Elinvoimaa älykkäällä sotella

Kuva
ELSA logo
Elinvoimaa Älykkäällä Sotella (ELSA) -hankke tarjoaa sote/ict-alan yrityksille mahdollisuuden tuoda kehitysvaiheessa olevia tuotteita tai palveluita testattavaksi ja edelleen kehitettäväksi. Hankkeessa rakennetaan yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) voimin houkutteleva ja elinvoimainen Testbed-ympäristö, joka tarjoaa yrityksille pääsyn aitoihin sote-ympäristöihin, joissa kehitysvaiheessa olevia tuotteita voidaan testata. Testaus ei rajoitu pelkästään tekniseen testaamiseen, vaan tarjoamme myös kehitystyössä vaadittavia liiketoiminta-, palvelumuotoilu-, arvonmittaus- ja data-analytiikkapalveluita. Hankkeen päätoteuttajana toimii Eksote.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Yrityswebinaari sotepalvelujen yhteiskehittämisestä Etelä-Karjalassa Ti 29.9. klo 18:00

Millainen on sote-palvelujen yhteiskehittämisen ekosysteemi Etelä-Karjalassa? Kuinka uusia digitaalisia sote-palveluja kehitetään ja testataan yritysten, sote-ammattilaisten ja tutkijoiden verkostoissa? Millaisena yritykset kokevat yhteistyön?

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan useiden esimerkkien ja haastattelujen kautta eteläkarjalaisesta testbed-verkostosta, sen toiminnasta ja merkityksestä.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti yrityksille, sote-palvelujen tuottajille ja kehittäjille sekä opiskelijoille ja muille sote-palvelujen yhteiskehittämisestä kiinnostuneille.

Linkki webinaariin julkaistaan elsatestbed.fi –sivulla ennen tilaisuutta. http://www.elsatestbed.fi/etusivu/tapahtumat/

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansallisen vertailun kestävä Testbed-ympäristö erityisesti kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseksi. Tämä rakentuu kolmen toteuttajan tuottaman palveluvalikoiman varaan. Eksoten tuottamat palvelut keskittyvät tuotteiden validointiin aidossa soteympäristössä, LAB keskittyy varhaisessa tuotekehitysvaiheessa olevien tuotteiden kehittämiseen simulaatioympäristöissä, sekä LUT:in palvelut tuovat kehitettävän palvelun asiakasarvon konkreettiseksi kilpailutekijäksi. Edellä mainitut palvelut muotoillaan hankeaikana työstettävien yrityscasejen mukaan, joita hankkeessa on pitkälti yli kaksikymmentä.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa on jo palveltu laajaa joukkoa kansallisia sekä kansainvälisiä yrityksiä. Näiden casejen pohjalta on konseptoitu ja tuotteistettu joukko joka osatoteuttajan profiiliin sopivia kehittämisen palveluita, joista muodostuu hankkeen jälkeisen elämän runko.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen kehittämisympäristö, joka auttaa yrityksiä lähestymään sotesektoria ja ymmärtämään sen erityistarpeita. Näin sotesektorille suunnattujen tuotteiden kehittämiskynnys madaltuu sekä tuotekehityksen sykli nopeutuu. Tämä tulee näkymään entistä paremmin tarpeisiin suunnatuista sote-innovaatioissa sekä kotona asumista tukevien palveluiden sekä prosessien laadukkaammassa toteutuksessa. Lopullinen vaikuttavuus tulee näkymään entistä laadukkaampana elämänä Testbedissä kehitettyjen palveluiden käyttäjille.
Projektipäällikkö
Jaani Väisänen
Lehtori
jaani [dot] vaisanenatlab [dot] fi