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet.

 

Sairastamiseen liittyviä ohjeita

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Tiedotamme tilanteesta henkilökuntaa ja opiskelijoita intrassa ja sähköpostilla.

Jokaisen omalla vastuulla on seurata myös koronavirukseen liittyvää informointia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen ulkoministeriön verkkosivuilta

Koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Neuvontapuhelimesta saatava yleisneuvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

 

Etätyöhön liittyviä ohjeita

Päivitetty 29.5.

Riskiryhmään kuuluvien työskentely kampuksilla

Jos sinun on työskenneltävä kampuksella ja epäilet kuuluvasi riskiryhmään, ota yhteys työterveyteen. 

Päivitetty 6.5.: Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen

Kampuksille voi palata työskentelemään 14.5. alkaen esimiehen luvalla, kun aluehallintoviraston määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy. Koronaepidemia kuitenkin jatkuu ja epidemiatilanteen kansallisen tai paikallisen etenemisen perusteella uusia rajoituksia korkeakoulujen toimintaan voi tulla jatkossakin.

Etätyösuositus on voimassa 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

LUTin ja LABin kampusten toiminnassa keskitytään nyt kahteen asiaan: mahdollisimman turvallisen ja riittävän väljän työskentely-ympäristön turvaamiseen henkilökunnalle sekä henkilöiden jäljitettävyyteen viranomaisten auttamiseksi, mikäli tartuntoja tai altistuksia kampuksilla työskentelevien osalta ilmenee.

Rajatuissa sisätiloissa (esim. monitilatoimistot ja laboratoriot) sovellamme 31.5. saakka enintään 10 hengen henkilörajoitusta. 1.6. alkaen henkilörajoitus on 50 henkeä.

Kampustilojen tehostettua siivousta jatketaan. Kampuksilta löytyy myös käsien desinfiointipisteitä.

Työskentelytiloissa on tärkeä huolehtia riittävästä väljyydestä erityisesti monitilatoimistoissa ja laboratorioissa. Kampusten käytävillä ja aulatiloissa toimimme samoin kuin esimerkiksi ruokakaupoissa eli pidämme turvavälejä, yskimme hihaan ja vältämme turhaa oleilua. Muutenkin kampukselle tullaan lähtökohtaisesti työskentelemään omalla työpisteellä.

 

Yleisiä ohjeita koronavirustartunnan välttämiseksi

Pese kädet usein ja kunnolla. Älä kättele. Hyvä käsihygienia on parhaita keinoja estää viruksen tarttuminen ja leviäminen. Pidä myös riittävä etäisyys muihin sosiaalisessa kanssakäymisessä.