Päijät-Hämeen turvallisuuskasvatus malli -hanke/turvataitokasvatusmalli

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta uutisoidaan aika ajoin mediassa. Kasvavana ongelmana on näyttäytynyt digitaalisen median kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä. Opetushallituksen rahoittamassa TUTKA -hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin. Kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä vahvistetaan opetus ja oppilashuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupungin Seudullisen kehittämisen yksikkö sekä Väestöliitto ry.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OPH
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on, että Päijät-Hämeen opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstöllä on tiedollista osaamista, toimivat käytännöt ja menetelmällisiä työkaluja toteuttaa turvataitokasvatusta sekä ennaltaehkäistä ja vähentää lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa.

Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan kolme koulutuskokonaisuutta. Ensimmäisessä koulutusosiossa luodaan tietoperustaa lasten ja nuorten turvataitokasvatukselle. Olemassa olevaa turvataitokasvatusmateriaalia kootaan niin ala- ja yläkoulun kuin toisen asteen opetuskäyttöön.

Toisessa koulutusosiossa koulujen turvallisuusvastaavat päivittävät työpajoissa koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmissa huomioidaan toimenpiteet lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentämiseksi. Tämän lisäksi luodaan sähköinen ohjeistus seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseen monialaista yhteistyötä edellyttäviin tilanteisiin.

Kolmas koulutusosio toteutetaan sekä eri kouluasteiden opetushenkilöstölle, että oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstölle. Koulutuksissa päivitetään henkilökunnan tietoja turvataitokasvatuksesta sekä hyvät käytänteet seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi. Hyvät käytänteet julkaistaan Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalvelussa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen kolmen koulutusosion tuloksena kaikilla koulutusasteilla 1) hankkeeseen osallistuneiden tietoperusta turvataitokasvatuksen toteuttamiseksi on vahvistunut 2) osallistujien turvataitokasvatuksen toteuttamiseen liittyvä menetelmällinen osaaminen on vahvistunut 3) osallistujien osaaminen turvallisuussuunnitelmien arkeen saattamisessa on kasvanut.
Projektipäällikkö