RAMPO / Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointi: Rakentamisen muovien kierätyksen pilotointi

Rakentamisessa käytetyt muovit ja pakkaukset ovat keskeinen, Muovitiekartassakin huomioitu muovivirta liittyen kierrätyksen tehostamiseen ja uusiin muovien kierrätyksen ratkaisuihin.

Helpottamaan konkreettisten kierrätystavoitteiden ja kannustimien asettamista, kaivataan lisätietoa rakentamisen muovien kierrätettävyydestä, käytön mahdollisuuksista, materiaali- ja tuoteominaisuuksista sekä ympäristövaikutuksista konkreettisten esimerkkien kautta.

Hanke liittyy erityisesti Green deal -toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin muovien kiertotaloudessa, rakennusmuovien kierrätyksen lisäämiseen sekä kierrätysraaka-aineista valmistettujen kierrätysmuovien käytön lisäämiseen rakentamisessa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Ympäristöministeriö
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Projektin päätavoitteena on yhteistyössä rakennusmuovituotteita (kalvot, eristeet, putket) valmistavien yritysten kanssa tutkia kierrätysmuovien käytön mahdollisuutta pääosin suljetun kierron periaatteella.

Konsortiohanke jakautuu kolmeen työpakettiin:
1. Selvitykseen kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista rakentamisen muovisivuvirroista
2. Kierrätettävyystutkimukseen
3. Vaikutus- ja toteutettavuusarviointiin.

Hanke lisää suomalaisen muoviteollisuusyritysten sekä hankepartnerien muovien kierrätysosaamista. Tavoitteena on, että yritykset voivat hyödyntää hankkeen tuloksia omassa toiminnassaan hankkeen päättymisen jälkeen. Tietoa voidaan hyödyntää uusien paremmin kierrätettävien tuotteiden kehityksessä sekä kierrätysmuovien hyödyntämisessä olemassa olevissa tuotteissa. Tuloksia voidaan käyttää myös luodessa kannustinjärjestelmää kierrätysmuovien käytön edistämiseksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen päätuloksina odotetaan uutta tietoa rakentamisen muovien kierrätettävyydestä ja hyötykäyttömahdollisuuksista.

Materiaali- tai yrityskohtaisia tarkasteluja on tavoitteena toteuttaa 5-10 kpl. Materiaalikohtaisesti tarkastellaan materiaalivirta (suuruus, puhtaus, koostumus), tekninen, taloudellinen ja systeeminen kierrätettävyys, kierrätysmuovin ominaisuudet kierrätysprosessin jälkeen, tuotekäytettävyys sekä sen arviointi, ja ympäristövaikutuksen sekä kiertojärjestelmän toteutettavuuden arviointi.

Hankkeen potentiaalinen vaikuttavuus ilmenee parhaiten rakentamisen Green Deal-tavoitteiden toteutumiseen, mihin hanke vaikuttaa positiivisesti.