Tulevaisuuden osaajat — Win-win sekä yrityksille että opiskelijoille

Kuva
Käytävämatto jossa lukee the best of both worlds
Suomessa on vakava osaajapula, joka jarruttaa talouskasvua ja elinkeinoelämän kehitystä. Päijät-Hämeessä työvoimapulaa ratkotaan tiiviillä alueellisella yhteistyöllä: Tulevaisuuden osaajat -ohjelman tavoitteena on saada yritykset ja opiskelijat kohtaamaan jo opintojen alkuvaiheessa. Ohjelman lopputuloksena vuoteen 2025 mennessä Lahteen odotetaan jäävän kaksinkertainen määrä valmistuneita nykyiseen verrattuna.

Tulevaisuuden osaajat -ohjelmassa on tällä hetkellä mukana noin 30 päijäthämäläistä yritystä. Yritykset saavat ohjelman kautta itselleen tuoretta ajantasaista tutkimustietoa LABin ja LUTin osaamisalueilta, organisaation toimintaa hyödyntäviä opinnäytetöitä, innokkaita kesä- ja osa-aikaisia työntekijöitä, uudenlaista näkemystä projekteihin ja työtehtäviin sekä lopulta pitempiaikaista työvoimaa opiskelijoiden juurtuessa alueelle valmistumisen jälkeen.

”Ohjelma on meille erittäin tärkeä. Se vahvistaa sitä, miten on aiemmin jo osittain toimittu: ollaan hyvässä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja tarjotaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia puolin ja toisin. Me osallistumme opintoihin, kuten opinnoista keskusteluun ja tarjoamme opiskelijoille yritysvierailuja, eri pituisia työmahdollisuuksia, harjoitus- ja opinnäytetöitä ja lopulta työpaikkoja”, kertoo Dieffenbacher Panelboardin toimitusjohtaja Kari Simolin.

Opiskelijoille valmis polku opinnoista työllistymiseen

Tulevaisuuden osaajat -ohjelmassa ovat mukana lähes kaikki LABin ja LUTin koulutusalat. Opiskelijat hyötyvät ohjelmasta koko opintopolkunsa ajan aina opintojen aloituksesta valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Harjoittelu- ja työmahdollisuudet yhteistyöyrityksissä antavat ainutlaatuista tietoa työelämän tarpeista ja sen myötä esimerkiksi varmuutta opintojen suuntautumisvaihtoehtojen pohdintaan. Jotkut yrityksistä tarjoavat pohdinnan tueksi myös mentorointia.

”Harjoittelu- ja työpaikkojen lisäksi tarjoamme opiskelijoille sparrausapua. Meillä harjoittelemassa olevat opiskelijat voivat käydä pääinsinöörien tai arkkitehtien juttusilla, ja kysyä, miten opintoja kannattaa suunnata tai minkälainen harjoitustyö tulisi valita, jotta se palvelisi opintoja ja urasuunnitelmia parhaalla tavalla”, Kempowerin teknologiajohtaja Mikko Veikkolainen kertoo.

Ohjelmakoordinaattori linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä

Ohjelman toteutuksesta vastaa ohjelmakoordinaattori Minna Pajunen, joka toimii tärkeänä linkkinä yritysten ja korkeakoulujen välillä. Hänen tavoitteenaan on tutustuttaa opiskelijat paikallisiin yrityksiin sekä tiedottaa näiden tarjoamista houkuttelevista uramahdollisuuksista. Ohjelmasta vasta nyt kiinnostuneille yrityksille Pajusella on hyviä uutisia:

”Tulevaisuuden osaajat -ohjelmaan saa ja voi liittyä mukaan myöhemminkin. Meillä on ensi vuodelle neuvotteluja jo käynnissä. Käytännössä yritys voi sitoutua ohjelmaan joko vuodeksi kerrallaan tai koko toiminnan ajaksi”, Pajunen kertoo.

Yritykset ovat mukana ohjelmassa taloudellisella panostuksella ja sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoille harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytetyöpaikkoja. Työnvälityskanavana opiskelijoille toimii hyvin tunnettu JobTeaser, jonne mukana olevat yritykset saavat myös yritysprofiilin. Lisäksi Pajunen järjestää yhteistyössä yritysten kanssa opiskelijoille yritysvierailuja, vierailuluentoja ja tapahtumia kampuksilla. Tulevan syksyn suunnitelmat ovat Pajusen mukaan jo hyvällä mallilla.

”Kampustapahtumat ovat erityisen hyviä, sillä ne mahdollistavat suoran vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen opiskelijoiden ja yritysten välillä. Kokonaisuudessaan syksyn suunnitelmat tarkentuvat kovaa vauhtia. Tutustumiskäyntejä aikataulutetaan parhaillaan, ja syksyn tapahtumakonsepti alkaa hahmottua”.      

LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto aloittivat Tulevaisuuden osaajat -ohjelman yhteistyön 30 päijäthämäläisen organisaation kanssa vuoden 2023 alussa. Aloite ohjelmasta tuli Lahden teollisuusseuralta, ja sitä ovat olleet mukana rahoittamassa Päijät-Hämeen liitto (AKKE-hanke) sekä Lahden kaupunki.