Tulevaisuudesta vauhtia pk-yritysten liiketoimintaan - TULEVA

Kuva
Tuleva
Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yrityksissä tarvitaan vahvempaa osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

LAMKin ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa parannetaan pk-yritysten valmiuksia ennakointitiedon hyödyntämiseen, tiedolla johtamiseen (Business Intelligence), liiketoimintamahdollisuuksien ja tuotekehitysideoiden tunnistamiseen tiedon avulla, palveluiden kehittämiseen ketterillä menetelmillä sekä digitaalisten myynnin ja markkinoinnin työvälineiden käyttöön. Hanke tukee ja kehittää yritysten keskinäistä tiedonjakoa sekä koulutusorganisaatioiden ja yritysten verkostoitumista.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektissa tapahtuu

 

NÄKY kartta

​​​​Tutustu tulevaisuuden trendeihin ja muutossignaaleihin NÄKY-kartasta

 

 

 

 

 

Tavoitteet
1. Kasvattaa pk-yritysten tiedolla johtamisen valmiuksia (Business Intelligence)
2. Kehittää pk-yrityksissä käytäntöjä, joilla BI-tietoa myllyttämällä voidaan tunnistaa
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa uusia ideoita
3. Lisätä pk-yritysten valmiuksia soveltaa nopeita ja ketteriä menetelmiä tuotteiden ja
palveluiden kehittämisessä.
4. Parantaa pk-yritysten digitaalisten myynnin ja markkinoinnin osaamista (Marketing Automation)
5. Vauhdittaa pk-yritysten verkostoitumista ja tukea keskinäistä oppimista.
Hankkeen vaikuttavuus
Yritysten Business Intelligence (BI) -osaaminen paranee
Asiakas-, markkina- ja tulevaisuustiedon yhdistäminen ja hyödyntäminen sujuvoituu
Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen paranee
Syntyy uusia käytäntöjä innovatiiviseen liiketoiminnan kehittämiseen
Kaupallistamisosaamisen vahvistuu
Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin työkaluja sekä markkinointiautomatiikkaa hyödynnetään yrityksissä
Yritysten keskinäinen oppiminen edistyy ja yhteistyö lisääntyy

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Lauri Repokari
TKI-asiantuntija
lauri [dot] repokariatlab [dot] fi
Yhteistyössä