Tekniikan alan YAMK-valintakokeet

Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, verkko-opinnot

Valintakokeena toimii videohaastattelu, joka toteutetaan RecRight-palvelussa. Hakija saa linkin RecRight-palveluun sähköpostilla. Hakijan on tallennettava vastaukset videopalveluun 28.5.2023 klo 23:59 mennessä.

Ohje videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen (julkaistu 16.3.2023)

Videohaastattelun vastaukset pisteytetään seuraavasti:

  • Kehittämishanke: max 30 pistettä
  • Soveltuvuus ja motivaatio: max 60 pistettä
  • Hakutoivejärjestys: max 10 pistettä

 

Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen, verkko-opinnot

Valintakoeopintojakso Uudistava ja uudistuva johtaminen 5 op

Lähikerrat verkko-oppimisympäristössä:

17.4.2023 klo 14–18, 2.5.2023 klo 14–18 ja 15.5.2023 klo 14-18. Kaikki oppiminen tapahtuu LAB-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä, joka aukeaa 11.4.2023. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä oppimisalustalle.

Valintakoeopintojaksossa on kolme osaa, pisteet yhteensä max 100.

1) Verkkotentti, joka pohjautuu artikkelimateriaaliin max 30 p.

· Moodlessa tehtävä tentti, joka aukeaa 17.4.2023

· Tentti suoritettava 30.4.2023 klo 23.59 mennessä.

2) Englanninkielisen artikkelin pohjalta essee, max 2 sivua, pisteet max 30 p.

· Palautus 30.4.23 klo 23.59 mennessä.

3) Uudistava johtaminen, pisteet max 40 p.

· Lähdekirjallisuuteen, luentoihin ja omaan kokemustietoon perustuva essee, jonka pituus 5-6 sivua.

· Palautus 21.5.2023 klo 23.59 mennessä.

Tehtävien ohjeet annetaan ensimmäisessä verkkotapaamisessa 17.4.2023.

 

Valintakoeyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

· Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

· Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen

· Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

Hakija saa tuloksen kaikkiin saman valintakoeryhmän hakutoiveisiinsa suorittamalla yhden valintakokeen.