Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Lappeenranta, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus

Sähkö- ja automaatioteknisen insinööriosaamisen tarve kasvaa etenkin teollisuudessa

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin monimuotokoulutus on suunnattu erityisesti raskaan prosessiteollisuuden tarpeisiin. Koulutus on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Etelä-Karjalan alueen metsäteollisuusyritysten kanssa. Erityisenä opiskelijakohderyhmänä ovat yrityksissä työskentelevät ammattilaiset, jotka yhdessä työnantajansa kanssa suunnittelevat tutkintonsa päivittämistä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi. Koulutukseen hakevan opiskelijan tausta voi olla esimerkiksi tuotantotyöntekijänä tai kunnossapidon asentajana. Hakijalla voi olla taustaosaamisenaan myös toisen erikoistumisalan insinööritutkinto. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus sisältää perusosaamiset sähkö- ja automaatiotekniikan eri osa-alueista. Painopisteitä ovat automaatiojärjestelmät, säätötekniikka sekä taajuusmuuttajat. Opinnot henkilökohtaistetaan, eli opiskelijat rakentavat oman henkilökohtaisen opintopolkunsa. Lisäksi tutkinnon suorittamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan työn opinnollistamista.

Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti ja siinä yhdistyvät verkko-opiskelu, työpaikoilla toteutettavat oppimista edistävät tehtävät sekä tiimi- ja yksilövalmennus Lappeenrannan kampuksella. 
 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.