Tutkimuslupa

LAB-ammattikorkeakoulun tutkimuslupakäytäntö 
  • LAB-ammattikorkeakoulu ei luovuta henkilöstön eikä opiskelijoiden tietoja tutkimustarkoitukseen, mutta voi välittää tutkimuspyynnön ko. henkilöille.
  • Tutkimuksen tekijän tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön menettelytapoja: HTK-ohje (pdf)
  • Tutkimuksen toteuttamisesta tehdään tutkimuslupahakemus
  • Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus hakemuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Lataa tästä tietosuojailmoitusmalli (docx)
  • Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle. 

LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin kohdistuviin LABin ulkopuolelta tai LABin henkilöstöltä tuleviin tutkimuksiin tutkimusluvan myöntää TKI-vararehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö.

LABin opiskelijoiden opinnäytetyöluvat haetaan eri hakemuksella (tarkemmin eLabin opinnäytetyöohjeissa), ja luvan myöntää koulutusalan yksikön johtaja.

Hae tutkimuslupaa

Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus hakemuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Yhteystiedot