Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä

Kuva
Muotoilun myynti -tapahtuma
Hankkeessa tutkitaan, miten simulaatiomenetelmää voidaan käyttää pk-yritysten johtamisen, työyhteisötilanteiden, palveluiden sekä prosessien kokeilevaan kehittämiseen. Simulaatiomenetelmä on turvallinen, käytännönläheinen, hauska ja ratkaisukeskeinen tapa kehittää työyhteisöä ja yrityksen toimintaa (esim. palvelut, myynti, johtaminen).

Työyhteisösimulaatiossa keskeistä on ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, joissa simulaatioon osallistujat toimivat omana itsenään, saavat palautetta ja voivat kehittyä. Simulaatiossa välittyy työyhteisön hiljainen tieto nopeasti ja huomaamattomasti. Simulaatiot ovat myös keino kuvata ja pelkistää toimintaa nopeasyklisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Projektissa tapahtuu

 

 

Tavoitteet
Hankkeessa kehitetään uusi simulaatiomenetelmään perustuva yritysten ja yhteisöjen tki-toiminnan monialainen pilotointi- ja demonstraatioympäristö. Tavoitteena on lisäksi lisätä simulaatioiden tunnettuutta tki-menetelmänä ja käydä vuoropuhelua niin kotimaisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa simulaatiomenetelmän edelleen kehittämiseksi ja osaamisen viemiseksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella pyritään vaikuttamaan yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen.
Yhteistyössä