Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele palvelumuotoilua

Palvelumuotoilija on luova ongelmanratkaisija   

Palvelumuotoilu – mitä se on ja missä sitä tarvitaan? 

Oletko joskus törmännyt epäloogiseen verkkokauppaan, jossa esimerkiksi ostoskoriin lisätyt tuotteet katoavat kuin savuna ilmaan? Eksyminen viraston käytäville tai kaupungin kaduille epäselvien ohjeistusten takia saattaa myös olla monelle tuttu tilanne – esimerkkejähän riittää! Taikasana näissä tilanteissa on palvelumuotoilu – tai paremminkin sen puute.  

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä ja käyttäjä on koko sujuvan asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan siis hyödyntää lähes millä alalla tahansa, aina pelifirmoista arkkitehtipalveluihin, verkkokauppoihin ja kaupunkisuunnitteluun. Palvelumuotoilu on luovaa ongelmanratkaisua parhaimmillaan.

 Ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua

Palvelumuotoilu on ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Alaa opiskelleena muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautuneissa yrityksissä, pelifirmoissa tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoavissa toimistoissa Suomessa tai ulkomailla. 

Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyky. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja opit tarkastelemaan suunnittelukohteita monipuolisesti. Tunnistat ihmisten tarpeet ja kehität palveluita ja strategioita niiden pohjalta. Opiskelet monitilaista suunnittelua ja opit luomaan ratkaisuja niin rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöihin kuin lisättyihin todellisuuksiinkin (VR, AR, XR). 

Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta – meillä et vain opiskele, vaan olet mukana kehittämässä muotoilun tulevaisuutta. 

Kuva
Palvelumuotoilun opiskelija Satu Kiiski

Palvelumuotoilua tarvitaan kaikkialla

"Muotoilijat voivat työllistyä minne päin maailmaa tahansa esimerkiksi muotoilutoimistoihin, pelifirmoihin tai kaupunkisuunnitteluun." 

Kuva
LAB brand image girl mirror reflection

Kevään yhteishaku 2021

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin ja valintakoeohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita