KISU - Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä

Kiertotalouden mukainen suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa suunniteltaessa kestäviä ja suljettuun kiertoon soveltuvia tuotteita. On arvioitu, että jopa 80% tuotteiden kierrätettävyydestä ratkaistaan tuotesuunnittelijan pöydällä. Toisaalta tuotesuunnittelussa pitäisi pyrkiä myös siihen, että jätettä syntyy alun perinkin mahdollisimman vähän. Tässä hankkeessa keskitytään sellaiseen tuotesuunnitteluun ja sen prosessien kehittämiseen, jotka pidentävät tuotteen ikää sekä tekevät tuotteesta mahdollisimman hyvin kierrätettäviä. KISU on ensimmäinen hanke LABissa, jossa pääfokuksessa on kiertotalouden periaatteiden mukainen tuotesuunnittelu.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen alueen toimijoiden ymmärrystä ja osaamista kiertotalouden periaatteiden mukaisesta tuotesuunnittelusta ja saada sitä kautta uutta liiketoimintaa. Tuotesuunnittelun rooli tämän tavoitteen toteuttamisessa on keskeinen, koska sen avulla vaikutetaan vahvasti tuotteen käyttöikään, korjattavuuteen, päivitettävyyteen ja kierrättämiseen.
Tavoitteiden toteutuminen
KISU-hanke käynnistyi syksyllä 2019 kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun perehdyttävällä koulutuksella, joka oli suunnattu alueen toimijoille. Koulutus järjestettiin LABin Lahden kampuksella marraskuussa 2019 ja sen järjestäjänä toimi LABin ohella kansainvälisestikin noteerattu kiertotalouden asiantuntija- ja konsultointiyritys Ethica.

Syksyn 2020 aikana hankkeessa toteutettiin menestyksekkäästi kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan ohjaavia yrityscaseja yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Yritysesimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan, miten kiertotalouden periaatteet huomioonottavalla tuotesuunnittelulla saadaan pidennettyä tuotteen käyttöikää ja parannettua kierrätettävyyttä sekä sitä, millaisia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja löytyy esimerkiksi palvelumuotoilun avulla.

Hankkeessa on toteutettu muotoilijoille ja tuotesuunnittelijoille suunnattu kartoitus olemassa olevista suunnittelijan kiertotaloustyökaluista, joka antaa käsityksen nykytilasta ja kehittämiskohteista. Kartoituksen pohjalta on luotu Muotoilijan opas, jonka tarkoituksena on ohjata tuotesuunnittelijaa kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun toteuttamiseksi. Oppaan pääperiaate rakentuu tuotteen elinkaarimallin ympärille. KISU – Muotoilijan oppaan pääpaino on tarjota suunnittelijalle strategisia työkaluja muotoiluprosessin tueksi sekä jakaa ymmärrystä tuotteen elinkaaren loppupään vaiheista käytön, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta.
 
Hanke huipentuu torstaina 18.2.2021 järjestettävään virtuaaliseen päätösseminaariin, jossa esitellään muotoilijan kiertotaloustyökalujen kartoitus, yrityscaset sekä KISU - Muotoilijan opas 1.0. Sekä hankkeen alussa järjestetty tuotesuunnittelun koulutus että hankkeen loppuvaiheen tulosseminaari pyrkivät lisäämään Circular Design -osaamista ja sen tarjoamia mahdollisuuksia päijät-hämäläisissä yrityksissä ja käyttämään sitä hyödyksi liiketoiminnan kasvattamisessa.

Loppuseminaari 18.2.2021 klo 10-12 - aikataulu ja sisältö

10:00 Seminaarin avaus ja KISU-hankkeen esittely, projektipäällikkö Annariina Ruokamo
10:15 Circular Design Case Dusty: Dusty Forever - ikuisen vaatteen konsepti, perustaja ja suunnittelija Marjut Uotila
10:30 Circular Design Case Népra: Népra - Kasvua vastuullisesti, perustaja ja toimitusjohtaja Anna-Mari Niutanen
10:45 Circular Design Case Novart: Tulevaisuuden keittiö, sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelija Minna Varis

11:00 KAHVITAUKO

11:15 Kartoitus olemassa olevista muotoilijan kiertotalousoppaista, pakkaus- ja brändimuotoilun lehtori & TKI-asiantuntija Oona Casalegno
11:30 Muotoilijan oppaan esittely, sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun lehtori & TKI-asiantuntija Henri Halla-aho
11:45 Loppupuheenvuoro ja seminaarin päätös, projektipäällikkö Annariina Ruokamo

Seminaari ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Tervetuloa linjoille allaolevasta linkistä!

Topic: KISU-hankkeen loppuseminaari Time: Feb 18, 2021 10:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://lut.zoom.us/j/67983157889?pwd=TnE4V3ZuOWJSblI1ZW0wd2svMSsydz09
Hankkeen vaikuttavuus
Projektin toimenpiteillä edistetään alueen yritysten kestävämpää toimintaa. Vaikutukset näkyvät paremmin pidemmällä
aikavälillä, kun tietoisuus kiertotalouden mukaisen suunnittelun eduista ja tärkeydestä kasvaa. Projekti myös edistää
alueen yritysten resurssitehokaampaa toimintaa, joka on pääsääntöisesti materiaalien viisaampaa, ennakoivaa ja tehokkaampaa käyttöä.
Projektipäällikkö
Annariina Ruokamo
TKI-asiantuntija
annariina [dot] ruokamoatlab [dot] fi