LAB Paja II

Korona-aika on pakoittanut monet toimijat etätyöhön, mikä on vaikuttanut kykyyn luoda uutta.
Kuitenkaan läheskään kaikki yritykset eivät ole pystyneet luomaan uutta liiketoimintaa menetetyn tilalle.
LAB Paja II vastaa tähän tarpeeseen kutsumalla pk-yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat kuntalaiset ja LABin opiskelijat LAB Pajaan, jossa yhteiskehittämistä tehdään tarvelähtöisesti.

Päijät-Hämeessä on tehty useita yritysyhteistyön tiivistämiseen tähtääviä kartoituksia jo aiemmin. Näissä on esiin tullut, että pk-yritysten tarve on usein ollut saada konkreettista apua käytännön asioihin nopeasti, lisätä osaamista, saada asiantuntijan näkemystä, sekä pidempiaikaista kehityskumppanuutta. LAB Paja-hankkeessa halutaan kehittää näitä osa-alueita yhdessä laaja-alaisesti eri alojen kesken. Hankkeen projektitiimi koostuu liiketalous-, hyvinvointi-, muotoilu- ja teknologia-alan osaajista jolla halutaan tuoda esiin projektin monialaisuutta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Tavoittena on luoda nopeiden innovaatioiden kokeiluympäristö - kykyä kehittää ideoita edelleen ja antaa niille nopeasti fyysinen tai digitaalinen muoto silloin, kun yrityksillä on sille tarve.
Hankkeessa rakennamme LAB Pajan, joka ei ole tavanomainen labra, vaan tila jossa voidaan tuottaa runsasta arvoa, eli oivalluksia, kokemuksia ja elämyksiä siellä operoiville. Parhaimmillaan LAB Pajassa ideasta on keskustelemassa moninainen joukko ihmisiä yli toimialarajojen. LAB pajaan ovat tervetulleita myös kuntalaiset jotka vasta miettivät olisiko heillä yritysidea.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa halutaan luoda yhdessä pk-yritysten kanssa malli yhteiskehittämiseen sopivista työkaluista ja menetelmistä sekä vertaisoppimisen kautta auttaa yrityksiä rakentamaan osaamisestaan suurempia kokonaisuuksia.
LABin opiskelijat ja kuntalaiset aktivoidaan mukaan ratkaisemaan Päijät-Hämeen haasteita digitalisaation keinoin, yksittäisten työkalujen haltuun ottamisesta aina digitaalisen liiketoiminnan periaatteiden ja liiketoimintamallien ymmärtämiseen saakka.

LAB Paja II tietosuojailmoitus.pdf

Projektipäällikkö
Minna Tynkkynen
TKI-asiantuntija
minna [dot] tynkkynenatlab [dot] fi

Tapahtumat