LABeko2 - verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty

LABeko2 - verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty -hanke vastaa yritysten kansainvälistymishaasteisiin sekä työvoimapulaan vahvistamalla vetovoimaisia osaamiskeskittymiä ja innovaatioympäristöjen rakentumista Skinnarilan kampusalueelle sekä Etelä-Karjalan yrityskentälle. LAB-ammattikorkeakoulussa on luotu yrittäjyysekosysteemi sekä TalentHUB Etelä-Karjala toimintamalli, joiden toimeenpano vaatii ekosysteemin laajentamista sekä vahvistamista. Lisäksi opiskelijoita houkutteleva maakunnan tason osaamiskeskittymä ja yrityksiä palveleva innovaatioympäristö vaatii verkostojen sekä ekosysteemien laajentumista Euroopan laajuiseksi.
Project period
-
Project state
Käynnissä
Project area
Kansallinen
Project funding
EAKR 2021-2027
LAB role
Hallinnoija
Unit
Liiketoiminta
Project focus area
Innovaatiot
Takes place in project

Etsitään kansainvälistyviä yrityksiä mukaan!

Objectives
Projektin tavoitteina ovat:

1. vahvistaa osaltaan alueen kehittyviä yrityksiä ja kansainvälisiä opiskelijoita palvelevaa yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemiä
2. luoda alueen yrityksiä ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva kansainvälinen yritysverkosto
3. kehittää kampuksen yrittäjyysmyönteisyyttä ja opiskelija/yritysyhteistyötä entisestään
Realisation of goals
Hankkeen tarkemmat toimenpiteet rakennetaan tarvelähtöisesti sekä kohdennetusti. Tavoitteet toteutuvat, kun alkuvaiheessa tehdään tarkka määrittely, mitä halutaan kehittää ja miten. Lisäksi on tärkeää määritellä käsitteet, kuten innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemi.
Outcomes
Hankkeen toimenpiteitä tehdään opiskelija- ja yrityslähtöisesti. Hankkeen työryhmä koostuu projektipäällikön lisäksi opiskelijoista sekä yhdestä osa-aikaisesti lehtorista. Opiskelijaresurssien hyödyntäminen mahdollistaa tarvelähtöisen toiminnan sekä luonnollisen viestinnän hankkeessa vahvistuvien toimintamallien hyödyistä. Opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeen kohderyhmän yritysten kanssa samalla kehittäen laajempaa toimintamallia.
Sustainable Development Goals
Project managers