Liiketalouden YAMK-valintakokeet

Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti, 90 op
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti, 90 op

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallisena tehtävänä toimii työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Kirjallisena tehtävä ja haastattelutallenne on palautettava 8.5.2022 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

  • Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
  • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut
  • Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

Hakija saa tuloksen kaikkiin saman valintakoeryhmän hakutoiveisiinsa suorittamalla yhden valintakokeen.

Valintakoeohje (julkaistu 15.3.2022)