TIERA - yhteistyörobotin kommunikointialusta

Kuva
Tiera environment
Robotit eivät ole yhteydessä koneisiin helposti. Tämä viestintä on vielä vaikeampaa, kun kyse on mobiiliroboteista tai yhteistyöroboteista. Se johtuu siitä, että turvallisuudesta tulee iso kysymys näissä tapauksissa. Projektin pääideana on käsitellä ja ratkaista päähaasteet, jotka edesauttavat ajatuksen saavuttamista ”Robottipohjainen valmistus”. Suunnitelmana on käsitellä ja ratkaista olemassa olevat ongelmat teollisen tason robottipohjaisella valmistuksella täysin toimivan ja turvallisen robotti-kone-viestinnän rakentamiseksi.

Suuressa mittakaavassa roboteilla on suuri rooli teollisuudessa ja isoja muutoksia on tapahtumassa. Suomen talouden kannalta merkittävää on kehittää uusilla ratkaisuilla konsepteja joilla kotimaan tuottavuutta ja kilpailukykyä parantaa. Näin voidaan edistää teollisten työpaikkojen säilyminen Suomessa jatkossa ja pidettyä yritykset kotimaassa halvan ulkomaisen tuotannon sijaan.

Projektin pääkonsepti on testata ja kehittää yleinen Machine - Robot -viestintäalusta. Lisäksi mielestämme voimme ratkaista muut ongelmat "robottipohjaisen valmistuksen" edessä käyttämällä uuden sukupolven tekniikoita ja ideoita. Uusien käytettävissä olevien tekniikoiden avulla haluamme todistaa konseptin, jonka mukaan robotit voivat olla suoraan ja turvallisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tuotantolaitoksessa.

Siksi konseptinamme on kehittää huipputekninen robotti-kone-yleinen viestintäalusta, jonka avulla kaikki robotit voivat kommunikoida tuotantolinjoilla kaikkien valmistuskoneiden kanssa ihmisten vierekkäin turvallisesti ja tehokkaasti Koneiden valmistusinvestointien potentiaalin hyödyntäminen ympäri vuorokauden.

Robots do not communicate with machines easily. This communication is even harder when it comes to mobile robots or collaborative robots. It is because that safety becomes a big issue in these cases. The main idea in this project is to address and solve the main challenges in front of achieving the idea of “Robotic based Manufacturing”. The plan is to address and solve the existing issues with an industrial level robotics-based manufacturing to build the fully functional and safe robot – machine communication.

Industrial robotics industry is on the verge of the large changes and Finnish economy is also showing signs of weakening due to other countries high competition factors. With Tiera platform Finnish economy could be boosted to support automatization industry and increase amount of jobs as companies wouldn’t have to shift to cheaper labor. Improved productivity means better competitive advantages against big countries who have better access to cheap labor and raw material resources.
Therefore, our concept is to develop a state-of-the-art robot-machine generic communication platform to make it possible for any robots to communicate in production lines with any manufacturing machines side-by-side of humans, safely and efficiently, for a 24/7 utilization of capital investments potentials on manufacturing machinery.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF R2B
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
The primary guiding line and goal of this project is to prepare the commercialization of Tiera platform and carry out applied research which supports the commercialization. The main goal is on the commercialization preparation that would eventually lead to new business.

The main concept in this project is to test and develop a generic Machine - Robot communication platform with capability of connecting any robot to any machine with no need for extra programming.

In addition, we think we can solve the other problems in front of “Mobile Collaborative Robotic based Manufacturing” by the usage of a new generation of technologies and ideas. The goal in this project is to address and solve the main challenges in front of achieving the idea of “Robotic based Manufacturing”.

Our concept is to develop a state-of-the-art robot-machine generic communication platform to make it possible for any robots to communicate in production lines with any manufacturing machines side-by-side of humans, safely and efficiently, for a 24/7 utilization of capital investments potentials on manufacturing machinery.

Project expected results:
To proof the concept of possibility of having a generic Machine - Robot Communication Platform
To make the Machine - Robot Communication Platform a product for the market
To decrease the costs of having a robot as a labor force in manufacturing line
To increase the load capacity of robots
To solve the safety issues regarding the usage of a robot in the manufacturing line to make it easier to get safety certificate
To add Internet of Things capability to manufacturing robot
To make it possible to use several robots and manufacturing machinery inside an intelligent network
To make robots fully autonomous
Hankkeen vaikuttavuus
Industrial robotics industry is on the verge of the large changes and Finnish economy is also showing signs of weakening due to other countries high competition factors. With Tiera platform

Finnish economy could be boosted to support automatization industry and increase amount of jobs as companies wouldn’t have to shift to cheaper labor. Improved productivity means better competitive advantages against big countries who have better access to cheap labor and raw material resources.
Projektipäällikkö
Alexander Matrosov
Projektipäällikkö
alexander [dot] matrosovatlab [dot] fi