AKKE Kehys Päijät-Hämeen ruokastrategian jalkautukselle

Hanke on osa Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian kärjen (Ruoka ja juoma) käytännön toteutusta. Hanke pohjustaa elintarvikealan kehityshankkeita (mm. Päijät-Hämeen FoodHub) ja mahdollistaa niiden suunnitelmallisen jatkumon. Hankkeessa luodaan valmiudet Hämeen ruokastrategian jalkautukselle, koordinoinnille ja ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Keskiössä on alueen pito- ja vetovoimaisuuden kasvattaminen kehittämällä alueen koulutustarjontaa ja TKI-toimintaa sekä luomalla alueen toimijoita yhdistäviä toimintatapoja. Osaava työvoima sekä koordinoitu, monipuolinen TKI-toiminta luovat edellytykset elintarvikealan kilpailukyvyn parantamiselle, kansainvälisyydelle ja uudistumiselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Koordinaatiohanke luo askelmerkit konkreettisille toimille ja pohjustaa tulevia hankkeita strategian toteuttamiseksi.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä HAMK:n RuokaKoordinaatti-hankkeen kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Hämäläinen ruokatarina -työpaja

Tule rakentamaan elintarvikealan menestystä yhteisellä viestillä

Aika: tiistai 9.5.2023 klo 13–16
Paikka: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, Lahti

Huomio, sinä ruokaketjun toimija Päijät- tai Kanta-Hämeen alueella! Tarvitsemme juuri sinua. Tule varmistamaan, että äänesi kuuluu Hämeen ruoka-alan menestystarinassa. Toukokuinen työpaja on lähtölaukaus työskentelylle, jossa pääsemme rakentamaan yhteistä viestiä ja samalla verkostoitumaan sekä luomaan tulevaisuuteen tähtäävää yhteistyötä, joka vahvistaa elintarviketoimialan kestävää kasvua ja kansainvälistymistä. Varaa aika kalenteriisi ja ilmoittaudu pian! Lähetämme tarkemman ohjelman ja saapumisohjeet ilmoittautuneille. Työpajan järjestävät Kehys- ja RuokaKoordinaatti-hankkeet yhteistyössä.

Ilmoittaudu viimeistään 28.4.2023: https://link.webropolsurveys.com/S/908B33A4BFCC8FBC.

Lisätietoja: katja [dot] pethmanatlab [dot] fi ja susanna [dot] peltonenathamk [dot] fi 

logot

Tavoitteet
Hankkeen päätavoite on rakentaa ja vahvistaa valmiuksia sekä maakunnallisen että Hämeen ruokastrategian suunnitelmalliselle kehitykselle ja jalkautukselle. Hankkeessa selvitetään elintarvikesektorin koulutus- ja TKI-tarpeita. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta sekä ylimaakunnallista ja valtakunnallista yhteistyötä.
Hankkeen vaikuttavuus
1. Koulutustarve ja -tarjontakartoitus sekä keskeiset koulutusta edistävät toimenpiteet. Selvitetään olemassa olevaa alueellista ja valtakunnallista tarjontaa sekä sovellettavuutta Päijät-Hämeen alueen tarpeisiin ja yhteistyömahdollisuuksiin.

2. Ruokaketjun toimija- ja TKI-palvelutarjontakartoitus. Rajapinnat muualla tehtäviin ruokasektorin kehittämishankkeisiin sekä hallituksen ruokasektorille esittämät kehittämistarpeet. Kartoitetaan yritysten tarpeisiin soveltuvaa ylimaakunnallista TKI-palvelutarjontaa.

3. Vuorovaikutteisuus ja toimintatavat. Edistetään aktiivisen ja jatkuvan sidosryhmäyhteistyön kautta.

Projektipäällikkö
Katja Pethman
TKI-asiantuntija
katja [dot] pethmanatlab [dot] fi