Virtual Business Skills Empowerment

VIBES- Virtual Business Skills Empowerment on Erasmus+-rahoitteinen hanke, jonka toteuttajina on 7 partneria 5 maasta.

Covid-19 pandemia pakotti arvioiden mukaan kolmanneksen ihmisistä etätöihin. Virtuaalisista tiimityöskentelytaidoista on tullut yksi työelämän ja opiskelun perustaidoista. Näiden taitojen hallitseminen on myös tärkeää valmistuville opiskelijoille. Korkeakouluissa käsitellään paljon digitaalisuutta ja sen tuomaa muutosta, mutta varsinaisesti digitaalisen työskentelyn taitojen rakentamiseen ei ole keskitytty riittävästi. Näiden taitojen opettaminen on välttämätöntä Euroopan menestymiselle jatkossa ja opiskelijoiden on valmistuttuaan hallittava virtuaalinen tiimityöskentely monikulttuurisissa tiimeissä.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia virtuaaliseen tiimityöskentelyyn globaalissa ympäristössä sekä luoda ja kehittää mahdollisuuksia uusien yritysten syntymiselle Euroopan sisämarkkinoilla. Tämä toteutetaan luomalla opintojaksoja, jotka valmentavat opiskelijoita ko. taitoihin. LAB-ammattikorkeakoulu on erityisesti vastuussa opintojaksojen kehittämisestä.

Hake aloitetaan selvitystyöllä, jossa kootaan yhteen eri maiden nykytilanne, tämän jälkeen kartoitetaan tarvittavat tiedot ja taidot ja rakennetaan opintojaksot. Tavoitteena ei ole kouluttaa opiskelijoita nykyisiin nopeasti vanheneviin rooleihin, vaan kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja jatkuvaan kehittymiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Erasmus 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektipäällikkö
Riitta Mähönen
TKI-asiantuntija
riitta [dot] mahonenatlab [dot] fi