Kestävän palveluasumisen ekosysteemi- KEKO

Kuva
A farm with fields and forest
Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid- 19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet).

Maakunnan yritykset voivat nostaa jalostusastettaan panostamalla yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen valituissa arvoverkostoissa kuten tässä Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeessa, keskittymällä tuottamaan tila-, teknologia- ja palvelukokonaisuuksia yhä kasvavaan laadukkaan palveluasumisen tarpeeseen. Uutta kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia on löydettävissä kehittämällä ja kokeilemalla uusia älykkääseen ja ekologiseen asumiseen liittyviä ratkaisuja ja teknologioita kuten palveluasumisen tila-, turvallisuus-, terveydenhoito- ja viestintäratkaisut.

Tähän tarvitaan vahvaa systeemistä muotoiluosaamista. Kun suunnitellaan kokonaisia palvelujärjestelmiä ja palveluhybridejä, korostuu laadukas palvelumuotoilu, jolla taataan asiakaskokemuksen onnistuminen, esteettömät ja ergonomiset tilaratkaisut, käyttöliittymien käytettävyys sekä teknisten ratkaisujen sopivuus valituille kohderyhmille. Ikääntyneiden määrän kasvu ja laitoshoidon purku ovat synnyttäneet yksityisen palveluasumisen markkinat. Kunnat eivät ole pystyneet vastaamaan kysynnän kasvuun omalla palvelutarjonnallaan. Palveluasumisen kokonaisuudet ovat mittavia investointeja. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan merkittävä määrä asioita, joilla on suuri merkitys rakentamisen ratkaisuihin, käyttökustannuksiin, asumisen ja palveluiden toimivuuteen, asukkaiden hyvinvointiin sekä ekologiseen kestävyyteen kuten vähähiilisyyteen.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhteinen pilotointialusta (malliasunto) sekä materiaalikirjasto LABin Lahden kampukselle, jotka synnyttävät uusia palveluasumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita ja siten edesauttavat yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa ja kansainvälistymään. Yhteinen ekosysteemi vahvistaa alueen yritysten sekä korkeakoulujen kestävään palveluasumiseen ja siihen liittyvään tuote- ja palvelukehitykseen liittyvää osaamista ja luo raamit pitkäjänteiselle yhteistyölle suunnitella, pilotoida ja kaupallistaa palvelutuotteita, joille on selvästi osoitettavissa merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Hankkeen loppujulkaisu
Uutta palveluasumista etsimässä
Toim. Heikkilä, Roine, Saarela
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-449-3 

KEKO portfolio
https://kekohanke.myportfolio.com/

 

Riia Lepistön opinnäytetyö KEKO-palveluasumisen palautejärjestelmän suunnittelu
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304296963

Ikäihmisille suunnatun asiakaspalautesovelluksen käyttöliittymän proto
https://www.youtube.com/watch?v=pYRN7tFmVfQ


Artikkeli Content Housen tuottamassa kaupallisessa Yrittäjä-julkaisussa/HS 31.8.2023
Malliasunto auttaa palveluasumisen tutkimisessa ja kehittämisessä
https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/malliasunto-auttaa-asumisen-tutkimisessa-ja-kehittamisessa.html

 

 

Menneet tapahtumat

Uutta palveluasumista etsimässä - KEKO-hankkeen päätöstilaisuus
6.6.2023, klo 8.15-13.00
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampus, Mukkulankatu 19

Ohjelma: 
klo 8.15 Aamukahvi  

klo 8.30 – 8.40 Tervetuloa, Ulla Saarela, KEKO-hankkeen projektipäällikkö, LAB ammattikorkeakoulu  

klo 8.40 - 9.00 Yhteisöllinen asuminen – monipuolinen ratkaisu ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi, Kati Ruusuvirta, projektisuunnittelija, Päijät-Koti / Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - hanke, Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

klo 9.00 - 9.15 Ruskorinteen tulevaisuuden visiot, Lasse Peltonen, toiminnanjohtaja, Ruskorinne ry 

klo 9.25 - 10.55 Eettisesti kestävää palveluasumista, Jari Pirhonen, dosentti, Helsingin yliopisto 

klo 10.55 - 11.25 Välipalatarjoilu 

klo 11.25 – 11.45 Unelmien seniorikoti, Sari Anttonen, sisutusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun lehtori, Muotoiluinstituutti, LAB-ammattikorkeakoulu  

klo 11.45 – 12.05 Katoava tietokone. Ajatuksia tulevaisuuden digitaalisuudesta asumisen ja ikääntymisen näkökulmasta, Harri Heikkilä, TaT, yliopettaja, Muotoiluinstituutti, LAB-ammattikorkeakoulu  

klo 12.05 – 12.25 Ikäihmisille suunnatun asiakaspalautesovelluksen konsepti, Riia Lepistö, Kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija, Muotoiluinstituutti, LAB-ammattikorkeakoulu. 

klo 12.25 – 12.30 Päivän päätös, Ulla Saarela, KEKO-hankkeen projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu 

klo 12.30 - 13.00 Mahdollisuus tutustua KEKO-hankkeen malliasuntoon. 

