Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla

Kuva
Tietomaa projektin kuvaus
Siirtymä kestävämpään yhteiskuntaan tarkoittaa valtavia mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Jotta nämä mahdollisuudet toteutuisivat, maaseudun yritykset tulee saada mukaan keskittyneisiin tietotalouden kehitysvirtoihin.

Suhtautuminen maaseutuun on murroksessa mm. parantuneiden etätyömahdollisuuksien ja kotimaan matkailun lisääntymisen myötä ja maaseutujen kehittäminen hakeekin paikkaansa kaupunkiseutuihin vahvasti kytkeytyvässä älykkäässä erikoistumisessa ja innovaatiopolitiikassa. Kaupunkien läheinen maaseutu on monin paikoin luontevasti mukana kaupunkikehittämisessä, pikkukaupunkiurbanismin imussa ja innovaatioekosysteemiajattelussa. Ydinmaaseudun ja etenkin harvaan asutun maaseudun kytkeytyminen näihin tietotalouden kehitysvirtoihin on edelleen haastavaa.

Tietomaa uudistaa – tutkimushanke yhdistää monimenetelmäisesti ja monitieteisesti yhtäältä alueiden vahvuudet (makrotalouden näkökulma) yhdessä uudistamiseen, yrittäjien ja yksilöiden tulevaisuuden näkemyksiin ja aikomuksiin (mikrotalouden näkökulma).

Tutkimuksen rahoittaa Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) esityksestä Maa- ja metsätalousministeriö (Makera). Toteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Lab-ammattikorkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto (Spatia).

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maaseudun tietointensiivisen uuden liiketoiminnan edellytyksiä ja muotoilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä paikkasidonnaisten (älykkään erikoistumisen) strategioiden viitekehyksessä.

Osatavoitteet:
1) tutkia maaseudun älykkään erikoistumisen haasteita ja mahdollisuuksia, makrotarkastelu (määrällinen, tilastotarkasteluun pohjautuva)
2) tunnistaa maaseutualueiden tietointensiivisen liiketoiminnan heikkoja signaaleja, mikrotarkastelu (laadullinen, tulevaisuus- ja innovaationäkökulmaan pohjautuva)
3) tuottaa skenaariosynteesi määrällisestä ja laadullisesta tarkastelusta
4) visioida ja tuottaa suosituksia kehittämis- ja ohjaustoimenpiteiksi kestävän kasvun potentiaalin valjastamiseksi maaseudun innovaatioekosysteemien kehittämiseen osana kansallista tietotalouden tiekarttaa
Tavoitteiden toteutuminen
Tutkimuksessä kerätty määrällinen ja laadullinen tieto yhdistetään yhteiskehittämistä sekä tulevaisuuden muotoilua hyödyntävän osallistavan synteesin avulla ohjaustoimenpiteiksi. Määrällinen, historiallinen ja strateginen tarkastelu kytketään kentän heikkoihin signaaleihin, hiljaiseen tietoon sekä toimijoiden tulevaisuuskäsityksiin ja aikomuksiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Tutkimus tuottaa kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä, jotka parhaiten edistävät tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä maaseutualueilla kytkeytyen alueiden vahvuuksiin ja yritystoimintaan sekä piileviin voimavaroihin ja orastaviin mahdollisuuksiin.


Projektipäällikkö
Yhteistyössä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Maa- ja metsätalousministeriö