LAB UX Center

LAB UX Center hankkeessa rakennettaan pk-yrityksiä palveleva mobiili liiketoimintakonseptien käytettävyyslaboratorio, jossa voidaan testata ja kehittää käyttäjä- ja asiakaskokemusta. LAB UX Centerin ideana on, että asiakas voi matalalla kynnyksellä testata sähköisen sovelluksen, kuten esimerkiksi verkkokauppa-alustan käyttöliittymäasetuksia sekä esimerkiksi fyysisten liiketilojen käytettävyyttä. LAB UX Center tarjoaa testausta varten kokonaisvaltaisen paketin, kuten esimerkiksi eye-tracking, motion sensor, videoinnit, verkkoliikenteen analytiikat, opiskelijoiden testiryhmät, palvelumuotoilun ammattilaiset, sekä osaamista ja testausteknologiaa, joiden avulla ratkaisut voidaan tuoda markkinoille optimaalisella käyttäjäkokemuksella. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projekti päättyi 31.3.2023.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
LAB UX Centerin päätavoitteena on palvella yrittäjiä, jotka haluavat parhaan mahdollisen
käytettävyyskokemuksen omalle liiketoiminnalle. Toiminta rakennetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä, eikä UX Centeriin tulijan ei tarvitse itse olla käytettävyyden asiantuntija. Lisäksi alatavoitteena luoda uutta yrittäjyyttä Skinnarilan kampuksen opiskelijoista tai maakunnan paluumuuttajista. Toisena alatavoitteena on tuoda kaikki käytettävyyteen liittyvät hyödyt ja tutkimustulokset ymmärrettävässä muodossa avoimesti jakoon maakunnan yrityksille. Hanke toteutetaan tiiviisti yhdessä yritysten ja muiden elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Tavoitteiden toteutuminen
Hanke on jaettu kuuteen erilliseen toisiaan tukevaan ja selkeän jatkumon omaavaan työpakettiin. Lähtökohtana on ensin varmistaa ajantasainen tietämys aiheesta, laitteista ja moderneista testausympäristöistä, jotta voidaan varmistua LAB UX Centerin ajantasaisuudesta sekä kyvystä valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi yritystarpeiden huomioiminen tiiviisti koko hankkeen ajan sekä palautteen kerääminen ovat toiminnan keskiössä. Pilotointivaiheessa hankkeeseen on mukana pk-yrityksiä eri toimialoilta.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke parantaa osaltaan paikallisten yrittäjien elinvoimaa ja kykyä työllistää, mahdollistaa entistä laajemman paikasta riippumattoman yrittämisen sekä pienentää hiilijalanjälkeä. LAB UX Center tukee aineettomien palveluiden syntyä ja testausta kohdealueella tarjoamalla käytettävyyteen liittyvän matalan kynnyksen testausekosysteemin. Samalla liikkuminen ja logistiikka palveluiden kehittämisvaiheessa suoraviivaistuu, kun testauspalvelut suunnitellaan mobiiliksi.

Myös LAB ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyö tiivistyy entisestään eri aloilla. Samalla opiskelijat saavat uuden ulottuvuuden ja käytännön kosketuksen UX-kehittämiseen eri kursseilla. Yhteistyö sekä LAB ammattikorkeakoulun sekä muiden hankkeiden ja esim. LUT-yliopiston kanssa mahdollistaa myös laadukkaan julkaisutoiminnan aiheesta. LAB UX Center tiivistää osaltaan opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyötä sekä tukee Etelä-Karjalan digistrategian toteutumista.
Projektipäällikkö
Jose-Pekka Piironen
TKI-asiantuntija
jose [dot] piironenatlab [dot] fi