 

Yhteinen yhteisöllisyys palveluasumisessa -seminaari ja työpaja.
10.11.2022 klo 8.30-14.30
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampus, Mukkulankatu 19
 

Uutiset

Laura Hieto, Sabine Nieminen, Sanni Silvennoinen kehittivät palveluasumisen digitaalisia ratkaisuja ansiokkaasti ja ansaitsivat työstään Teknoware-nimisen käyttöliittymäsuunnittelun stipendin. Suunnittelutyö oli osa KEKO-hanketta. 
Lue lisää:
Käyttöliittymäsuunnittelun stipendi vanhusteknologiaa edistäneille opiskelijoille 
LAB uutiset 20.5.2022

 

Blogitekstit

Sovelluskonsepti palautteen keräämiseen palveluasumisessa
Kirjoittanut: Lepistö, Roine, 19.6.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/sovelluskonsepti-palautteen-keraamiseen-palveluasumisessa/

Video: 
Ikäihmisille suunnatun asiakaspalautesovelluksen käyttöliittymän proto
Toteutus: Roine, 6.6.2023
https://www.youtube.com/watch?v=pYRN7tFmVfQ

Makupaloja palveluasumisen kehittämiseen
Kirjoittanut: Roine, 24.5.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/makupaloja-palveluasumisen-kehittamiseen/

Palvelumuotoilun ja empatian kautta lempeää ja onnellista elämää Ikikylässä
Kirjoittanut: Arkonsuo, Ollila, Mäkinen. 6.3.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/palvelumuotoilun-ja-empatian-kautta-lempeaa-ja-onnellista-elamaa-ikikylassa/

Yhteisöllisyys palveluasumisessa ‒ monialaista näkemystä tuottamassa
Kirjoittanut: Takaluoma, 5.1.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/yhteisollisyys-palveluasumisessa-%e2%80%92-monialaista-nakemysta-tuottamassa/

Persoonakortit työpajan selkärankana
Kirjoittanut: Roine, 20.12.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/persoonakortit-tyopajan-selkarankana/

Biofilinen suunnittelu ­- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­hyvinvointia rakennettuun ympäristöön luonnosta 
Kirjoittanut: Viitanen, Haarnio, 28.11.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/biofilinen-suunnittelu-hyvinvo/

Simulaatiovälineillä ymmärrystä toisen kokemuksista.
Kirjoittanut: Roine. 25.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/simulaatiovalineilla-ymmarrysta-toisen-kokemuksista/

Kohti ikäystävällisten kotien muotoilua.
Kirjoittanut: Mäkinen. 17.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/%ef%bf%bckohti-ikaystavallisten-kotien-muotoilua/

Muokattava asumisen laboratorio valmistumassa.
Kirjoittanut: Roine. 13.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/muokattava-asumisen-laboratorio-valmistumassa/

Sisustusarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun kohtaaminen.
Kirjoittanut: Kallio ja Mäkinen. 15.8.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/sisustusarkkitehtuurin-ja-palvelumuotoilun-kohtaaminen/

Ikäihmisten ehdoilla asumista ja digitaalisuutta.
Kirjoittanut: Roine. 25.5.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/ikaihmisten-ehdoilla-asumista-ja-digitaalisuutta/

Digitaalisuus osana kestävän palveluasumisen ekosysteemiä.
Kirjoittanut: Silvennoinen ja Tervo. 12.5.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/digitaalisuus-osana-kestavan-palveluasumisen-ekosysteemia%ef%bf%bc/

Kestävän palveluasumisen ratkaisuja.
Kirjoittanut: Roine ja Saarela. 1.12.2021
https://blogit.lab.fi/labfocus/kestavan-palveluasumisen-ratkaisuja/

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyö ja alueellinen ekosysteemi kestävien asumisen ratkaisujen kehittämiseksi. Tavoitteena on suunnitella ja pilotoida palveluasumisen referenssikokonaisuus, joka on rakentamis- ja käyttöratkaisuiltaan vähähiilinen, ihmislähtöinen ja palvelukokonaisuutena edelläkävijä. Rakenne- ja tilaratkaisuissa käytetään kestäviä ja mahdollisimman ekologisia materiaaleja ja tiloissa, palveluissa ja viestinnässä hyödynnetään äly-, turva- ja digitaalista teknologiaa. LABin Lahden kampukselle rakennetaan testiympäristö/malliasunto, jossa voidaan kokeilla, testata ja yhteiskehittää asukkaiden kanssa tiloja, toimintaa ja palveluita.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksina syntyy avoimesti hyödynnettäviä aineistoja ekologisista ja vähähiilisistä asumisenratkaisuista sekä digitaalisista palveluratkaisuista palveluasumisen kohteissa. Hankkeessa rakentuu alueellinen ekosysteemi ja kehittäjäverkosto, joka yhteiskehittämisen menetelmin tuottaa uusia palveluasumiseen liittyviä innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteillä rakennetaan Päijät-Hämeeseen sekä korkeakouluympäristöön että aitoon palveluasumisen ympäristöön fyysinen ja virtuaalinen demo- ja kehitysympäristö, joka palvelee jatkossa kestävän ja vähähiilisen sekä ihmislähtöisen palveluasumisen kokeilu-, testaus- ja referenssikohteena. Ympäristöt ovat alueen yritysten hyödynnettävissä hankkeen aikana ja sen jälkeen.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Ulla Saarela
TKI-asiantuntija
ulla [dot] saarelaatlab [dot] fi
Yhteistyössä