digiUP - Digitaalisen transformaation johtaminen

Kuva
Graafi: nuoli ylöspäin
Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntämiselle. Yhteistä kaikelle digitaalisuudelle on, että ne tulevat olemaan aiempaa enemmän strategisen tason asioita ja niitä tulee myös pystyä mittaamaan ja johtamaan.

Hankkeessa kehitetään työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yritykset pystyvät yhdistämään digitaalisen kehittämisen ja digitalisaatiolle asetetut tavoitteet osaksi koko yrityksen strategiaa sekä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita. Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Projekti on päättynyt

digiUP-projektissa vastattiin päijäthämäläisten pk- ja mikroyritysten tarpeisiin digitaalisen transformaation johtamisen laajentamis- ja kehittämistarpeisiin liittyen. Projektissa toteutettiin mm. yrityskohtaisia työpajakokonaisuuksia ja tuotettiin useita liiketoiminnan digitalisointia tukevia työkaluja. Projektin tuloksista on kirjoitettu pdf-muotoinen opas Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön, joka on vapaasti hyödynnettävissä.
 

Työpajakokonaisuuksista sanottua

  • "Saimme aikaiseksi kahdessa kolmituntisessa enemmän kuin olisimme saaneet aikaan itse missään ajassa", Eetu Savelainen, Atplast Oy
  • "Toivottavasti näitä mahdollisuuksia tulee muitakin. Tässä oikeasti mennään sillä tasolla, että löydetään oikeat stepit", Erja Hakkarainen, TopLine Media Oy

 

Työkaluja yrittäjälle

Projektissa on tehty yritykselle työkalut digitilanteen kartoittamiseksi ja seuraamiseksi sekä IT-investointien kannattavuuden laskentaan. Lisäksi olemme listanneet asioita, jotka on hyvä huomioida IT-tarjouspyyntöä tehdessä: 

  1. Digitarvekartoitustyökalu yrityksen digitilanteen selvittämiseksi
  2. Investointityökalu IT-investoinnin kannattavuuden laskentaan
  3. Huomioitavaa IT-tarjouspyynnön tekemisessä
  4. Mittarikortit digitaalisen transformaation johtamiseen ja mittaamiseen

 

Julkaisut

 

LAB Pro -verkkolehti

Analogisuuden rooli digitaalisessa maailmassa

Asiantuntija-apua pienten yritysten digitalisoitumiseen

Digimittaaminen johtamisen tukena

Digin hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät

Digistrategia erottaa jyvät akanoista myös pk-yrityksissä

Digitaalisen transformaation edellytykset PK-yrityksissä

Digital Ecosystems as Part of a Strategy

Digiteknologioiden kartoituksella merkittävä rooli yrityksen suorituskykyyn

Etätyöpajojen ongelmat

IT-hankinnat ovat harvoin suoraviivaisia

Small data auttaa päätöksenteossa

Sosiaalinen media kiireisen yrittäjän näkökulmasta

Verkkoyhteisöt osana pienen yrityksen markkinointia
 

LAB Focus -blogi

Digimuutos kasvattaa asiakaskokemuksen mittaamisen tarvetta

Digin hyödyntämisen monet mahdollisuudet

Digitarpeiden kartoitukselle kysyntää

Digiteknologian arvon mittaaminen

Hakukoneoptimoinnin hyödyntäminen uusien asiakkaiden hankinnassa

Kolme vuotta digiUPia

Liiketoiminnan digitalisointi on syvällinen muutos

Liiketoiminnan digitalisointia etätyöpajoilla

Managing Digital Transformation from a Capability Perspective

Managing Digital Transformation from a Comprehensive Perspective

Managing Digital Transformation from a Strategy Perspective

Managing Digital Transformation from a Technology Perspective

Palvelumalli ratkaisee omatoimisillakin verkkosivuilla

Sopivan teknologian löytyminen ja sen hyödyntämisen osaaminen digitransformaation kulmakiviä

Työkaluja digitaalisen muutoksen tueksi

Verkkosivujen arkkitehtuuri vaikuttaa sivujen elinkaareen

Yrityskohtainen työpajakokonaisuus digiUPin valtti
 

Theseus

Digitaalisen asiakaskokemuksen mittaristo mikro-ja pk-yrityksille: case: Yritys X
 

LUT-julkaisusarja

Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä digitaalisuuden ja yrityksen strategian välisestä yhteydestä. Hankkeessa kehitetään malleja ja toimintaperiaatteita, joiden avulla yritykset saavat konkretisoitua digitaalisuuden osaksi strategiaa ja jokapäiväistä innovaatiotoimintaa. LAB toteuttaa kehitetyistä malleista ja toimintaperiaatteista digitaaliset sovellukset, joita se testaa yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi LAB edistää opiskelija-yritys-yhteistyötä digitaalisen transformaation johtamisen saralla.
Hankkeen vaikuttavuus
digiUP-hanke edesauttaa alueen yrityksiä ymmärtämään digitaalisuuden ja strategian välisen yhteyden ja luomaan edellytykset implementoida digitaalisuus osaksi strategiaa. Tämän pohjalta digitaalisen liiketoiminnan ohjattavuus ja ennakoitavuus paranee ja siten digitaalisuudesta tulee aidosti lisäarvoa tuottava tekijä sekä yrityksille että niiden asiakkaille sekä asiakkaan asiakkaille. Onnistuneilla digitaalisten strategioiden johtamisella voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa alueen yrityksille ja siten muodostaa arvoa kokonaisille digitaalisille palveluverkostoille.
Projektipäällikkö
Sariseelia Sore
Lehtori
sariseelia [dot] soreatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta