Hankkeet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella tulevaisuuden työelämätaitoja

Kuva
Projektityön arkea kuvaavat muistilaput, korostustussi, kansion välilehdet
Korkeakouluopiskelija pääsee tekemään konkreettista yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi osallistumalla hanketoimintaan. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija Anniina Palokangas uskaltautui hyppäämään hanketyöskentelyyn ja kertoo kokemuksistaan kolmeosaisessa blogisarjassa.

Hanke on projektiosaamisen ytimessä

Erilaiset projektit ovat nykyisin työelämän arkipäivää. Projektiosaaminen on kokoelma monipuolisia taitoja, johon liittyy mm. suunnitelmallisuutta, itseohjautuvuutta, luovuutta sekä yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Usein pirstaleinen, palasista koostuva tehtäväkenttä tarjoaa sekä mahdollisuuksia että haasteita. Näitä tulevaisuuden työelämätaitoja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan konkreettisesti hanketyöskentelyssä.

Korkeakoulujen TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeet tarjoavat opiskelijoille monipuolisia vaihtoehtoja ja ajankohtaisia aiheita. Opiskelijat voivat osallistua erilaisiin kehittämistehtäviin ja ketteriin kokeiluihin, tai heille voi olla tarjolla laajempia projektitöitä ja opinnäytetöiden aiheita, jopa harjoittelupaikkoja. Hankkeeseen hakeutuminen on jo itsessään prosessi, joka kehittää mm. itseohjautuvuutta. Hankkeessa työskentely mahdollistaa itsensä johtamisen ja toiminnan ohjauksen taitojen vahvistamista.

Opiskelijan näkökulma osaamisen kehittämiseen hankkeessa

Anniina Palokangas suoritti sairaanhoitajantutkintoon kuuluvaa harjoittelua osa-aikaisesti KARITA-hankkeessa vuoden 2022 aikana. LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopintojen lisäksi hän opiskelee yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistossa.

Anniina pohtii kolmeosaisessa blogisarjassa tulevaisuuden työelämätaitojen keräämistä hankkeessa työskentelyn kautta. Blogisarjan osat kertovat hanketyöskentelyn eri vaiheista ja siitä, mitä se antaa työelämään valmistuvalle. Blogisarjan keskimmäisessä osassa pohditaan opettajien osaamisen ylläpitämistä opiskelijan näkökulmasta.

”Hankeharjoittelu on kokonaisuus, jonka avulla korkeakouluilla on mahdollisuus parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja laajentaa perspektiiviä työelämän mahdollisuuksista”, Anniina toteaa. Vastaavia positiivisia kokemuksia opiskelija pystyy saamaan myös lyhyempien hankkeissa tehtävien projektitöiden kautta.

Aitiopaikka tulevaisuuden työelämän taitojen harjoitteluun

Anniinalle hanketyöskentely tarjosi aitiopaikan seurata projektityöskentelyä, tiimin toimintaa sekä toteutusta kokonaisuutena. Ohjattu harjoittelu mahdollisti työskentelyn projektinomaisessa toteutuksessa jo opiskeluaikana.  

”Harjoittelun avulla opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa omaa osaamistaan varsinaisen alakohtaisen substanssiosaamisen ulkopuolelle. Lisäksi hanketyöskentely on hyvä tilaisuus verkostoitua ja laajentaa omia työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Voisi sanoa, että hanke on oiva tapa tarttua kiinni tulevaisuuden työelämätaitoihin”, Anniina Palokangas arvioi hanketyöskentelyn merkitystä.

 

Lue blogisarjan kaikki osat:  

 

Lisätietoa KARITA-hankkeesta:

Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla (KARITA)

 

 

Kuva: Marten Bjork