Liiketalouden YAMK-valintakokeet

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, verkko-opinnot

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallisena tehtävänä toimii työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Kirjallisena tehtävänä toimiva kehittämishankkeen suunnitelma ja haastattelutallenne on palautettava 8.5.2023 mennessä.

Valintakoeohje (julkaistu 16.3.2023)

 

Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, verkko-opinnot

Valintakoeopintojakso Uudistava ja uudistuva johtaminen 5 op

Lähikerrat verkko-oppimisympäristössä:

17.4.2023 klo 14–18, 2.5.2023 klo 14–18 ja 15.5.2023 klo 14-18. Kaikki oppiminen tapahtuu LAB-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä, joka aukeaa 11.4.2023. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä oppimisalustalle.

Valintakoeopintojaksossa on kolme osaa, pisteet yhteensä max 100.

1) Verkkotentti, joka pohjautuu artikkelimateriaaliin max 30 p.

  • Moodlessa tehtävä tentti, joka aukeaa 17.4.2023
  • Tentti suoritettava 30.4.2023 klo 23.59 mennessä.

2) Englanninkielisen artikkelin pohjalta essee, max 2 sivua, pisteet max 30 p.

  • Palautus 30.4.23 klo 23.59 mennessä.

3) Uudistava johtaminen, pisteet max 40 p.

  • Lähdekirjallisuuteen, luentoihin ja omaan kokemustietoon perustuva essee, jonka pituus 5-6 sivua.
  • Palautus 21.5.2023 klo 23.59 mennessä.

Tehtävien ohjeet annetaan ensimmäisessä verkkotapaamisessa 17.4.2023.

 

Valintakoeyhteistyö

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

  • Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen
  • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen
  • Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

Hakija saa tuloksen kaikkiin saman valintakoeryhmän hakutoiveisiinsa suorittamalla yhden valintakokeen.

 

Master of Business Administration, Business Innovation Culture and Creativity

Student selection is based on the number of points gained at the entrance exam. The maximum number of points is 100.

The entrance exam is completed by submitting a video and written assignment the details of which are published on 5.1.2023 at LAB UAS website.

Both assignments have to be completed and uploaded by 15.3.2023. We are using RecRight and studyinfo.fi.

Entrance exam instructions (published Jan 5th, 2023)