Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

Muotoilu yhdistää monialaista teknologiaa, liiketoimintaa sekä taidetta ja kulttuurisyhteiskunnallista osaamista ja näkemystä. Muotoiluala ja muotoilijoiden ammattikuva ovat murroksessa, mikä haastaa uudistamaan muotoilukoulutusta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Finnish Design Academyn tarkoituksena on vastata näihin muotoilualaan ja -koulutukseen kohdistuviin muutoksiin kehittämällä muotoilukoulutusta koordinoidusti ja monipuolisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen kaikkien muotoilukoulutusta tarjoavien korkeakoulujen ja yliopistojen sekä Teollisuustaiteenliitto Ornamon kanssa. Hanketta koordinoi LAB ammattikorkeakoulu.

Kokonaisuus on jaettu kahdeksaan osatoteutukseen. Ne keskittyvät muotoilukoulutuksen kehittymiselle havaittuihin tarpeisiin. Osatoteutukset sisältävät koulutusalan kokonaiskoordinaatiota ja profilointia, yhteisten koulutussisältöjen tuottamista, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä, ratkaisuja työelämän yhteistyöhön ja TKI-toimintaan, ympärivuotista opiskelua mahdollistavia ratkaisuja, kansainvälistymistä sekä yhteisen toimintamallin ja yhteistyöfoorumin kehittämistä.
Hankkeen vaikuttavuus
Lopputuloksena syntyy uudenlainen FDA yhteistoimintamalli, joka nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia tarjoamalla korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin.
Projektipäällikkö
Ari Känkänen
Yliopettaja
ari [dot] kankanenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta