Aluehallintoviraston määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy – uudet ohjeet kampuksilla toimimisesta 14.5. alkaen

Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Tämä mahdollistaa henkilökunnan osittaisen palaamisen kampuksille turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.

50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Korkeakoulujen henkilökunnan etätyöskentelyä suositellaan 31.7. saakka. Ne työntekijät, jotka tarvitsevat kampuksilla olevia laitteita tai tiloja työtehtävien sujumiseksi, voivat 14.5. alkaen työskennellä kampuksilla esimiehensä luvalla. Tällä varmistamme, että noudatamme annettuja henkilörajoituksia.

Työtä kampuksilla tehdään THL:n hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen. Suosittelemme, että sisäiset kokoukset ja palaverit hoidetaan etätyövälineitä käyttäen 31.7. saakka.

Riskiryhmiin kuuluvien tulee tarvittaessa keskustella työtehtävistään lähiesimiehensä kanssa. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

Kampuksilla työskennellään lähtökohtaisesti omalla työpisteellä, ellei työn tekeminen muuta vaadi. Lahden kampuksella LABin työntekijät ottavat käyttöön vakituisen työpisteen työskentelyhygienian turvaamiseksi.

Koulutuksen osalta olemme jo aiemmin linjanneet, että kevätlukukausi viedään loppuun etänä 31.7. saakka. Kampus on opiskelijoilta suljettu. Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. 

Kirjastotoimintaa avaamme 14.5. siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta.

Annamme tarkemmat ohjeet kampuksilla työskentelystä, alle 50 henkilön tilaisuuksista (esim. väitöstilaisuudet) sekä kirjojen lainaustoiminnasta tällä viikolla (vko 19).