Muovin tarina / Muovitiekartan kokeilu ja pilotointi

Hankkeella tehdään näkyväksi koko muovin tarina roskasta tuotteeksi. Muovin tarinan tuloksena syntyy uudenlainen, kestävä, vähähiilinen ja teollinen toimintatapa, jonka avulla kerättyä, sekalaista muovijätettä pystytään muuttamaan hyödyllisiksi tuotteiksi, joissa muovin sisältämä hiili säilyy kierrossa pitkään pysyen poissa ilmakehästä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Ympäristöministeriö
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Muovin tarina -hankkeessa kierrätysmuovi lajitellaan ja kerätään Espoon pilotointikouluista tehokkailla ja käyttäjäystävällisillä tavoilla. Kerätty muovimateriaali käsitellään ja analysoidaan, sekä siitä tehdään tarvittavaa materiaali- ja turvallisuustestausta LAB ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Uusiomuovista rakennettavat prototyyppituotteet ideoidaan ja suunnitellaan mm. LAB muotoiluinstituutin opiskelijayhteistyönä. Tuoteprototyypit tai niiden osat valmistetaan 3D -robottitulostimella LAB ammattikorkeakoulussa. Tuotteiden kaupallistamisen potentiaali Suomessa ja kansainvälisesti arvioidaan yhteistyössä IKEAN kanssa. Valmiit tuotteet sijoitetaan koekäyttöön rakentuvalle Keran alueelle Espooseen. Tuotteiden koko valmistusprosessista, roskasta tuotteeksi, tehdään kuluttajille ja kouluille Muovin tarina -verkkonäyttely
Hankkeen vaikuttavuus
Kestävän kilpailukyvyn kehittymisen kannalta on tärkeää, että koronaviruksen aikana ja epidemian jälkeen keskitytään kestävien ratkaisujen edistämiseen yhdessä valtion, kaupunkien, TKI-toimijoiden ja yritysten kanssa. Valtion ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteet ovat keskeinen ohjaava tekijä, kun toimenpiteitä suunnitellaan. Muovin tarina -hankkeen hakijoiden ja kumppaneiden sekä sen aikana muodostettavan Muovin tarina -ekosysteemin yhteistyöllä voidaan merkittävästi lisätä kestäviä investointeja, synnyttää työpaikkoja, vahvistaa paikallista taloutta sekä edistää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista samalla edistäen alueen kilpailukyvyn kehittymistä ja vetovoiman kasvua sekä asukkaiden arjen sujuvuutta. Hankkeessa kehitettävät ja pilotoitavat ratkaisut ovat myös esimerkkejä muille kaupungeille Suomessa ja kansainvälisesti ja toimivat hallitusohjelman tavoitteen "kokoaan suurempi Suomi" konkreettisena kädenjälkenä.
Projektipäällikkö
Ossi Martikka
TKI-asiantuntija
ossi [dot] martikkaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat