KETTERÄ-hankkeessa edistetään yritysten työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä

Kuva
KETTERÄ - Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä mikro- ja pk-yrityksille
KETTERÄ - Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä mikro- ja pk-yrityksille hanke tukee Etelä-Karjalan yrityksiä.
LAB ammattikorkeakoulu toteuttaa 1.2-30.9.2023 ESR rahoituksella (2014-2020) Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yrityksille suunnatun hankkeen, jossa edistetään yritysten työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittämistä.

Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittäminen edellyttävät näihin liittyvien tarpeiden säännöllistä seurantaa ja
ennakointia.

Työelämän muutos ja viime vuosien kriisit ovat vaatineet yrityksiltä muutoskyvykkyyttä.

Ennen muutosta ja myllerryksen keskelläkin on tärkeää pysähtyä säännöllisesti pohtimaan ja arvioimaan, millaisia työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien seurannan ja kehittämisen työkaluja yrityksillä on jo käytössä, miten nämä työkalut vastaavat yrityksen tarpeisiin sekä millaista tietoa nämä työkalut tarjoavat johtamisen tueksi – myös muutostilanteissa.

KETTERÄ - Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä mikro- ja pk-yrityksille

Lisätietoja

Arja-Tuulikki Malin, projektipäällikkö (arja-tuulikki.malin(at)lab.fi), 0505640213, LAB ammattikorkeakoulu