Armollinen itsensä johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä

Kuva
Myös kriisistä voi nousta kukoistukseen armollisen itsensä johtamisen avulla. Kuva: Pixabay.
(Kuva: Pixabay/Azazelok)
Muutostilanteet haastavat meitä monin tavoin. Tarvitsemme haastavissa tilanteissa monipuolista osaamista ja laajempaa otetta varsinaisen asiaosaamisemme oheen. Koronakriisin kaltaisissa tilanteissa korostuvat erityisesti yksilöiden omat valmiudet esimerkiksi itsensä johtamiseen liittyen. Ne auttavat meitä pysymään toimintakykyisinä – mutta mitä nämä valmiudet tarkemmin ovat erityisesti yrittäjillä? Itsensä johtamisen haasteisiin yrittäjien näkökulmasta pureuduttiin Feeniks – uudistu kestävästi -hankkeen aloitustilaisuudessa 18.11.2020.

Armollisen itsensä johtamisen välineet

Aiheesta alusti HTT Krista Kohtakangas, joka on tutkinut aihetta vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alasajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Kohtakangas nostaa esiin neljä teemaa, joiden avulla itseään voisi johtaa armollisemmin. 1) Arvot. 2) Pärjääminen. 3) Inhimillisuus 4) Itsetuntemus.

Kuvan sisältö avattu tekstissä (K. Kohtakangas, teemat)
Kuva: Armollisen itsensä johtamisen neljä teemaa (K. Kohtakangas)

Verkossa järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin Kohtakankaan alustuksessa nostamia teemoja. Monet löysivät yhtymäkohtia omista kokemuksista. Vaikka alasajo ei ollut illan teemana ja monilla matkailualan yrittäjillä oli takanaan hyvä kesäkausi, koronatilanne oli laittanut monen pohtimaan yrittäjyyden hintaa. Silti yrittäjyyteen oltiin pitkälti tyytyväisiä ja myös todettiin, ettei voisi kuvitella muita työskentelytapoja.

 

Omia valmiuksiaan ja yrityksensä muutoskykyä voi vahvistaa

Itsensä johtamisen teema linkittyy vahvasti resilienssiin eli muutoskykyyn, jota eteläkarjalaiset ja päijäthämäläiset pienyritykset majoitus- ja ravitsemusalan sekä muiden palvelualojen pienyritykset voivat parhaillaan kehittää LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa, ESR-rahoitteisessa Feeniks - uudistu kestävästi -yritysryhmävalmennuksessa. Mukaan mahtuu vielä, joten tutustu aiheeseen tarkemmin ja lähde kehittymään ja kehittämään!

Kysy lisää Feeniks - uudistu kestävästi yritysryhmävalmennuksesta

Annukka Heinonen
TKI-asiantuntija
annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi