Korjausklinikka - Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu

Kuva
Puutalo Heinolan keskustassa
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kulttuuriperinnön vaaliminen haastaa maaseutualueiden korjaus- ja täydennysrakentajat. Samalla kierto- ja jakamistaloudessa on monia liiketoimintamahdollisuuksia.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Projektissa tapahtuu

Korjausklinikka: korjaustarveselvitys ja kestävä korjaaminen
Lauantaina 14.3.2020 klo 12-15 Heinolan WPK-talo, Kymenkartanonkatu 2.

Tervetuloa Korjausklinikka-hankkeen tilaisuuteen kuulemaan kestävästä korjausrakentamisesta sekä seuraamaan Heinolan WPK-talon korjaustarveselvityksen tekemistä. Korjausklinikalla pääset kysymään asiantuntijoilta omasta korjausprojektistasi.

Heinolan WPK-talo (1891) sijaitsee puutalokorttelissa ruutukaava-alueella Kansallisen kaupunkipuiston kupeessa. 1990-luvun lopussa kauttaaltaan kunnostetun rakennuksen julkisivut kunnostetaan ja huoltomaalataan tulevana kesänä. Sitä ennen tutkitaan, onko runkorakenteissa korjattavaa. Pakkastalvina räystäille muodostuvista jääpuikoista päätellen yläpohjassa on runsasta lämpövuotoa, ja selvitetään mistä se johtuu ja millaisia toimenpiteitä tämä edellyttää.

Tilaisuuden aluksi asiantuntijat kertovat kestävästä korjaamisesta, korjaustarveselvityksistä sekä seurantalojen kiinnostavasta kulttuurihistoriasta. Esitysten jälkeen on mahdollisuus seurata, kun rakennuskonservaattori Niko Palonen tutkii WPK-taloa korjaustarveselvitystä varten. Tervetuloa myös korjausklinikalle kysymään ja keskustelemaan omista korjauskohteista asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma

KLO 12-13.30
• Tervetuloa
yliopettaja, arkkitehti, TkT Eeva Aarrevaara, Korjausklinikka-hanke, LAB-ammattikorkeakoulu
• Korjausrakentamisen neuvonta Päijät-Hämeen alueellisessa vastuumuseossa
tutkija, korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen, Lahden Museot
• Seurantalot ja niiden kestävä korjaaminen
rakennustutkija, arkkitehti Lasse Majuri, Suomen Kotiseutuliitto
• Korjaustarveselvitys, miksi ja miten
rakennuskonservaattori Niko Palonen, Suomen Rakennuskonservointi

KLO 13.30-15

Mahdollisuus tutustua Heinolan WPK-taloon ja korjaustarveselvityksen tekemiseen kierroksella selvitystä tekevän Niko Palosen kanssa.

Korjausklinikka – kysy asiantuntijalta
Kysymyksiin vastaamassa Lasse Majuri, Anssi Malinen, Eeva Aarrevaara ja Niko Palonen.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ilmoita osallistumisestasi https://link.webropolsurveys.com/S/305D59B165530115
 

WPK


Vanhan rakennuskannan kestävä korjaaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta, ohjeita ja neuvoja. Korjausklinikka - kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hankkeen tilaisuuksissa kuullaan kestävästä korjaamisesta sen eri vaiheissa ja annetaan neuvoja ja ohjeita korjausrakentamiseen. Seuraa myös hankeen vinkkiryhmää Facebookissa, Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille.

Tavoitteet
Päijät-Hämeessä on niukasti korjausrakentamisen neuvontaosaamista ja -palveluja, joille on yhä enenevässä määrin tarvetta. Tarvittavan tietotaidon jatkuvuus edellyttää rakennus- ja kulttuurialan uudenlaista laajempaa yhteistyötä, rakennusten ja kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämistä ja osallistamista sekä osaamisen siirtoa ja kehittämistä sukupolvien välillä. Hankkeessa vanhojen kiinteistöjen omistajille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa kestävän kehityksen mukaisesta korjausrakentamista. Samalla selvitetään heidän palvelutarpeitaan, joita välitetään alalla toimiville tai sinne laajentaville yrittäjille. Yrittäjiä kannustetaan uudistamaan liiketoimintaansa kestävää kehitystä tukevaan ja ilmastonmuutokseen varautuvaan palvelutarjontaan. Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää erilaista asiantuntemusta, joka alkaa käydä vähiin myös alan ammattilaisten ja yrittäjien keskuudessa.

Hankkeen vaikuttavuus
Päijät-Hämeestä puuttuvan korjausrakentamiskeskuksen ja-verkoston tarpeeseen vastataan kehittämällä osaamispääoman kokoava osaajatietopankki sekä ideoimalla millainen korjausrakentamisen koordinaatiomalli vastaisi alueen tarpeisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. Tietotaitoa välitetään vanhojen rakennusten omistajille helposti omaksuttavasti, mm. informaatiomuotoilun keinoin. Hankkeen myötä kiinteistöjen omistajien ja ammattilaisten valmiudet kestävän kehityksen mukaiseen korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon paranevat. Perinteistä korjausrakentamisosaamista siirtyy ja säilyy alan ammattilaisten ja kiinteistöjen omistajien välillä. Alan liiketoiminta uudistuu enemmän kestävää kehitystä tukevaksi ja ilmastonmuutosta hillitseväksi ja alalle voi tulla myös uutta pienyrittäjyyttä. Hanke tukee osaltaan maaseudun ja maaseututaajamien ominaispiirteiden säilymistä, jotka hyvin vaalittuina ovat myös paikan keino erottautua ja lisätä vetovoimaa.

Tietosuojailmoitus