Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala

Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala hankkeessa keskitytään yrityksien väliseen, turvalliseen tietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeessa selvitetään yrityksien tiedon jakamiseen perustuvan liiketoiminnan potentiaali ja kehitetään menetelmiä, joilla yritykset voivat jakaa tietoa turvallisesti ja luotettavasti sekä kehittää tiedon jakamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Yritykset muodostavat hankkeessa ekosysteemejä, jonka sisällä tietoa jaetaan ja kehitetään uusia tai parannettuja liiketoimintaratkaisuja.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteina ovat:
1. Edistää datan jakamiseen perustuvien dataverkostojen kehkeytymistä ja auttaa verkoston yrityksiä rakentamaan toimintansa kohti reiluun datan jakamiseen perustuvia liiketomintaekosysteemejä.
2. Kehittää datan jakamiseen osallistuvien yritysten kyberturvallisuusosaamista. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke:
tunnistaa dataverkostojen yritysten nykyisen osaamistason, analysoi niiden kyberturvallisuuteen liittyvät kehitystarpeet,
suunnittelee kyberturvallisuuden kehitystoimenpiteet, toimintatavat ja infrastruktuurit datan luotettavalle jakamiselle
verkostossa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena pk-yritysten kyky tuottaa datan jakamiseen ja yhteiskäyttöön perustuvia tietoturvallisia palveluita
paranee tuoden samalla uusia mahdollisuuksia innovoiviin sähköisiin tuote- ja palveluratkaisuihin. Pitkällä aikavälillä
tämä parantaa paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö

Tapahtumat