Medianomi (AMK), mediasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutuskuva_työskentelyä_kuvataide

Mediasisällön suunnittelija tekee tarinasta totta

Mediasisällön suunnittelun koulutuksesta valmistuneena medianomina olet digitaalisen viestinnän ja kerronnan ammattilainen. Voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi mediatalossa, pelifirmassa tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimistossa.

Perehdyt opinnoissasi audiovisuaaliseen kerrontaan, pelisuunnitteluun, informaatiomuotoiluun sekä uusien teknologioiden luomiin mahdollisuuksiin viestinnässä. Valitset erikoistumisalasi oman mielenkiintosi mukaan.

Mediasisällön suunnittelun opiskelu on yhteisöllistä ja käytännönläheistä. Opiskelet moderneissa, työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, ja luot yhteyksiä työelämään jo opiskeluaikana – moni medianomi löytää ensimmäisen työpaikkansa opinnoissa luotujen kontaktien kautta.

Media-ala kehittyy jatkuvasti ja uusia työmahdollisuuksia avautuu koko ajan lisää. Voit valmistuttuasi työskennellä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kansainvälistä kokemusta voit myös hankkia jo opiskeluaikana lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita