HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö

Kuva
Masterkuva
HyTeLab -hankkeessa rakennetaan Mukkulaan NiemiCampukselle hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö, joka toimii yhteiskäyttöisenä innovaatioalustana mahdollistaen eri alojen toimijoiden kohtaamisen, tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen.
Hyvinvointiteknologian ja robotiikan testaukseen sekä kehittämiseen voi osallistua alueen sote- ja teknologia-alan yritysten lisäksi julkisen ja 3. sektorin palveluntuottajia, loppukäyttäjiä sekä korkeakouluopiskelijoita ja tutkijoita.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Kiinnostaako hyvinvointiteknologian kehittäminen? Tilaa HyTeLab -hankkeen uutiskirje tästä.

Julkaistut uutiskirjeet:

Hanke mediassa:

Opiskelijanäkökulmaa hyvinvointiteknologian vahvuuksiin ja heikkouksiin (blogi 23.5.19).

HyTeLab -hanke vauhdittaa hyvinvointiteknologian hyödyntämistä Päijät-Hämeessä (blogi 27.5.19).

Teknologiaa hyödyntävien kuntoutuspalvelujen kehittämisyhteistyö käynnistyi (blogi 27.5.19).

Hyvinvointiteknologia kehittyy, pysymmekö perässä? (blogi 10.6.2019).

Digiä Soteen -koulutuspäivästä työkaluja ja näkökulmia opetuksen kehittämiseen (blogi 19.8.2019)

Hoitotyön muuttuvat työnkuvat ja monimuotoinen teknologia puhuttivat -Hyvinvointiteknologiapäivä 19.9. (blogi)

Onko sinulla idea? Haluatko mukaan kehitysyhteistyöhön? Ota yhteyttä!
Onko sinulla idea? Haluatko mukaan kehitysyhteistyöhön?  

Ota yhteyttä:
Pirjo Tuusjärvi pirjo [dot] tuusjarviatlamk [dot] fi
Lea Hennala lea [dot] hennalaatlut [dot] fi

Tavoitteet
HyTeLab -hankkeen tavoitteena on hyvinvointiteknologiaan liittyvän tki-toiminnan vahvistaminen Päijät-Hämeessä
• hyvinvointiliiketoiminnan edistämiseksi
• käyttäjälähtöisten hyvinvointiteknologiaan liittyvien innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
• hyvinvointialan yritysten, julkisen sektorin ja organisaatioiden, loppukäyttäjien sekä korkeakoulujen välisen kehittämisyhteistyön vahvistamiseksi
• alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja kokeilukulttuurin vahvistamiseksi

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan hyvinvointiteknologisiin ratkaisuihin ja tuotteisiin liittyvää
- testausta ja pilotointia kehittämisympäristössä ja autenttisissa käyttäjäympäristöissä
- yhteiskehittämistä hyvinvointialan yritysten ja julkisten toimijoiden sekä loppukäyttäjien kanssa
- käyttö ja –kokemustiedon tuottamista, jakamista ja levittämistä
- osaamisen kehittämistä ja yhteistyön lisäämistä alueen toimijoiden välillä

Työskentelymuotoina esim. työpajat, selvitykset, promot, demonstraatiot, havainnointi sekä kansalliset ja kansainväliset esitykset ja artikkelit.

Tavoitteiden toteutuminen
HyTeLab - on fyysinen kehittämisympäristö ja tila NiemiCampuksella, joka tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden
- Tutustua, kokeilla ja testata hyvinvointiteknologiaa
- Esitellä kehitettyjä tai kehitteillä olevia teknologiaratkaisuja
- Kehittää ja ideoida yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja,
palveluita ja tuotteita.
- Vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä
- Lisätä alueen ammattilaisten osaamista
Projektipäällikkö
Pirjo Tuusjärvi
TKI-asiantuntija
pirjo [dot] tuusjarviatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti