Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää - Vihreä vastuu

Kuva
Vihreä vastuu
Rahoittaja; Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Toimintalinja 9. REACT -EU:n ESR-toimenpiteet

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää - Vihreä vastuu -hankkeessa keskitytään pienten ja keskisuurten tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen vihreän talouden ja yritysvastuun osalta. Hankkeessa luodaan uusi palvelumalli, jonka avulla mahdollistetaaan välillisesti tukemalla tilitoimistojen asiakkaiden yritysvastuun ja vihreän tilinpäätöksen läpinäkyvyyttä ja vastuullista liiketoiminnan kehittämistä. Hankeyhteistyössä kehitettävän palvelumallin avulla tilitoimistot pystyvät tekemään asiakkailleen kilpailukykyisen ja yhdenmukaisen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallin toimialasta riippumatta.

Uuden palvelumallin luominen ja kehittäminen on tärkeää tilitoimistoille, koska koronaepidemiasta elpyminen ja vihreään talouteen perustuvan toimintatavan vahvistaminen toimialasta ja yrityskoosta rippumatta edellyttää uudenlaista, yhtenäistä, neutraalia ja objektiivista tilinpäätöskokonaisuutta. Tätä tarvetta kasvattaa myös EU:ssa valmisteltava yritysvastuulaki.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana on 40 pientä- ja keskisuurta tilitoimistoa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 633 514 euroa, josta LAB-ammattikorkeakoulun osuus on 242 797 euroa. Hankkeen kesto on 1.9.2021-31.8.2023.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektissa tapahtuu

Seuraavaksi järjestämme TEAMS-välityksellä 16.12. klo 09:00 työpajan, jossa aiheena on vastuullisen palvelumallin uudistaminen ja kehittäminen.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 13.12.2021 https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/19738/lomake.html

Työpajan ohjelma:

Klo 09.00 Tervetuloa

Klo 09:05 Muutoksen ennakointi tilitoimistossa, Miira Heiniö erityisasiantuntija Työterveyslaitos

Klo 09:30 Vastuullisuuteen valmistautuminen pk-sektorin tilitoimistoissa (ryhmäkeskustelu)

Klo 09:45 TAUKO

Klo 09:55 Minkälainen olisi kaikille sopiva vastuullinen tilinpäätös? (pienryhmätyöskentely + yhteenveto)

Klo 10:25 Minkälaisia vastuullisuusraportoinnin tarpeita asiakkaillamme on? (pienryhmätyöskentely + yhteenveto)

Klo 10:50 Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

Hankkeen kick-off-tilaisuus järjestettiin to 25.11 klo 9.00-10.30 etäyhteyden välityksellä (linkki etätilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa). Webinaarissa oli kaiken kaikkiaan yht. 78 osallistujaa läsnä, mikä ylitti tilaisuudelle asetetut tavoitteet!

Tilaisuudessa hanketta esittelivät hankkeen LAB:n ja Laurean projektipäälliköt. Uudesta yritysvastuulakialoitteesta kertoivat Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Työ- ja Elinkeinoministeriön asiantuntijat. Hankkeen rahoittaja piti myös puheenvuoron sekä Laurean kiertotalouden asiantuntija piti puheenvuoron kiertotalouteen liittyvistä asioista. Alla linkki webinaarin tallenteisiin:

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli vihreän talouden ja yritysvastuun osalta.

Toisena tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Yhteiskehittämällä ja vertaisreflektiolla yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä.

Kolmantena tavoitteena on tilitoimistojen vastuullisen palveluvalikoiman laajentaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen.

Neljäntenä tavoitteena on yhteiskehittämisen menetelmin luoda tilitoimistojen kanssa uusi neutraali ja yhdenmukainen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumalli.

Tavoitteet saavutetaan vertaisoppimisen, koulutustilaisuuksien (esim. webinaarit, työpajat), neuvonnan, ohjauksen, vertaisoppimisen ja yhteistyön avulla.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa tuotettava pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa heidän asiakkaidensa tietoisuutta vihreän talouden tekijöistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena palvelumalli mahdollistaa lisätekijän koronaepidemiasta toipumiseen, ja pitkän tähtäimen vaikutuksena vihreän talouden tekijöiden tarkastelu sekä vastuullisuusraportointi yhdenmukaistuvat kohdealueilla sekä muualla Suomessa.

Hankeen tuloksena on tilitoimistojen ja heidän asiakkaittensa tietoisuuden lisääntyminen vihreästä tilinpäätöksestä ja
yritysvastuuraportoinnista. Hankkeen tuloksena vihreä talous nähdään sekä osana arjen toimintaa että myös kilpailukykynä uuden toimintamallin ja tilitoimistojen tarjoaman palvelun kautta.

Tietosuoja-ilmoitus

Projektipäällikkö
Terhi Tuominen
TKI-asiantuntija
terhi [dot] tuominenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta