Tekniikan alan YAMK-valintakokeet

Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, verkko-opinnot
Insinööri (ylempi AMK), kestävä rakentaminen, Lappeenrannan kampus

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallisena tehtävänä toimii työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan tällä sivulla 15.8.2022. Kirjallisena tehtävänä toimiva kehittämishankkeen suunnitelma ja haastattelutallenne on palautettava 14.10.2022 mennessä.

Valintakoeohje (julkaistu 15.8.2022)

Master of Engineering, Urban Sustainability, online studies

The entrance examination contains a written assignment and an interview. The written assignment is a development plan of a working life-based project or issue. The interview is a video record made by the applicant. In the video, the applicant will answer questions delivered beforehand.

The instructions to prepare and submit the assignment and the video record will be published at this website on 15th August 2022. The written assignment and the video record have to be submitted on 14th October 2022 at the latest.

Entrance exam instructions (published in 15.8.2022)