FINIX Sustainable textile system: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks

Aalto-yliopiston johtama monitieteinen FINIX-projekti kehittää Suomeen tekstiilituotannon ja -kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Finix-projekti tuo yhteen suuret ja PK-yritykset sekä startupit tekstiili- ja metsäteollisuudessa sekä jätteiden käsittelyssä kehittämään kansalaisjärjestöjen ja päättäjien kanssa huippututkimukseen perustuvaa kestävää tekstiilijärjestelmää. Kiertotalouteen perustuva paradigma käsittää kierrätyskuitujen ja maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, tekstiilien elinkaarien suunnittelun, digiteknologiaa jäljittämisessä ja lajittelussa hyödyntävät pitkäikäisten tekstiilien liiketoimintamallit, jotka perustuvat kestäviin materiaaleihin sekä jakamis- ja korjauspalveluihin. Konsortiossa ovat mukana Aalto, SYKE, LAB-ammattikorkeakoulu, Heureka, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Turun ammattikorkeakoulu ja Rhea Solutions Oy.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Suomen Akatemia
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
The interdisciplinary FINIX project led by Aalto University is developing a textile production and consumption system in Finland that promotes sustainable development worldwide. The Finix project brings together large and SME companies as well as startups in the textile and forest industry and in waste processing to develop a sustainable textile system based on cutting-edge research with NGOs and decision-makers. The paradigm based on the circular economy includes the utilization of recycled fibers and side streams from agriculture and forestry, the design of textile life cycles, and the business models of long-lasting textiles that utilize digital technology in tracking and sorting, which are based on sustainable materials and distribution and repair services. The consortium includes Aalto, SYKE, LAB University of Applied Sciences, Heureka, Technological Research Center VTT Oy, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, Turku University of Applied Sciences, and Rhea Solutions Oy.
Projektipäällikkö
Patrik Koskinen
Johtava asiantuntija
patrik [dot] koskinenatlab [dot] fi