LABin kestävän kehityksen tavoitteet

Kuva
SDG 3: Good health and Well-being

SDG 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Hyvinvointi on vahvuusalueemme ja sosiaali- ja terveysala koulutusalamme. Meiltä valmistuu hoitotyön ammattilaisia, jotka noudattavat työssään kestävän kehityksen periaatteita ja kehittävät alaa kestävämmäksi.

LAB kehittää hyvinvointialaa niin, että turvallisuus sekä asiakas- ja käyttäjänäkökulmat huomioidaan alan digitalisaatiossa ja tehokkaita palveluketjuja luodessa.

Kuva
SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Kestävän talouskasvun edistäminen on strategiamme ydintä. LABin tavoite on tehdä työelämästä parempaa ja kestävämpää TKI-toiminnan sekä opiskelija-yritys-yhteistyön keinoin.

Edistämme työllisyyttä saavutettavan, tasa-arvoisen ja monimuotoisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarjonnan kautta.

Kuva
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

SDG 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Luomme ympäristöystävällisiä teknologisia ratkaisuja yhdistämällä kiertotalouden, innovaatioiden ja designin osaamista.

Pilotoimme prosesseja, jotka hillitsevät uuden raaka-ainemateriaalin tarvetta ja edistävät teollisuuden kestävyyttä.

Kuva
SDG 11: Sustainable Cities and Communities

SDG 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Turvallisten, kestävästi toteutettujen ja viihtyisien ympäristöjen suunnittelu on vahvuutemme. Muotoilemalla ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä palveluita, tuotteita ja elinympäristöjä vastaamme yhteisöjen ja yksilöiden tarpeisiin.

Kuva
SDG 12: Responsible Consumption and Production

SDG 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Kehitämme kulutuksen ja tuotantotapojen kestävyyttä tuotesuunnittelun, resurssiviisaan materiaalien käytön, jätteiden vähentämisen sekä tuotteiden kierrätettävyyden osaamisella.

Kuva
SDG 13: Climate Action

SDG 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Vaalimme ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Toimimme ilmastonmuutosta vastaan lisäämällä yhteisömme jäsenten valmiuksia sen taklaamiseksi, innovoimalla uusia teknologisia ratkaisuja, edistämällä kiertotalouden liiketoimintaa ja kehittämällä yhteiskunnan vähähiilisyyttä.

Kuva
SDG 17: Partnerships for the Goals

SDG 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnassamme erilaiset osaajat luovat uutta yhdessä yritysten kanssa.

Kampuksilla syntyneet kestävät innovaatiot ja arvonluonnin mahdollisuudet leviävät kansallisesti ja kansainvälisesti tutkimusyhteistyön, yritysten sekä LABista valmistuneiden kautta.