Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä

Kuva
Muotoilun myynti -tapahtuma
Hankkeessa kehitettiin monialainen simulaatiomenetelmään perustuva oppimis- ja kehittämisympäristö yrityksille ja yhteisöille. Ympäristöä kehitettiin erityisesti työyhteisöjen vuorovaikutuksen, myynnin ja asiakaspalvelun, palvelumuotoilun sekä yhteisöllisten ilmiöiden ja ongelmien käsittelyyn ja kehittämiseen soveltuvaksi. Ympäristö toimii myös tuotteiden ja palveluiden pilotointi- ja demonstraatioympäristönä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin mobiiliratkaisuja, joiden avulla valtaosa simulaatioympäristöstä voidaan rakentaa myös työpaikoille tai muuhun ympäristöön.

Hankkeen toimintatapana oli kokeileva kehittäminen. Käytännössä hankkeessa järjestettiin yritysten ja yhteisöjen kanssa eriteemaisia simulaatiotyöpajoja, joista saaduilla osallistujakokemuksilla menetelmää kehitettiin koko hankkeen ajan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

 

 

 

Tavoitteet
Hankkeessa tavoiteltiin uudenlaisia simulaatio-oppimiseen perustuvia kehittämismenetelmiä ja -ympäristöä yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä työyhteisöjen?kehittämistarpeisiin. Nopeasyklinen, kompleksinen ja digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää nopeita ja osallistavia kehittämismenetelmiä sekä kokeilukulttuurin edistämistä myös työelämässä.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen toiminnasta saatujen kokemusten, siitä kerätyn osallistujapalautteen ja arvioinnin perusteella simulaatiomenetelmä soveltuu yli toimialarajojen erilaisiin työelämän kehittämistarpeisiin, palveluiden kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen yhteissuunnitteluun. Simulaatio-oppimisella voidaan myös tukea organisaatioiden uudistumiskykyä ja yhteisöllistä, kokeilevaa kehittämistä. Hankkeen tulokset myös osoittavat, että työelämässä on tarvetta konkreettisille ja nopeille menetelmille, joilla voidaan tehdä käytännön kehitystyötä ja parantaa asiakaskokemusta.
Projektipäällikkö
Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi