Tradenomiopiskelijat ovat Päijät-Hämeen Osuuspankille potentiaalisia tulevaisuuden osaajia

Kuva
Päijät-Hämeen Osuuspankki ja LAB yhteistyökumppaneita
Kuvassa Päijät-Hämeen Osuuspankissa parhaillaan työharjoitteluaan suorittavat LABin opiskelijat: Leevi Tiilikainen (vas.), Henni Torkkeli, Camilla Lahtinen, Ilona Iiskonmäki (pankinjohtaja) ja Pyry Almgren.
LAB-ammattikorkeakoulun tuloksellinen yhteistyö eri alojen yritysten kanssa poikii verkostoitumismahdollisuuksia opiskelijoille jo opintojen aikana. Verkostoituminen kannattaa puolin ja toisin, sillä LABin opiskelijat ovat yhteistyöyrityksille mahdollisia tulevaisuuden osaajia.

Päijät-Hämeen Osuuspankki (OP Päijät-Häme) on yksi LABin pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. Yhteistyö on mahdollistanut opiskelijoille verkostoitumisen lisäksi monia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä OP Päijät-Häme on tukenut liiketalouden opiskelijoita myös opinnäytetöiden kanssa. Pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki kokeekin opiskelijat tärkeiksi tulevaisuuden osaajiksi.

”Pankissamme ikäjakauma menee tällä hetkellä niin, että lähellä eläkeikää on huomattava joukko työntekijöitä. Uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan ja toki pitää myös huomioida normaali vaihtuvuus: aina joku on vaihtamassa uuteen tai muuttamassa toiselle paikkakunnalle. Näen työnantajamielikuvamme kuitenkin vielä suurena haasteena, eli mikä on pankin mielikuva työpaikkana nuorten keskuudessa. Uskon, että meidät koetaan edelleen kovin jäykäksi ja virkamiesmäiseksi. Tämän eteen teemmekin kovasti töitä – luodaksemme mielikuvaa ystävällisestä, luotettavasta ja mielenkiintoisesta kumppanista.”

Iiskonmäki toivoo, että LABin kanssa tehtävä yhteistyö auttaisi luomaan oikeanlaisen mielikuvan nuorille nykypäivän pankkimaailmasta. OP Päijät-Häme luo kontakteja opiskelijoihin pääosin työharjoittelujen kautta, ja niiden myötä opiskelijoilta saa usein tuoreita ajatuksia sekä he osaltaan myös avartavat muun pankkihenkilöstön maailmankuvaa.

”Työharjoittelijoita on hyödynnetty kassatyössä jo muutaman vuoden ajan. He ovat olleet tärkeässä roolissa päivittäispuolen pankkiasioiden pyörittämisessä. Vastavuoroisesti he ovat saaneet työharjoittelun toteutettua ja vielä palkallisesti. Opiskelijat vaihtuvat noin puolen vuoden välein, ja se taas vaatii meiltä resursseja perehdytyksen osalta – mutta he ovat kuitenkin tulevaisuuden potentiaalisia tekijöitä”, korostaa Iiskonmäki.

Päijät-Hämeen Osuuspankissa on tälläkin hetkellä työharjoittelijoita LABista sekä heidän palkansaajatoimikuntansa opiskelijajäsen on myös LABista. Ilona näkisi heillä ja LABilla enemmänkin yhteistyötä, etenkin pankkilähtöisten projektien puolella sekä opiskelijat voisivat toimia esimerkiksi testiryhmänä erilaisille kehitysaihioille.

”LABin muutama opiskelija on opiskeluprojektin kautta parhaillaan suunnittelemassa ja toteuttamassa meille sijoitusaiheista iltaa. Toiveena on jatkossakin saada innokkaita ja osaavia tekijöitä meille työharjoitteluihin ja projekteihin”, Iiskonmäki sanoo.

Verkostoituminen työelämään kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa

Päijät-Hämeen Osuuspankki on Suomen isoimman finanssiryhmän, OP Ryhmän, suurimpia osuuspankkeja, jonka toimialueeseen kuuluvat Lahden ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan ja Iitin kunnat. OP Päijät-Häme on siis monen, etenkin tradenomiksi valmistuneen mahdollinen työllistäjä. Pankinjohtaja Iiskonmäki arvostaa esimiehenä sitä, että asioita tapahtuu. Opiskelijoita hän neuvoisi olemaan rohkeita, aktiivisia ja riittävän itsevarmoja. 

”Oikean asenteen omaavat pärjäävät ja erottuvat, kaiken muun asiasisällöllisen voi oppia. Tänä päivänä puhutaan paljon oman työn vastuunkantamisesta ja itseohjautuvuudesta. Riittävän itsevarmalla tarkoitan oman roolin ja omien tavoitteiden kantamista eteenpäin oma-aloitteisella toiminnalla. Ole utelias oppimaan uutta ja avoin jakamaan omia taitojasi myös muille. Muutosmyönteisyys ja positiivisuus ovat valttikortteja. Ole tiimipelaaja: saa muut loistamaan ja kannusta muita parempiin suorituksiin.”

LABissa kaikki opiskelijat pääsevät verkostoitumaan oman alansa eri yrityksiin opintojen aikana, esimerkiksi projektien ja työharjoittelujen muodossa. Ilona suosittelee aloittamaan verkostoitumisen jo varhaisessa vaiheessa, sillä mitä enemmän naama on tuttu entuudestaan, sitä vahvemmassa asemassa kyseinen opiskelija on esimerkiksi työharjoittelupaikkaa tai töitä hakiessaan. Kun aloittaa verkostoitumisen jo opintojen alkuvaiheessa, osaa valmistumiseen mennessä paremmin hahmottamaan, minkä tai millaisen yrityksen arvot ja toiveet vastaavat omia.  

”Aina jos hoitaa työnsä hyvin ja jättää positiivisen mielikuvan itsestään, petaa itselleen myös mahdollista jatkopaikkaa. Ja vaikka näin ei kävisikään, saattaa vaikutukset olla kauaskantoisemmat. Sana voi kiiriä hyvinkin pitkälle pienessä Suomessa”, kiteyttää Ilona.

 

Teksti: Elina Jokela

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti