Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa muotoilija huomioi tuotteen koko elinkaaren

Kuva
Muotoilijan opas kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun.
Kuva: Iida-Maria Remes
Kiertotalous on noussut vastuullisuuskeskusteluissa muotoiluosaamisen ytimeen. Nykyisiltä ja tulevaisuuden suunnittelijoilta edellytetään työelämässä kokonaisvaltaista vastuullisuuden hallintaa, ja kiertotalous on yksi olennaisimmista vastuullisuuden osa-alueista. Kiertotalouden mukaisen suunnittelun tueksi tehty muotoilijan opas on nyt julkaistu.

LAB-ammattikorkeakoulun KISU-hankkeessa toteutettu KISU – Muotoilijan opas 1.0 on suunnattu sekä opiskeleville että työelämässä toimiville muotoilijoille ja suunnittelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta. Oppaassa esitellään tuotesuunnittelun erilaisia tapoja, esimerkiksi miten huomioidaan jätteettömyys, käytön aikainen esteettinen ja fyysinen kuluminen sekä tuotteen eri materiaalien eroteltavuus ja hyödyntäminen.

”KISU – Muotoilijan oppaaseen halusimme koota ymmärrettävästi ja nimenomaan suomeksi paitsi kiertotalouden perusperiaatteita, myös konkreettista tietoa esimerkiksi eri materiaalien, kuten muovien, metallien ja tekstiilien kierrätysprosesseista. Vasta ymmärtämällä näitä kierrätyksen realiteetteja, suunnittelija voi suunnitella esimerkiksi kierrätykseen soveltuvia tuotteita. Suunnittelijoiden kiertotalousoppaita on tehty aiemminkin useiden eri tahojen toimesta, mutta konkreettisia ohjeita kierrätettävyyttä huomioivaan suunnitteluun niissä ei kuitenkaan ole”, selventää TKI-asiantuntija Annariina Ruokamo LAB-ammattikorkeakoulusta.

Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä

Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa muotoilijan ja suunnittelijan pitää huomioida tuotteen koko elinkaari. Prosessissa suunnittelijalta vaaditaan systeemiosaamista ja kykyä hallita vastuullisuuden ja kiertotalouden laajojakin kokonaisuuksia. Ruokamo muistuttaa, että pelkkä kierrätettävyys ei tarkoita kiertotaloutta, vaan suunnittelijan tulee huomioida myös aineettomat mahdollisuudet, esimerkiksi jatkojalostuksen palvelumallit.

”Suunniteltaessa kiertotalouden mukaisesti on syytä huomioida kiertotalouden pääperiaatteet: kuinka tuotteelle, sen materiaaleille ja osille saadaan taattua mahdollisimman pitkä elämä huolellisen suunnittelun avulla? Tämä ei tarkoita pelkästään tuotteen pitkäikäisyyttä, vaan sitä, että kaikille tuotteen elementeille on suunniteltu jatkoa esimerkiksi uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen tai kierrätettävyyden keinoin.”

Ruokamo arvioi kiertotalouden olevan yksi tulevaisuutta eniten ohjaavista ilmiöistä. Peräti 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista lukitaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi suunnittelijoilla ja muotoilijoilla on valtava vastuu luomiensa tuotteiden vaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta.

”Vaikka muotoilijat ja suunnittelijat eivät yrityksissä työskennellessään toimi tyhjiössä, vaan tarvitsevat työnsä ja valintojensa tueksi myös yrityksen vastuullisuuteen ja kiertotalouteen tähtääviä linjauksia, toimii muotoilija silti joko kiertotalouden edistäjänä tai sen estäjänä. Tällä hetkellä suunnittelemme ja tuotamme edelleen tuotteita lineaarisen talousmallin mukaisesti, vaikka maapallon kantokyvyn nimissä meidän tulisi ehdottomasti keskittyä irtaantumaan jatkuvasta luonnonvarojen ylikulutuksesta”, Ruokamo sanoo.

» Tutustu uuteen muotoilijan oppaaseen.

KISU – Muotoilijan opas 1.0 on kaikkien saatavilla ja tulostettavassa muodossa, jolloin oppaan yksittäisiä kortteja voi tulostaa vaikkapa oman työskentelyn tueksi tai erilaisiin työpajoihin.

Lisätietoja:

Annariina Ruokamo, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5209, annariina [dot] ruokamoatlab [dot] fi 

Uusimmat päivitykset

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.