YAMK-opinnot ovat lisänneet ymmärrystä tiedolla johtamisen merkityksestä sote-kentällä

Kuva
YAMK-opiskelija Tommi Juntunen
Tommi Juntunen opiskeli LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. KUVA: TOMMI JUNTUNEN
Helsinkiläinen Tommi Juntunen aloitti YAMK-opinnot, sillä hänen mielestään sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijan opintojen sisällöt vaikuttivat hyödyllisiltä ja kiinnostavilta.

Opintojen kiinnostavuuden lisäksi Juntusen päätökseen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävien opintojen pariin LAB-ammattikorkeakouluun vaikutti myös silloinen työnkuva. Juntunen työskenteli tutkimushoitajana HUSin strategisessa digimuutoshankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa asiakaslähtöinen digitaalinen muutos.

Nykyään Juntunen työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) Vatsakeskuksen vastaavana osastonhoitajana. Hän toimii lähiesihenkilönä kirurgisella vuodeosastolla ja vastuisiin kuuluvat erilaiset digitaaliset projektit. YAMK-opintojen anti tukee siis hänen nykyisiä työtehtäviäänkin.

”Digitaalisista projekteista vastuullani ovat Terveyskylään liittyvä hallinnollinen ohjaus ja neuvonta kliinisissä yksiköissä. Merkittävänä työtehtävänäni on myös operatiivisen päivittäisjohtamisraportoinnin digitalisointi. Projektissa automatisoidaan toiminnasta ja henkilöstöresursseista kerättävät tunnusluvut PowerBI-raportoinniksi.”

Juntunen on suorittanut sairaanhoitajan AMK-tutkinnon Lapin ammattikorkeakoulussa ja työskennellyt sen jälkeen 12 vuotta erikoissairaanhoidossa teho-osastolla.

Verkko-opetus antaa ja haastaa

Juntunen valitsi opiskelupaikakseen LAB-ammattikorkeakoulun erityisesti siksi, että opinnot voi suorittaa verkko-opintoina. Myös Lahden sijainti lähellä Helsinkiä oli Juntuselle merkittävä tekijä.

”Verkko-opinnot ovat sopineet itselleni erinomaisesti, koska opintoja pystyy sovittamaan työelämän ja vapaa-ajan kanssa niin hyvin yhteen.”

Juntusen mukaan verkko-oppimisessa korostuu tiukka itsekuri ja kyky johtaa omaa opiskeluaan. Myös ryhmätöille yhteisen ajan löytäminen on osoittautunut toisinaan haastavaksi.

Verkko-opintoihin liittyvästä vastuun ja vapauden tasapainosta Juntusella on konkreettinen esimerkki: ”Verkko-opinnoissa on se etu, että luennoille osallistuminen on onnistunut jopa Mauritiukselta asti. Tämä on oikeasti testattu!”

Opiskelun ja työn yhdistämiseen Juntunen on saanut tukea työnantajalta: ”Työnantajani on mahdollistanut opiskelun työn ohessa. Toisinaan päivät ovat venyneet, kun käy täysipäiväisesti töissä, mutta mottoni ”ei tämä ikuisuutta kestä” on auttanut puskemaan eteenpäin ja jaksamaan.”

Johtamisen, digitalisaation ja tutkimuksen opintoja

Sosiaali- ja terveysalan digiasiantuntijan opinnot ovat Juntusen mukaan olleet hyvin monipuolisia.

”Ydinopinnot ovat koostuneet tiedon ja digitalisaation hyödynnettävyyden teemoista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opinnot ovat lisänneet ymmärrystä tiedon ja tiedolla johtamisen merkityksestä sote-kentällä sekä digitalisaation mahdollisuuksista muuttuvalla toimialalla.”

Juntuselle henkilökohtaisesti kiinnostavimpia opintoja ovat olleet vapaavalintaiset johtamiseen liittyvät opintokokonaisuudet. Opinnäytetyönsä hän tekikin liittyen digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin terveydenhuollon muutosjohtamisessa.

Haastetta opintoihin ovat tuoneet eniten tutkimuksen tekemiseen liittyvät opintojaksot, vaikka niistä onkin Juntusen mukaan ollut paljon hyötyä opinnäytetyötä tehdessä.

”YAMK-koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää työelämää”

Juntusen mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijan YAMK-koulutus sopii erinomaisesti sellaisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet digitalisaation hyödynnettävyydestä sote-kentällä. Hänen mukaansa koulutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin.

”YAMK-koulutus sopii mielestäni henkilöille, jotka haluavat kehittää työelämää innovatiivisesti hyödyntäen uusinta tietoa toimialaltaan”, avaa Juntunen ajatuksiaan YAMK-koulutuksesta.

Tulevaisuutta pohdittaessa Juntunen toivoo, että digitalisaatiota hyödyntämällä tietotuotannon merkitys korostuu johtamisessa ja näin ollen tuottaa parempia palveluita kansalaisille.

Juntusen henkilökohtaisilla tulevaisuuden urahaaveilla YAMK-opintojen suorittamisen jälkeen on selkeä suunta: ”Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä terveydenhuollon vaativissa asiantuntijatehtävissä, joiden painotus on digitalisaation sekä raportoinnin ja tiedolla johtamisen hyödyntämisessä sosiaali- ja terveysalalla.”

Tommi Juntusen vinkit YAMK-opiskelijalle

  1. Verkostoidu opintojen aikana, eteesi voi tulla odottamattomia tarjouksia.
  2. Muista huolehtia itsestäsi työn ja opintojen ohella.
  3. Opiskelu on välillä kivinen tie, mutta se palkitsee, vaikka ei joka hetki siltä tuntuisikaan.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Sijainti