Muotoiluinstituutin YAMK-valintakokeet

Kulttuuriala (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut / Uudistava johtaminen / Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, Lahti

Valintakoe koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja videona toteutetusta haastattelusta. Ennakkotehtävät sisältävät ammatillisia kehittämismahdollisuuksia analysoivan miniportfolion ja motivaatiokirjeen, jossa käsitellään työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelmaa. Haastatteluna toimii hakijan itsenäisesti laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin.

Ohjeet ennakkotehtävien ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan tällä sivulla 18.3.2020. Ennakkotehtävät ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen on palautettava 30.4.2020 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

Kulttuuriala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava johtaminen
Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen

Hakija saa tuloksen kaikkiin saman valintakoeryhmän hakutoiveisiinsa suorittamalla yhden valintakokeen.

Ennakkotehtävien ohjeet